Sunteți pe pagina 1din 1

Părţile unei compuneri Părţile unei compuneri

Părţile compunerii s-au încurcat . Scrieţi pe linia punctată Părţile compunerii s-au încurcat . Scrieţi pe linia punctată
denumirea acestora şi daţi un titlu : denumirea acestora şi daţi un titlu :
……………………………. …………………………….
..........Băiatul tot îndemna mereu pe măgar să meargă mai ..........Băiatul tot îndemna mereu pe măgar să meargă mai
repede.În drumul lor se ivi un podeţ. repede.În drumul lor se ivi un podeţ.
Când ajunseră la el,măgarul se opri şi nu mai vru să Când ajunseră la el,măgarul se opri şi nu mai vru să
meargă.Băiatul începu să-l lovească cu băţul.Degeaba,căci meargă.Băiatul începu să-l lovească cu băţul.Degeaba,căci
măgarul nu mai voia să se mişte. Văzând aşa, băiatul se măgarul nu mai voia să se mişte. Văzând aşa, băiatul se
dădu jos şi începu să-l tragă de căpăstru. Măgarul întindea dădu jos şi începu să-l tragă de căpăstru. Măgarul întindea
gâtul,dar nu se urnea.Ce gândi băiatul?Începu să tragă pe gâtul,dar nu se urnea.Ce gândi băiatul?Începu să tragă pe
măgăr de coadă.Măgarul nici aşa nu vru să se lase. măgăr de coadă.Măgarul nici aşa nu vru să se lase.
…… Crezând că face un necaz băiatului,el porni înainte …… Crezând că face un necaz băiatului,el porni înainte
şi trecu podeţul. şi trecu podeţul.
…… Într-o zi,un băiat se ducea la vie călare pe un …… Într-o zi,un băiat se ducea la vie călare pe un
măgar. măgar.

Părţile unei compuneri Părţile unei compuneri

Părţile compunerii s-au încurcat . Scrieţi pe linia punctată Părţile compunerii s-au încurcat . Scrieţi pe linia punctată
denumirea acestora şi daţi un titlu : denumirea acestora şi daţi un titlu :
……………………………. …………………………….
..........Băiatul tot îndemna mereu pe măgar să meargă mai ..........Băiatul tot îndemna mereu pe măgar să meargă mai
repede.În drumul lor se ivi un podeţ. repede.În drumul lor se ivi un podeţ.
Când ajunseră la el,măgarul se opri şi nu mai vru să Când ajunseră la el,măgarul se opri şi nu mai vru să
meargă.Băiatul începu să-l lovească cu băţul.Degeaba,căci meargă.Băiatul începu să-l lovească cu băţul.Degeaba,căci
măgarul nu mai voia să se mişte. Văzând aşa, băiatul se măgarul nu mai voia să se mişte. Văzând aşa, băiatul se
dădu jos şi începu să-l tragă de căpăstru. Măgarul întindea dădu jos şi începu să-l tragă de căpăstru. Măgarul întindea
gâtul,dar nu se urnea.Ce gândi băiatul?Începu să tragă pe gâtul,dar nu se urnea.Ce gândi băiatul?Începu să tragă pe
măgăr de coadă.Măgarul nici aşa nu vru să se lase. măgăr de coadă.Măgarul nici aşa nu vru să se lase.
…… Crezând că face un necaz băiatului,el porni înainte …… Crezând că face un necaz băiatului,el porni înainte
şi trecu podeţul. şi trecu podeţul.
…… Într-o zi,un băiat se ducea la vie călare pe un …… Într-o zi,un băiat se ducea la vie călare pe un
măgar. măgar.

S-ar putea să vă placă și