Sunteți pe pagina 1din 8

ORAR

SECŢIA ISTORIE
MODULE INTRODUCTIVE – SEMESTRUL I
ANUL I
1. Fiecare modul cuprinde un curs şi un seminar.
2. Studenţii înscrişi la un modul sunt împărţiţi în grupe de
seminar, în ordine alfabetică. Grupele sunt desemnate
prin iniţialele numelor de familie (exemplu: A-I = grupa
studenţilor cu nume de familie care încep cu una dintre
literele cuprinse între A şi I).
3. Unele seminarii sunt programate o dată la două
săptămâni. În aceste cazuri, rubrica este tăiată cu o
diagonală, iar programul este indicat, după caz, pentru
săptămâna pară sau impară. Săptămâna 1-4 octombrie
este peste diagonală, săptămâna 7-11 octombrie este sub
diagonală etc.
DISCIPLINA MODULE

CURS SEMINAR
zi/oră/sală Grupa Zi/oră/sală
(titulari)
Arheologie Patrimoniul arheologic A–E Miercuri 14-16
(conf.dr. Em. Alexandrescu) 306

Miercuri 12-14 F-O Joi 16-18


Amf. Pârvan 306

P-Z
306
Joi 16-18
Metode şi tehnici în arheologie A–M Joi 14-16
(conf.dr. Em. Alexandrescu) 306

Joi 12-14 N-Z


Amf. Pârvan 306
Joi 14-16
Preistorie Antropologia relaţiilor de putere A - M Luni 14-16
(Lect. dr. Alexandra Ţârlea) 207
generală Luni 10-12 N-Z
Amf. Pârvan 207
Luni 14-16
Artă şi religie în preistorie A–E
(prof. dr. Carol Căpiţă) 306
Luni 12-14
Luni 10-12 F-O Luni 14-16
Amf. Condurachi 306

P-Z
306
Luni 14-16
Istoria Stat, ideologia puterii, relaţii interstatale A– M
Orientului şi a (lect.dr. D. Zaharia) 306
Luni 18-20
Asiei în
Marţi 16-18 N-Z Luni 18-20
antichitate Amf. Pârvan 306
Civilizaţia Egiptului antic A –Z Miercuri 11-12
(prof.dr. M. Ciho) Amf. Pârvan
Miercuri 9-11
Amf. Pârvan
Societăţi, religii, artă în Orientul antic A-Z Miercuri 18-20
(lect.dr. D. Zaharia) 304

Miercuri 16-18
Amf. Pârvan
Grecia Antică Instituţiile Greciei arhaice A-M Marți 12-14
(lect.dr. Al. Liţu) 306

Marţi 10-12
Amf. Condurachi N-Z
306
Marți 12-14
Polis şi cultură în Grecia clasică A-E
(asist.dr. M. Marcu) 307
Marţi 12-14
Marţi 10-12 F-O Marţi 14-16
Amf. Iorga 307

P-Z
307
Marţi 14-16
Istoria medie a Instituţii şi statalitate medievală A-M Vineri 8-10
României (conf.dr. M. Diaconescu) 307

Vineri 10-12 N-Z 307


Amf. Pârvan Vineri 8-10
Relaţiile internaţionale ale Ţărilor Române A – E Vineri 14-16
sec. XIV-XV 307
(conf.dr. M. Diaconescu)
F–O
Vineri 12-14 307
Amf. Pârvan Joi 16-18
P-Z Joi 16-18
307

Istoria medie Eonomie şi societate în evul mediu A – Ci 105


occidental Miercuri 14-16
universală
(Lect.dr. M. Coman) Cî – G
105
Joi 10-12 Joi 14-16
H-N
Amf. Iorga
105
Vineri 14-16
O-Ș Vineri 14-16
105

T-Z Joi 14-16


105

Istoriografie Mari etape ale istoriografiei A-E Luni 16-18


(Lect.dr. A. Alexandrescu) S. Berza

Marți 8-10 F-O


Amf. Pârvan S. Berza
Luni 16-18
P-Z Marți 14-16
S. Berza

Curente şi tendinţe în istoriografie A-M Luni 18-20


(Conf. Dr. S. Corlan) S. Berza

Luni 16-18 N-Z


Amf. Pârvan S. Berza
Luni 18-20
LIMBI MODERNE (O OPŢIUNE OBLIGATORIE)

Engleză : Grupa 1 - Vineri 10-12 (L. Mihăeş) Amf. Condurachi


Grupa 2 - Vineri 12-14 (L. Mihăeş) Amf. Condurachi
Franceză : Grupa 1 – Marţi 16-18 (D. Bordea) Sala Berza
Germană: Grupa 1 – Miercuri 8-10 (N. Gheorghe) Sala 307

Modulul psiho-pedagogic

Psihologia educaţiei - Curs – Joi 8-10 (C. Ghiță) Amf. Pârvan


Seminar 1– Miercuri 14-16 (A. Duminică) S. Berza
Seminar 2– Miercuri 16-18 (A. Duminică) S. Berza
Seminar 3– Miercuri 18-20 (A. Duminică) S. Berza
ORAR
SECŢIA ISTORIE
MODULE INTRODUCTIVE – SEMESTRUL I
ANUL II
1. Fiecare modul cuprinde un curs şi un seminar.
2. Unele seminarii sunt programate o dată la două
săptămâni. În aceste cazuri, rubrica este tăiată cu o
diagonală, iar programul este indicat, după caz, pentru
săptămâna pară sau impară. Săptămâna 1-4 octombrie
este peste diagonală, săptămâna 7-11 octombrie este sub
diagonală etc.
DISCIPLINA MODULE

CURS SEMINAR
zi/oră/sală Grupa Zi/oră/sală
(titulari)
Istoria Istoria Bizanţului (secolele IV-IX) A-D Marţi 12-14

Bizanţului 105
(Lect.dr. M. Dobre)
E-M Marţi 16-18
(secolele IV- Joi 14 - 16 105
IX)
Amf. Iorga N–P
105
Marţi 12-14
R–Z
105
Marți 16-18
Istoria Revoluţiile “atlantice” (modelul anglo- A-Z Luni 18 - 19
american şi francez) curs Amf. Iorga
modernă
(Prof.dr. O.Bozgan)
univesală
Luni 16-18

Amf. Iorga
Istoria Ideologie şi acţiune politică în constituirea A–M Luni 12-14
statului român modern 207
modernă a (Prof.dr. A. Ciupală)
Luni 10-12 N–Z
României Amf. Iorga 207
(1821-1866) Luni 12-14
Cultură şi societate în România modernă A–M Luni 10-12
(Conf.dr. C. Gudin) 105

Luni 12-14 N-Z


Amf. Iorga 105
Luni10-12
Istoria Relaţii internaţionale în perioada A - Z Miercuri 10-12
interbelică 211
contemporană (Lect.dr. A. Matei)
Miercuri 14-16
universală
Amf. Pârvan
1918-1945 Societate, cultură şi ideologie în perioada A - M Miercuri 8-10
interbelică 104
(Lect.dr. Marian Ştefănescu)
Miercuri 10-12 N–Z
Amf. Condurachi 104
Miercuri 8-10
Regimuri politice în perioada interbelică A-Z
(Lect.dr. B. Antoniu)
Miercuri 10-12 211
Amf. Iorga Miercuri 14-16
Istoria Politica externă a României în perioada A – M Joi 16-18
interbelică 211
contemporană (Lect. Dr. Matei Gheboianu)
a României Luni 14-16
N-Z
211
1918-1945 Amf. Iorga
Joi 16-18
Societate, cultură şi ideologie în România A – M
interbelică 307
(Prof.dr. F. Müller) Marți 16-18
N-Z Marți 16-18
Luni 14-16 307
Amf. Pârvan
Limbi ale Limba egipteană - Prof.dr. M. Ciho Marţi 10-12 Sala 304

surselor
Limba latină - Lect. dr. Al. Liţu Marţi 8-10 Sala 301
istorice
Limba maghiară – Prof. dr. Ş. Solcan Marţi 10-12 Sala 305

Limba turco- osmană - Prof.dr. V. Panaite Marţi 12-14 Sala 8

Limba greacă – Lect. dr. Al. Liţu Joi 8-10 Sala 301

Seminar de Surse arheologice (Lect. Dr. A. Țârlea) Joi 12-14 Sala 304
studiere a Surse scrise antice (Lect. dr. Al. Liţu) Marți 14-16 Sala 207
Surse istoriografice (Dr. A. Speteanu) Miercuri 16-18 Sala 404
surselor
Surse medievale europene (Lect.dr. M. Dobre) Joi 12-14 Sala 101
istorice
Surse medievale româneşti (Lect. dr. R. Nedici) Joi 12-14 Sala 305
Surse ale ist. cont. univ. (Lect.dr. Al. Mironov) Joi 12-14 Sala 307
Surse ale ist. cont. a României (Lect.dr. M. Gheboianu) Joi 18–20 Sala 211
Surse ale istoriei moderne univ. (Conf. dr. S. Rachieru) Miercuri 12-14 Sala 8
Surse ale istoriei moderne a Rom. (Conf. dr. C. Gudin) Miercuri 12-14 Sala 201

CURSURI OPŢIONALE (2 OPŢIUNI OBLIGATORII)


Nr. Titlu / titular Program / sală
Crt.
1. Cultul imperial roman (Conf.dr. V. Bottez) Marți 10-12 / 301
2. Tipologia ceramicii pre și protoistorice (Lect.dr. M. Miercuri 14-16 /
Constantinescu) 301
3. Ortodoxie şi catolicism în evul mediu (lect.dr. Marți 18-20 / 104
Manuela Dobre)
4. Demografie istorică (prof. dr. Şarolta Solcan) Marți 12 – 14 /
207
5. Sud-Estul Europei şi Islamul în pragul epocii moderne Marţi 14 – 16 / 8
(prof.dr. Viorel Panaite)
6. Viaţa cotidiană în România interbelică (conf. dr. Ion Miercuri 12-14 /
Bucur) Sala Berza
7. Teorii şi mecanisme ale relaţiilor internaţionale Joi 18 – 20 / Amf.
(prof.dr. Valentin Stan) Iorga
8. Strategii, discurs şi practici identitare în Europa Vineri 10-12 /
premodernă. O introducere în studiul identităţii 307
religioase, politice şi de gen (Lect. Dr. R. Nedici)
9. Religia egipteană antică (Prof. Dr. M. Ciho) Miercuri 12-14 /
304
10. De la presa comunistă la presa capitalistă (Lect. Dr. Joi 12-14 / 211
M. Gheboianu)
11. Zei, eroi și sanctuare în lumea clasică (Lect.dr. A. Luni 12-14 / 301
Lițu)
12. Muzeologie si muzeografie (Conf.dr. F. Niţu) – numai Marți 15-17 / 104
15 locuri
Diagnostic imagistic, arheometrie și arheologie Joi 10-12 / 306
13. experimentală pentru studiul obiectelor arheologice
de lut (Dr. C. Lazăr)

Marți 10-12 / 201


14. Introducere în istoria urbană (Conf. dr. S. Câlția)
15. SUA în secolul XX (Lect.dr. B. Antoniu) – numai 10 Joi 12-14 / Amf.
locuri Iorga

MODULUL PSIHO-PEDAGOGIC

Pedagogie - Curs – Joi 10-12 (S. Cristea) Amf. Pârvan


Seminar 1 – Miercuri 8-10 (N. Duţă) 211
Seminar 2 – Joi 8-10 (N. Duţă) 211

LIMBI MODERNE (O OPŢIUNE OBLIGATORIE)

Engleză : Grupa 1 – Marți 14-16 (L. Mihăeş) Amf. Părvan


Franceză : Grupa 1 – Marţi 14-16 (D. Bordea) 306
Germană: Grupa 1 – Marți 8 -10 (N. Gheorghe) 307