Sunteți pe pagina 1din 5

Numele şi prenumele __________________________ Data _______________

EVALUARE INIŢIALĂ
MATEMATICĂ- CLASA a III-a
AN ȘCOLAR 2019-2020

1. Scrie:

a) cu cifre numerele: b) cu litere numerele:


nouăsprezece - ............. 18- .............................................................................
sapte sute şapte- ........... 500- ...........................................................................
trei sute doisprezece- ........... 837- ...........................................................................

2. Scrie numerele naturale:

a) de la 699 până la 707


..........................................................................................................................................
b) pare cuprinse între 351 şi 339
..........................................................................................................................................

3. Află termenul necunoscut:

a + 315 = 640 b – 123 = 459 c x 3= 27 56 : d = 7


______________ ________________ _____________ ______________
______________ ________________ _____________ ______________
______________ ________________ _____________ ______________

4. .Rezolvă exercițiile si unește rezultatul cu denumirea operației pe care ai efectuat-o:

a) 385 + 176 = produs


b) 402- 154 = cât
c) 10 x 5= diferență
d) 32 : 8 = sumă

5. Efectuează şi compară rezultatele:

a) 781 – 345 + 8 90 : 10 x 6 b) 25 x 9 + 327 650 – 8 : 8


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

6. Colorează atâtea părţi câte îţi arată fracţia!

2 3
3 6
7. Privește tabelul și observă prețul rechizitelor. Calculează ce sumă este necesară pentru cumpărarea unui
penar utilat cu: două creioane grafice, un stilou, un set de creioane colorate, 4 pensule.

14lei 7lei și 60 bani 28 lei 2 lei și 10 bani 1 leu și 50 bani


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

8. Încercuieşte mărimea pe care o măsoară fiecare instrument de măsură:

a) capacitatea a) timpul
b) lungimea b) masa
c) timpul c) capacitatea
d) lungimea

a) capacitatea a) lungimea
b) valoarea b) masa
c) lungimea c) timpul
d) valoarea

9. Rezolvă problema cu plan de rezolvare!


Cristian are o colecție de 10 timbre. Isabela are de 8 ori mai multe, iar Gabriela are cu 29 mai puține decât
Isabela.
Câte timbre are colecția lor în total?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul scolar 2019/2020
Disciplina Matematică
Clasa a III-a

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITE CALIFICATIVE
M/ Foarte bine/Fb Bine/B Suficient/S
EX.
1. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Scrie corect cu litere si cu Scrie corect cu litere si cu Scrie corect cu litere si cu
cifre toate cele 6 numere cifredoar 4 numere cifredoar 2 numere
2. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial
Scrie corect toate numerele Scrie corect numerele de la Scrie partial corect numerele de
din ambele situatii. punctul a si doua de la b la punctul a
3. Afla termenul necunoscut Afla termenul necunoscut din Afla termenul necunoscut dintr-
din cele patru situatii doua situatii o singura situatie
4. Efectueaza corect toate Efectueaza partial corect Efectueaza partial corect
calculele din cele patru calculele din cele patru situatii calculele din doua situatii
situatii
5. Compara perechile de Compara perechile de numere Compara perechile de numere
numere in cele trei situatii si in doua situatii si efectueaza intr-o singura situatii si
efectueaza calculul corect calculul corect efectueaza partial calculul
6. Coloreaza si reprezinta Coloreaza si reprezinta correct Nu reprezinta corect nici o
corect cele două fractii 1 fractie fractie
7. Calculează corect suma Calculează corect suma Calculează corect suma
necesară pentru cumpărarea necesară pentru cumpărarea necesară pentru cumpărarea
unui penar utilat cu: două unui penar utilat cu: două unui penar utilat cu: două
creioane grafice, un stilou, creioane grafice, un stilou, un creioane grafice, un stilou.
un set de creioane colorate, 4 set de creioane colorate.
pensule.

8. Încercuieşte corect mărimea Încercuieşte corect mărimea Încercuieşte corect mărimea pe


pe care o măsoară fiecare pe care o măsoară fiecare care o măsoară fiecare
instrument de măsură din instrument de măsură din 2/ 3 instrument de măsură dintr-o
toate situatiile prezentate situatii prezentate singura situatie
9. Răspuns corect şi complet, Răspuns parţial corect, Răspuns parţial: identifică
scrie intrebarile si calculează formulează corect doua operaţia /greşeşte
corect întrebari si rezolva calculul/Formulează greşit
întrebarea;Rezolvă problema
fără a formula întrebari
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
MATRICEA ITEM-ELEV
Nr. Itemul I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Calificativ
crt. Numele elevului
1. AGUȘOAEI VASILICA- FB B FB FB FB FB B FB B FB
VANESSA
2. ASOFIEI SABIN - FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
ANDREI
3. BĂEȘU MARIA B B FB FB FB FB FB FB B FB
4. BECLEA EMA- ELENA FB B I B I I I I I S
5. BERNASCHI LUCA- B I I I I FB I B I S
IULIAN
6. CĂLUȘERIU FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
CONSTANTIN-
AUGUSTIN
7. DUMITRAȘCU FB B FB B FB FB FB FB B FB
ALESIA- ELENA
8. DUMITRU ELIZA - FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
ANDREEA
9. GABOR ȘTEFAN - - - - - - - - - ABSENT
10. GAVRILEI FB B B FB FB FB FB FB S FB
CHRISTIAN-
CONSTANTIN
11. GHIORGHIASA LUCA- FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
MIHAIL
12. HODL CASSIANA FB B FB FB B FB FB FB FB FB
13. HOLOTĂ IANIS- FB B B B B FB S FB B B
TEODOR
14. IFTIMI DENISA - B B S B B FB S S I S
IOANA
15. JEDER DARIUS - FB B FB FB FB FB FB B B FB
TEODOR
16. MIRICĂ EDUARD - FB FB FB B B FB B FB B FB
IONUȚ
17. SĂNDUCU GEORGE - FB B FB FB B FB FB FB FB FB
CRISTIN
18. STAN TIMOTEI FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
19. ȘTEOPOAEA BIANCA - FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
MARIA
20. ȚĂRANU DARIA - FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
IOANA
21. URSULESCU ANDY- FB B FB FB FB FB B FB B FB
ȘTEFAN
22. VARGA ROBERTA FB B FB B FB FB FB FB FB FB
-MEDA
TOTAL ITEMI REALIZAȚI 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Concluzii în urma aplicării testului Măsuri propuse

În cadrul probei scrise a evaluării Elevii care întâmpină dificultăți în înțelegerea


inițiale la disciplina Matematica, elevii clasei și soluționarea unor probleme de matematică, de
a III –a A au obținut următoarele rezultate: aflare a termenului necunoscut sau de efectuare a
 17 elevi - FB unor calcule vor fi încurajați și sprijiniți în derularea
 1 elev- B unor programe de recuperare atât în școală cât și în

 3 elevi - S cadrul familiei.

 1 elev ABSENT Se urmărește stabilirea unor relații cât mai


apropiate între școală și familie, în vederea implicării
 elevi CES- -------
cât mai active a părinților în procesul instructiv-
În urma evaluării am constatat faptul că
educativ.
majoritatea elevilor scriu corect cu litere
și cifre numrere date, numără crescător și
descrescător, află termenul necunoscut,
cunosc și operează corect cu cele patru
operații matematice învățate, recunosc
unitățile de măsură și rezolvă corect
probleme cu plan de rezolvare.

S-ar putea să vă placă și