Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Salve, magister!


Nr de ore alocate: 3 h.
Resurse
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
(detalieri) didactice
Salve, magister! 1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
Limbă, cultură şi sintactice esenţiale, prin analogie cu limba topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
civilizaţie – română, în vederea traducerii - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup. Sistematica
Învăţământul la 3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
Roma culturale referitoare la civilizaţia greco – minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
romană din perspectiva civilizaţie, la nivel diacronic;
contemporaneitaţii. -exerciţii de traducere.
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte
verbul esse la 1.2 Identificarea elementelor de structură -exerciţii de identificare a
indicativ viitor ale părţilor de vorbire studiate; părţilor de vorbire şi a -manual; -activitate frontală;
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, categoriilor gramaticale, 1h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
enunţuri şi texte scurte; comparativ cu limba română; român; -activitate de grup. Sistematica
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi - exerciţii de familiarizare cu Aprecierea
gramaticale studiate într-o varietate de topica limbii latine; raspunsurilor
exerciţii; -exerciţii de traducere.
- numeralul 1.2 Identificarea elementelor de structură -exerciţii de identificare a 1 h. -manual;
cardinal şi ordinal; ale părţilor de vorbire studiate; părţilor de vorbire şi a -dicţionar latin-
-cifrele romane; 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, categoriilor gramaticale, român;
enunţuri şi texte scurte; comparativ cu limba română;
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi - exerciţii de familiarizare cu
gramaticale studiate într-o varietate de topica limbii latine;
exerciţii;. - exerciţii de comparare şi
discriminare a unor elemente
minimale de cultură şi
civilizaţie, la nivel diacronic;
-exerciţii de traducere.
Unitatea de învăţare: Cicada et formica
Nr de ore alocate: 2h.
Resurse
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
(detalieri) didactice
Cicada et formica 1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
Limbă, cultură şi sintactice esenţiale, prin analogie cu limba topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
civilizaţie – română, în vederea traducerii - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup. Sistematica
Fabula 3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
culturale referitoare la civilizaţia greco – minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
romană din perspectiva civilizaţie, la nivel diacronic;
contemporaneitaţii. -exerciţii de traducere.
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte
Verbul – 1.2 Identificarea elementelor de structură -exerciţii de identificare a
conjugările I-IV – ale părţilor de vorbire studiate; părţilor de vorbire şi a -manual; -activitate frontală;
indicativul viitor 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, categoriilor gramaticale, 1h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
enunţuri şi texte scurte; comparativ cu limba română; român; -activitate de grup. Sistematica
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi - exerciţii de familiarizare cu Aprecierea
gramaticale studiate într-o varietate de topica limbii latine; raspunsurilor
exerciţii; -exerciţii de traducere.

Unitatea de învăţare: Iunonis anseres


Nr de ore alocate: 2h.
Resurse
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
(detalieri) didactice
Iunonis anseres 1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
sintactice esenţiale, prin analogie cu topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
Limbă, cultură şi limba română, în vederea traducerii - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup. Sistematica
civilizaţie – Iunona 3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
culturale referitoare la civilizaţia greco – minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
romană din perspectiva civilizaţie, la nivel diacronic;
contemporaneitaţii. -exerciţii de traducere.
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte
Substantivul – 1.2 Identificarea elementelor de structură -exerciţii de identificare a
declinarea a III-a ale părţilor de vorbire studiate; părţilor de vorbire şi a -manual; -activitate frontală;
imparisilabică 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor categoriilor gramaticale, 1h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
(substantive cuvinte, enunţuri şi texte scurte; comparativ cu limba română; român; -activitate de grup. Sistematica
masculine, feminine 2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi - exerciţii de familiarizare cu Aprecierea
şi neutre) gramaticale studiate într-o varietate de topica limbii latine; raspunsurilor
exerciţii; -exerciţii de traducere.
Unitatea de învăţare: In foro
Nr de ore alocate: 2h.
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
didactice
In foro 3.1 Analiza noţiunilor lingvistice - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
şi culturale referitoare la topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
Limbă, cultură şi civilizaţie civilizaţia greco – romană din - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup. Sistematica
– Forul roman perspectiva contemporaneitaţii. discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte civilizaţie, la nivel diacronic;
-exerciţii de traducere.
Substantivul – declinarea a 1.2 Identificarea elementelor de -exerciţii de identificare a
III-a parisilabică structură ale părţilor de vorbire părţilor de vorbire şi a -manual; -activitate frontală;
studiate; categoriilor gramaticale, 1h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
Verbul – imperativul 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor comparativ cu limba română; român; -activitate de grup. Sistematica
prezent cuvinte, enunţuri şi texte scurte; - exerciţii de familiarizare cu Aprecierea
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale topica limbii latine; raspunsurilor
şi gramaticale studiate într-o -exerciţii de traducere.
varietate de exerciţii;

Unitatea de învăţare: De bellis punicis


Nr de ore alocate: 2h.
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
didactice
De bellis punicis 1.3 Identificarea într-un text a - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
relaţiilor sintactice esenţiale, prin topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
Limbă, cultură şi analogie cu limba română, în - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup. Sistematica
civilizaţie – Războaiele vederea traducerii discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
punice 3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
culturale referitoare la civilizaţia civilizaţie, la nivel diacronic;
greco – romană din perspectiva -exerciţii de traducere.
contemporaneitaţii.
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte
Adjectivul cu 2 terminaţii 1.2 Identificarea elementelor de -exerciţii de identificare a
şi cu o singură terminaţie structură ale părţilor de vorbire părţilor de vorbire şi a -manual; -activitate frontală;
studiate; categoriilor gramaticale, 1h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor comparativ cu limba română; român; -activitate de grup. Sistematica
cuvinte, enunţuri şi texte scurte; - exerciţii de familiarizare cu Aprecierea
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi topica limbii latine; raspunsurilor
gramaticale studiate într-o varietate -exerciţii de traducere.
de exerciţii;

Unitatea de învăţare: Oratio hannibalis


Nr de ore alocate: 2h.
Resurse
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
(detalieri) didactice
Oratio hannibalis 1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
sintactice esenţiale, prin analogie cu limba topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
Limbă, cultură şi română, în vederea traducerii - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup. Sistematica
civilizaţie – 3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
Hanibal culturale referitoare la civilizaţia greco – minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
romană din perspectiva civilizaţie, la nivel diacronic;
contemporaneitaţii. -exerciţii de traducere.
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte
Adjectivul – 1.2 Identificarea elementelor de structură -exerciţii de identificare a
gradele de ale părţilor de vorbire studiate; părţilor de vorbire şi a -manual; -activitate frontală;
comparaţie 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, categoriilor gramaticale, 1h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
enunţuri şi texte scurte; comparativ cu limba română; român; -activitate de grup. Sistematica
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi - exerciţii de familiarizare cu Aprecierea
gramaticale studiate într-o varietate de topica limbii latine; raspunsurilor
exerciţii; -exerciţii de traducere.

Unitatea de învăţare: Hannibalis mors


Nr de ore alocate: 2h.
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
didactice
Hannibalis mors 3.1 Analiza noţiunilor culturale - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
referitoare la civilizaţia romană topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
Limbă, cultură şi 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup. Sistematica
civilizaţie – Personalităţi cuvinte, enunţuri şi texte scurte discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
romane minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
civilizaţie, la nivel diacronic;
-exerciţii de traducere.
Verbul – conjunctivul 1.2 Identificarea elementelor de -exerciţii de identificare a
prezent structură ale părţilor de vorbire părţilor de vorbire şi a -manual; -activitate frontală;
studiate; categoriilor gramaticale, 1h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor comparativ cu limba română; român; -activitate de grup. Sistematica
cuvinte, enunţuri şi texte scurte; - exerciţii de familiarizare cu Aprecierea
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi topica limbii latine; raspunsurilor
gramaticale studiate într-o varietate -exerciţii de traducere.
de exerciţii;
Unitatea de învăţare: Discamus cum poeta – vulpes et corvus
Nr de ore alocate: 2h.
Resurse
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
(detalieri) didactice
Discamus cum poeta 1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
– vulpes et corvus sintactice esenţiale, prin analogie cu topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
limba română, în vederea traducerii - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup. Sistematica
Limbă, cultură şi 3.1 Analiza noţiunilor lingvistice şi discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
civilizaţie – Fedru culturale referitoare la civilizaţia greco – minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
romană din perspectiva civilizaţie, la nivel diacronic;
contemporaneitaţii. -exerciţii de traducere.
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte
Verbul – 1.2 Identificarea elementelor de structură -exerciţii de identificare a
conjunctivul ale părţilor de vorbire studiate; părţilor de vorbire şi a -manual; -activitate frontală;
imperfect 2.2 Traducerea orală/scrisă a unor categoriilor gramaticale, 1h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Observatia
cuvinte, enunţuri şi texte scurte; comparativ cu limba română; român; -activitate de grup. Sistematica
2.3 Aplicarea elemenelor lexicale şi - exerciţii de familiarizare cu Aprecierea
gramaticale studiate într-o varietate de topica limbii latine; raspunsurilor
exerciţii; -exerciţii de traducere.

Unitatea de învăţare: Evaluare 2


Nr de ore alocate: 1h.
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
didactice
Ridemus cum Plauto 1.3 Identificarea într-un text a - exerciţii de familiarizare cu -manual; -activitate frontală;
relaţiilor sintactice esenţiale, prin topica limbii latine; 1 h. -dicţionar latin- -activitate individuală; Evaluare sumativă
Verbul, substantivul, analogie cu limba română, în - exerciţii de comparare şi român; -activitate de grup.
adjectivul, numeralul vederea traducerii discriminare a unor elemente -dicţionar de Aprecierea
3.1 Analiza noţiunilor lingvistice minimale de cultură şi mitologie romană; raspunsurilor
şi culturale referitoare la civilizaţie, la nivel diacronic;
civilizaţia greco – romană din -exerciţii de traducere.
perspectiva contemporaneitaţii.
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte

S-ar putea să vă placă și