Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

4 – Carte limba engleză

Obiectivul rapoartelor financiare cu scop general este de a furniza informații financiare despre
entitatea raportoare, care sunt utile investitorilor, liderilor și altor creditori existenți și potențiali
în luarea deciziilor privind furnizarea resurselor de către entitate. Obiectivul confirmă orientarea
decizională utilă pe care se bazează raportarea financiară. Se afirmă în mod clar că raportarea
financiară nu furnizează informații referitoare la valoarea unei entități raportoare, ci ajută la
efectuarea unor astfel de evaluări. Nevoile de informare ale investitorilor, creditorilor și ale altor
creditori sunt principalele puncte de interes. Acestia sunt utilizatorii principali, deoarece nu pot
solicita informații directe de la entitatea raportoare.Ei iau decizii cu privire la vanzarea sau
cumpararea de instrumente de capitaluri proprii sau cu privire la finantarea entitatii.
Cadrul conceptual susține că utilizatorii trebuie să evalueze perspectivele viitoarelor intrări
nete de numerar intr-o entitate. Pentru a evalua aceste intrări nete sunt necesare informații despre
resursele unei entități și capacitatea conducerii și a consiliului de administrație de a-și îndeplini
responsabilitatea de a utiliza resursele. Evaluarea gestionării este astfel inclusă în capacitatea
utilizatorilor de a evalua fluxurile de numerar nete ale unei entități.
Caracteristicile calitative identifică informațiile cele mai utile în raportarea financiară. Nu se
aplica nicio ierarhie in aplicarea caracteristicilor financiare, aplicarea in sine reprezentand un
proces, în primul rând, identificarea fenomenului economic care are potențialul de a fi util. în al
doilea rând, să identifice tipul de informație cu privire la fenomenul cel mai relevant care ar
putea fi reprezentat în mod fidel. In cele din urmă, să stabilească dacă informațiile sunt
disponibile și ar putea fi reprezentate fidel. după care se aplică caracteristicile de îmbunătățire
pentru confirmarea sau sporirea calității informațiilor. după care se aplică caracteristicile de
îmbunătățire pentru confirmarea sau sporirea calității informațiilor.

Chaudhry, A., Fuller, C., Coetsee, D., Rands, E., Bakker, E., (2016), Interpretation and
application of International Financial Reporting Standards, Editura John Wiley & Sons,
New York