Sunteți pe pagina 1din 25

Varianta 1

1.Macroeconomia are ca abstract de studiu:


a) comportamentul economic al populatiei dintr-o anumita zona
b) comportamentul economic privit ca intreg
c) alocarea resurselor economice la nivelul unor producatori individuali

2.In obiectul de studiu al macroeconomiei nu intra :


1. segmentul de piata care revine unei firme
2. cresterea produsului intern brut PIB
3. cauzele procesului inflationist
4. somajul
5. cauzele si formele evolutiei ciclice ale economiei
a(1) b(1+4+5) c(2+3+4+5) d(1+2) e(1+3+4+5)

3.Echilibrul economic poate fi realizat atunci cand :


a) nu este posibila o anticipare a nivelului eficientei economice
b) exista o concordanta relativa intre cererea globala si oferta globala
c) veniturile sunt egale cu cheltuielile

4.Echilibrul economic general reprezinta :


1. o tendinta care semnifica egalitatea dintre cererea agregata si oferta agregata
2. o conditie pentru o economie eficienta
3. un raport intre consum si investitii
4. o egalitate intre cererea si oferta de bunuri economice
5. o constanta a economiilor moderne
a(1+2) b(1+2+4+5) c(1+5) d(1+2+5) e(1+2+3+5)
5.Conform legii psihologice fundamental lui (LEYVES,cresterea venitului determina:
1. cresterea intr-o proportie mai redusa a economiilor
2. cresterea intr-o proportie mai mare a consumului
3. cresterea ratei economiilor
4. reducerea ratei consumului
5. reducerea consumului
a( 1+2) b(3+5) c(3+4) d(4+5) e(3+4+5) f(1+2+3+4)

6.Indivizii nu sunt stimulati sa reduca cheltuielile curente pentru consum de :


a) preferinta pentru lichiditati
b) reducerea veniturilor
c) cresterea preturilor
d) dorinta de a economisi pentru generatiile viitoare

7.Spre deosebire de cresterea economica ,dezvoltarea economica este un concept:


a) din sfera de preocupari e microeconomiei
b) care priveste atat comportametul producatorului cat si al consumatorului
c) a carui sfera de cuprindere este mai mare sub aspectul modificarilor structural si calitative
d) care apreciaza evolutia vietii economice sub aspect cantitativ

8.Cresterea economica poate fi considerate reala ,sanatoasa atunci cand:


a) sporirea veniturilor banesti ale posesorilor factorilor de productie are acoperire in
expresiiile fizice ale productivitatilor lor marginale .
b) produsul national pe locuitor …….. rata de crestere mai mica decat rata inflatiei
c) populatia creste mai rapid decat produsul national
9.Evolutiile ciclice care se produc au drept cauza :
a) aparitia inovatiilor tehnice
b) cresterea populatiei active disponibile
c) actiunea legii randamentelor descrescand a factorilor de productie
d) conditiile naturale si respectarea unor obiceiuri sau traditii ale populatiei

10.Pentru aprecierea evolutiei ciclice a economiei pot fi utilizati ca indicatori:


1. inclinatia medie spre economisire asociata cu inclinatia marginala spre consum
2. nivelul productiei
3. deficitul bugetar
4. gradul de ocupare a fortei de munca
5 .venitul national
6. productivitatea marginala a muncii impreuna cu productivitatea medie a capitalului
a(1+2+4+6) b(2+4+5) c(1+2+3) d(1+2+4) e(1+3+5) f(4+5+6)

11.Piata monetara are ca obiect:


a) tranzactiile cu valuta
b) tranzactiile privind moneda intr un anumit spatiu economic si intr.un anumit interval de
timp
c) transformarea monedei nationale in valuta straina

12.Retragerea de bani de pe piata apare ca o necessitate atunci cand :


1. creste cantitatea de moneda nationala ce revine la o unitate de moneda straina
2. scade volumul de bunuri economice pe piata
3. se inregistreaza un excendent al bugetului de stat
a(1+2) b(2+3) c(1+3) d(1+2+3)
13.Inflatia apare ca un dezechilibru fundamental atunci cand preturile cresc :
a) continuu la majoritatea bunurilor iar puterea de cumparare a monedei sale
b) datorita cresterii calitatii produsului
c) la majoritatea bunurilor
d) mai incet decat sporesc veniturile

14.Inflatia prin cerere se declanseaza atunci cand:


1. cererea agregata creste mai mult decat oferta agregata
2. creditul de consum se reduce
3. cresterea salariilor nu are acoperire in bunuri sau servicii
a(3) b(1+2) c(1+3) d(2+3) e(1+2+3)

15.Piata muncii functioneaza:


a) pe diferite grupuri de tari
b) numai in fiecare tara
c) la nivelul fiecarei tari, pe diferite grupuri de tari si la scara mondiala

16.Pe o piata perfect concurentiala a muncii , salariul este determinat prin actiunea:
a) cumparatorilor
b) vanzatorilor
c) sindicatelor
d) cererii si ofertei de munca
e) guvernelor
17.Piata schimburilor valutare consta in estenta in :
a) cotarea
b) schimbarea a banilor si marfurilor si invers, in cele mai avantajoase conditii din acel moment
c) vanzarea cumpararea banilor emise in diferite tari

18.Pe piata valutara pot fi schimbate


a) numai monedele din tarile UE
b) toate monedele nationale
c) toate monedele convertibile
Varianta 2
1.Pentru a obtine produsul national net ,din valoarea bunurilor si serviciilor intr-un an se
scade:

a) marimea investitiilor

b) amortizarea

c) consumul personal

2.Cererea agregata nu cuprinde:

a) consumul privat

b) consumul guvernamental

c) importul

d) exportul

3.In dinamica economiei de piata ,conditiile echilibrului economic se realizeaza :

a) ciclic

b) ca tendinta

c) permanent

d) numai in situatii de criza, presiune sau absortie

e) cand rata somajului creste

4.Echilibrul economic general :


1. este starea spre care tind toate componentele sist. Ec.

2. se apreciaza cu ajutorul indidicatorilor globali

3. presupune utilizarea integrala a resurselor de care dispune o tara

4. nu poate caracteriza starea permanenta a unei economii.


a(1+2+3) b(2+3+4) C)(1+2+4) d(1+3+4)
5.Relatia dintre modificarea consumului si variatia venitului disponibil reprezinta functia :

a) ofertei agregate

b) de consum

c) cererii agregate

d) economisire

6.Nu reprezinta un factor al cheltuielilor de consum personal:

a) averea reala a consumatorilor

b) cheltuielile guvernamentale

c) venitul personal al consumatorilor

d) impozitele pe venit

e) anticiparile consumatorilor privind viitorul economiei

7.Cand in economia nationala exista o crestere economica inflationista,PIB ul nominal creste

a) cu o rata inferioara PIB-ului real

b) mai rapid decat PIB-ul real

c) cu aceeasi rata ca si PIB-ul real

8.Din categoria restrictiilor cresterii economice fac parte:

1.oferta de resurse economice

2.numarul de lucratori si calitatea pregatirii acestora

3.stocul de capital

4.calitatea infrastructurii productiei

a(1+2+3+4) b(1) c(1+3+4) d(2+3) e(3+4) f(4)


9.Evolutia ciclica este caracteristica tarilor cu economie :

a) centralizata

b) de schimb

c) de piata

d) slab dezvoltata

e) puternic dezvoltata

10. Ciclicitatea economica este determinate de factorii:

a) de eficienta

b) sociali

c) aleatori

d) care actioneaza sezonier

e) decizionali

f) de coordonare

11.Volumul masei banesti creste atunci cand :

a) scade volumul valoric al bunurilor al bunurilor destinate vanzarii

b) scade viteza de rotatie a banilor

c) creste excedentul bugerar

12.Factorul fundamental de care depinde puterea de cumparare a banilor :

a) starea economiei

b) marimea ofertei de munca

c) preferinta populatiei pentru anumite bunuri


13.Inflatia prin oferta este determinate de cresterea:
a) cererii agregate
b) achizitiilor guvernamentale
c) costurilor de productie
d) preturilor resurselor

14.Inflatia este un dezechilibru caracterizat prin evolutia divergenta a masei monetare si a:

a) cantitatii de bunuri supuse tranzactiilor

b) salariilor

c) dobanzilor

d) preturilor

e) vitezei de rotatie a banilor

15.Piata muncii poate ajunge in echilibru atunci cand:

a) costurile de productie in firmele care reprezinta cererea de munca sunt minime

b) firmele solicitante de munca au cele mai ridicate profituri

c) nevoile de consum ale ofertantilor de munca sunt satisfacute la un nivel maxim

d) cererea si oferta de munca sunt egale

16.Cererea de munca depinde de :

1. oferta de munca

2. volumul investitiilor

3. nivelul salariului

4. starea generala a ec

5. tipul dezvoltarii economice

a(2+3+5) b(2+3+4+5) c(1+2+4) d(1+2+3+4) e(2+4)


17.Posibilitatea de a efectua schimb valutar pe piata valutara se numeste

a) competitivitate

b) paritatea a ratelor dobanzii

c) paritate a puterii de cumparare

d) paritate monetara

e) convertibilitate

18. Operatiunile efectuate pe piata valutar financiara se caracterizeaza prin faptul ca :

a) reprezinta actiuni de creditare intre banci

b) in cea mai mare parte se realizeaza prin intermediul bancilor

c) sunt in totalitate operatiuni la vedere

d) sunt in totalitate operatiuni la termen

e) pot fi realizate pe baza cursului de schimb stabilit de banca centrala


Varianta 3
1.Care dintre urmatorii indicatori macroeconomici enumerate,exprimat in preturile pietei
coincide cu venitul national:
a) produsul global brut
b) produsul intern brut
c) produsul national brut

2.Sunt indicatori macroeconomici finali:


a) productivitatea
b) masa monetara
c) rentabilitatea
d) produsul national brut
e) produsul intern brut

3.Echilibrul economic partial:


1. conduce la stabilirea automata a echilibrului general
2. se manifesta prin egalitatea dintre doua variabile care apartin unor piete diferite
3. se poate mentine o perioada scurta de timp
4. se poate manifesta sub forma egalitatii dintre economii si investitii
a(3+4) b(2+4) c(1+3) d(1+4) e(2+3+4)

4.Dezechilibrul economic manifestat sub forma starii de presiune se caracterizeaza prin:


a) lipsa de preocupare din partea agentilor economici pentru calitatea produselor
b) cererea mai mare decat oferta
c) inflatie si somaj ridicate in conditii de dezvoltare extensiva a economiei
5.Cresterea venitului conform teoriei lul Keynesiene este insotita de :
1.cresterea consumului
2.cresterea economiilor
3.reducerea ratei consumului
4.cresterea ratei economiilor
a(1+4) b(2+3) c(1+2+3+4) d(3+4) e(1+2+3) f(1+3)

6.Raportul dintre consum si venit depinde de :


a) marimea costurilor de productie
b) inclinatia marginala spre consum
c) ritmul introducerii progresului tehnic
d) marimea profiturilor obtinute de firme

7.Cresterea economica nu este posibila atunci cand:


a) creste productia bunurilor de capital
b) exporturile din perioada curenta sunt mai mari decat cele din perioada anterioara
c) creste somajul
d) angajatii au un nivel de pregatire superior
e) progresul tehnologic este promovat pe scara larga

8.Dezvoltarea economica este un proces:


a) sinonim atat cu progresul economic cat si cu cresterea economica
b) care presupune cresterea economica
c) independent de progresul tehnic

9.Ciclurile economice reprezinta :


a) un fenomen intamplator
b) o forma anormala de evolutie a activitatii economice
c) fluctuatiile productiei in jurul unui trend ascendant al activitatii economice
d) un trend ascendent al productiei
10.Faza de expansiune a ciclului economic se caracterizeaza prin :
a) scaderea investitiilor
b) cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
c) disparitia multor oportunitati de afaceri
d) reducerea volumului productiei

11. Cand cererea si oferta pentru doua monede convertibile sunt egale cursul de schimb este
influentat in primul rand de :
a) ritmul cresterii economice din tarile respective
b) marimea rezervelor de aur ale tarilor respective
c) puterea de cumparare a celor doua monede

12. In conditiile cresterii mai lente a volumului de tranzactii de bunuri decat a vitezei de
rotatie a banilor ,masa monetara reprezinta:
a) creste
b) scade
c) ramane constanta

13.Inflatia prin costuri se manifesta atunci cand:


1. cheltuielile salariale cresc mai rapid decat productivitatea muncii
2. scad preturile materiei prime si a energiei
3. oferta se reduce ca urmare a cresterii costurilor
4. se reduc impozitele indirecte
5. cresterea salariilor este devansata de cresterea productivitatii muncii
a(1+2) b(3+4) c(4+5) d) (1+3) e(2+3)
14.Indiferent de cauzele care genereaza inflatia ,excendentul de masa monetara reprezinta :
a) un consum suplimentar
b) o crestere a puterii de cumparare a monedei
c) o utilizare ineficienta a factorilor de productie
d) un deficit al balantei comerciale
e) o cerere de bunuri si servicii nesatisfacute

15.Cererea de munca din cadrul societatii reprezinta :


a) locurile de munca disponibile intr-o economie
b) nevoia de munca salariata care se efectueaza in cadrul economiei
c) cantitatea totala de munca necesara desfasurarii tuturor activitatilor dintr-o tara

16. Cererea de munca :


1. este reprezentata de nevoia de munca salariata
2. pe termen scurt, este relative constanta
3. este practic omogena
4. depinde de cererea de pe piata bunurilor si serviciilor
5. nu are legatura cu cererea de pe piata bunurilor si serviciilor
a(1+2+3) b)(1+2+4) c(2+3+4) d(3+5) e(1+5)

17.Pe piata valutara cererea si oferta provin de la :


1. banci
2. clientii bancilor
3. agentii economici care speculeaza modificarea cursului valutar
4. agebtii economici care urmaresc sa se protejeze de efectele negative ale modificarii
cursului
5. importatori
a(1+3+4) b)(1+2+3+4+5) c(1+2+3+4) d(2+3+4)
18. Cresterea fluxurilor pe piata valutara este determinata de :
1. extinderea investitiilor externe
2. rata dobanzii
3. cursul de schimb
4. competitivitatea pe piata bunurilor
5. intensificarea restrictiilor pe piata valutara
a(1+3) b(2+4+5) c)(1+2+3) d(1+2+3+4+
Varianta 4
1.Cand cererea agregata este mai mare decat oferta agregata (CA>OA):

a) cresc stocurile

b) firmele isi sporesc productia

c) scad preturile

d) economia este confruntata cu o stare de presiune

2.Oferta agregata :

1. este o marime variabila

2. nu este influentata de modificarea preturilor factorilor de productie

3. intotdeauna este egala cu cererea agregata

4. nu este influentata de tipul de crestere economica

5. este influentata de tipul de crestere economica

a(1+4) b)(1+5) c(1+2+4) d(1+2+3+5)

3.Dezechilibrul economic manifestat sub forma absorbtiei se caracterizeaza prin

a) oferta mai mare decat cererea

b) lipsa eficientei in activitatea producatorilor

c) accentuarea concurentei intre producatori pe de o parte si cumparatori pe de alta parte

4.Dezechilibru economic se poate manifesta sub forma :

a) modificari ale volumului tranzactiei economice

b) interventiei statului in economie

c) inflatiei si somajului
5.Raportul dintre cresterea venitului si sporirea investiilor reprezinta :

a) multiplicatorul creditului

b) inclinatia marginala spre consum

c) multiplicatorul investitiilor

d) inclinatia marginala spre economii

6.Volumul economiilor este rezultatul:

a) egalitatii dintre economii si investitii

b) comportamentului colectiv al consumtorului individual

c) comportamentului colectiv al intreprinzatorului individual

d) alocarii eficiente a resurselor

7.Cresterea productiei de bunuri realizate la nivelul economiei nationale intr-o anumita


perioada de timp poate fi urmarea :
a) modificarii volumului de resurse disponibile
b) schimbarii preferintelor de consum ale populatiei
c) utilizari unor tehnologii inalt performante
d) cresterii nivelului general al preturilor
e) accentuarii somajului

8.In conditiile cresterii economice de tip intensive,productia sporeste in principal, pe seama :

a) subventiilor primite de firme de la stat

b) cresterii eficientei a utilizarii factorilor de productie

c) cresterii preturilor de vanzare ale bunurilor

d) sporirii capitalului fix


9.Manifestarea fazei de expansiune a ciclului economic este franta de :

a) cresterea productivitatii si a ratei profitului

b) atenuarea dezechilibrelor economice

c) reducerea eficientei utilizarii factorilor de productie

d) diminuarea volumului stocurilor de bunuri din economie

10.In conditiile fazei de recesiune a ciclului economic ,se recomanda ca masura politica
economica :

a) cresterea impozitelor

b) controlul mai sever al masei monetare

c) diminuarea cheltuielilor bugetare

d) reducerea ratei dobanzilor

11.Ponderea mare a banilor de cost in masa banesca exista intr o economie de piata si se
explica prin :
a) speranta populatiei in posibilitatea de a obtine venituri constante
b) stabilitatea puterilor de cumparare
c) faptul ca timpul si cheltuielile presupuse de folosirea lor sunt mai mici

12.Prin natura si functiile lor ,bani sunt prezenti in existenta si functionarea :


1. pietei creditului
2. pietei financiare
3. burselor
4. comertului
5. pietei valutare
a(3+5) b(1+2+3+4+5) c(5) d(1+3+4+5)
13.Cresterea preturilor si scaderea puterii de cumparare a banilor ca fenomene care
caracterizeaza inflatia, se manifesta :
a) alternativ
b) independent
c) concomitent
d) intamplator

14.Inflatia poate fi provocata de cresterea :


a) ofertei nominale de bani
b)

15.Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este:


c) salarizarea ei

16.Cererea de munca se exprima prin:


a) cresterea de locuri de munca
b) oferta de locuri de munca
c) numarul locurilor de munca ocupate
d) numarul persoanelor care doresc sa se angajeze in conditii salariale

17.Cererea si oferta pe piata valutara isi au originea in :


1. comertul exterior
2. activitatea bancilor
3. activitatile desfasurate de agentii economici
4. stabilizarea macroeconomica
5. reconversia profesionala
a(2+3+4) b(1+2+5) c) (1+2+3) d(3+4+5) e(4+5)
18.Cand o banca nu poate onora un ordin de schimb valutar provenit de la un client ea va :
a)
c) iesi pe piata intrabancara adresandu-se altor banci
Varianta 5.
1. In PIB sunt incluse :
1. cheltuielile guvernamentale pentru bunuri si servicii
2. exporturile nete de bunuri si servicii
3. cheltuielile de consum personal
4. taxele indirecte pe afaceri
a(1+2) b(1+2+3+4) c(2+4) d(1+4) e(2+3+4) f(3+4)

2.Administratiile publice au rolul de a :


1. produce servicii nemarfare destinate populatiei
2. asigura utilizarea disponibilitatilor financiare
3. produce servicii nemarfare destinate colectivitatilor
4. produce bunuri destinate vanzarii
5. realiza distribuiri de venituri
a(1+3) b(2+4) c(1+5) d(3+5) e(2+3)

3.Realizarea starii de echilibru intr.o economie este posibila atunci cand:


a) rata somajului nu se modifica
b) productia nationala creste
c) cheltuierile agregate estimate sunt suficiente pentru a cumpara intreaga productie
nationala curenta
d) se inregistreaza o crestere in expresia reala a veniturilor factorilor de productie

4.Echilibrul economic este o stare care :


a) caracterizeaza in permanenta o economie nationala
b) se realizeaza automat prin corectia comportamentului agentilor economici consumatori
c) se poate realiza atat prin modificarile cererii cat si ale ofertei
d) este specifica doar economiei nationale in ansamblu dar nu se poate realiza pe piete
specifice
5.O tendinta care se constata in evolutia consumului populatiei este:
a) reducerea veniturilor pentru invatamant
b) mentinerea relativ constanta a cheltuielilor pentru imbracaminte si confort personal
c) cresterea ponderii cheltuielilor pentru produsele alimentare
d) scaderea ponderii cheltuielilor pentru …………………………….

6.Cand reducerea venitului pe termen lung are drept consecinta depasirea acestuia de catre
consum,asigurarea consumului este posibila prin :
1. contractarea de datorii
2. prelevarea de actiuni anterior acumulate
3. retragerea de economii de la banca
a(3) b(1) c(1+2) d)(1+2+3) e(2+3) f(1+3)
7.Orice politica macroeconomica are ca obiectiv major cresterea economica, aceasta are ca
rezultat :
1. cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
2. reducerea saraciei
3. cresterea venitului real pe locuitor
4. imbunatatirea invelului de trai in zonele nefavorizate
5. accelerarea dezvoltarii economice
a(1+4+5) b(2+3) c)(1+2+3+4+5) d(1+2+3)

8.Cresterea PIB real pe locuitor ilustreaza cresterea economica in mod :


a) direct
b) indirect
c) insuficient de concludent
9.Faza de contractie a ciclului economic are printre caracteristicile sale esentiale
a) cresterea productiei
b) reducerea volumului investitiilor
c) prosperitatea afacerilor
d) scaderea ratei somajului

10.In faza de expansiune a activitatii economice au o tendinta de crestere :


1. productia si venitul national
2. rata ocuparii fortei de munca
3. cursul actiunilor
4. rata somajului
5. rata inflatiei
6. rata dobanzii
a(2+4+6) b(1+3+5) c(2+4+5) d)(1+2+3) e(1+2+4)

11.Scaderea vitezei de rotatie a banilor si cresterea volumului valoric al bunurilor economice


destinate tranzactiilor in conditiile inflatiei determina :
a) cresterea masei monetare
b) reducerea masei monetare
c) variatia necontrolabila a masei monetare

12.In raport cu rata dobanzii oferta de munca este :


a) elastica
b) rigida
c) cu elasticitate unitara
13.Cand o economie este afectata de o inflatie puternica :
a) PIB-ul real creste intr-un ritm superior PIB-ului nominal
b) PIB-ul normal creste ,iar PIB-ul real se poate reduce
c) PIB-ul nominal de regula scade
d) raportul dintre PIB-ul nominal si PIB-ul real este subunitar
e) dintre PIB-ul real si PIB-ul nominal cresc in acelasi timp

14.Dezechilibrul inflationist poate fi determinat de :


1. reducerea costurilor prin masuri luate de agentii economici
2. cresterea cursurilor la bursa
3. cauze care actioneaza la nivelul masei monetare
4. cauze care actioneaza la nivelul productiei de bunuri
5. inexistenta unei corelatii normale intre nivelul productiei si marimea masei monetare
a(3+4+5) b (2+3+4+5) c(1+2+3+4) d(1+3+4+5)

15.Reducerea cererii de bunuri va determina pe piata muncii :


a) cresterea ofertei de munca
b) cresterea cererii de munca
c) reducerea cererii de munca
d) scaderea ofertei de munca

16.Diferenta dintre cererea de munca si cererea de munca satisfacuta este egala cu numarul:
a) locurile de munca ocupate
b) salariatilor
c) somerilor
d) locurilor de munca vacante

17.Cererea de valuta de munca este determinate de :


a) importul de bunuri si exportul de capital
b) credite externe primite
c) exportul de bunuri si importul de capital
d) intrari de investitii straine
e) transferul nerambursabil in alte tari

18.Solicitarile de valuta ale agentilor economici rezidenti pe teritoriul national pot avea ca
destinatie :
1. plata bunurilor si serviciilor importante
2. efectuarea de investitii directe in strainatate
3. realizarea investitiilor financiare in strainatate
4. plata dobanzilor si a dividentelor la investitiile in strainatate
d(1+2+3+4)