Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENT

„ŞCOALA VOLUNTARILOR - ÎNTRE ATITUDINI ŞI APTITUDINI”

Etapa I- etapa locală, martie - aprilie 2019

Regulamentul concursului de fotografie şi film “Lumea din jurul meu!”


1)Concurs de fotografie adresat elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal.
Cerinţe:
· Fotografiile înscrise la această secţiune vor surprinde în imagini
-obiective turistice
- zona rurală
- tradiţii si obiceiuri
- hobby-ul meu văzut prin obiectiv
● Fotografiile vor fi alb negru sau color, și pot fi trimise în format digital la adresa
paginii special creată cu ocazia concursului.
● date de identificare și titlul lucrării se transmit odată cu trimiterea online a
fotografiei având toate aceste coordonate anexate. Titlul fișierului trebuie să fie, în mod
obligatoriu, în forma următoare: Nume_Prenume_Titlu_Imagine,
· Nu se permite înscrierea aceleiasi fotografii la mai multe secţiuni;
● pentru o bună desfăşurare a activităţilor, lucrările participante la aceasta secţiune pot
fi trimise până în 19 aprilie 2019, dezbatere.oratorie@gmail.com
2) Concurs de film adresat elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal.
Cerinţe:
● Filmele înscrise în concurs trebuie să fie un minighid turistic al localităţii/judeţului
de provenienţă a participanților și vor fi trimise în format digital la adresa paginii special
creată cu ocazia concursului.
● Filmele înscrise la această secţiune trebuie să aibă un titlu sugestiv și nu trebuie să
se încadreze în 3- 5 minute.

DETALII ORGANIZATORICE :
● Fișierul lucrării trebuie să conțină datele corespunzătoare necesare expedierii
diplomelor;
● 19 aprilie 2019 termen limită pentru trimiterea fişei de înscriere pentru concurs şi a
lucrărilor participante. Înscrierea se face pe baza fişei anexate, pe adresa de e-mail
dezbatere.oratorie@gmail.com
· 30 iunie 2019 termen limită de trimitere a diplomelor către participanţi
● Nu se percepe taxă de participare!
● Fotografiile/filmele trebuie sa fie originale şi să fie creaţia proprie a
participantului, aplicându-se legislația în vigoare cu referire la Drepturile de autor.
● Se acordă premii și mențiuni pentru elevi (cu menționarea pe diplomă a
coordonatorului) în conformitate cu legislația în vigoare, diplome de participare în format
electronic.
● Fiecare coordonator poate trimite în competiţie maximum 5 lucrări în total,
indiferent de categoria de vârstă / secţiunile alese;
· Nu vor fi acceptate fotografiile şi filmele care incită la încălcarea legii sau la
violenţă, pot aduce prejudicii unor persoane fizice sau juridice, conţin publicitate explicită sau
implicită, sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului;
· Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici o fotografie sau film însuşit
în mod ilegal de către concurenţi;
· Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte
care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii şi filme la acest concurs;
· Participanții cedează organizatorilor dreptul de a le reproduce fotografiile şi
filmele numai în scopul promovării Concursului Naţional de Fotografie şi Film “Lumea din
jurul meu!”; organizatorii garantează menţionarea autorului alături de lucrările reproduse.
Fotografiile şi filmele nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru
organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor rămân în posesia autorilor;
· Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile şi filmele
care nu respectă regulamentul;
· Nerespectarea uneia din condițiile mai sus menționate atrage după sine
descalificarea concurentului;
· Trimiterea lucrărilor presupune că participanţii au acceptat integral
regulamentul concursului.
● Juriul va fi format din persoane cu experienţă în domeniile vizate;
● Nu se admit contestaţii.
● Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon 0766626544,prof.
Gina Toma

Etapa II - etapa naţională, în cadrul Săptămânii Naționale a


Voluntariatului
Potențialii câștigători vor fi invitaţi să participe la faza națională, respectiv tabăra
tematică.
Elevii participanţi la faza naţională vor participa la ateliere de lucru în care se vor
aborda tematicile propuse “ Minighid turistic local”,“Oraşul meu /respectul meu de sine”,
“Viaţa în mâinile mele ”,“Comunitatea mea - Drepturi şi responsabilităţi”. De asemenea se
vor face vizite tematice în zonă. La sfârşitul taberei participanţii vor amenaja expoziţia cu
lucrările trimise în cadrul concursului de fotografie şi film „Lumea din jurul meu”şi vor
prezenta, în imagini (fotografii sau film,) un minighid turistic al zonei (zona Mediaşului sau
zona din care provin).Vor lua parte la vernisajul expoziţiei şi vor fi premiaţi într-un cadru
festiv.
Programul taberei:
Ziua 1: după ora 14 primirea participanţilor, cină
Ziua 2: mic dejun, ateliere de lucru, prânz, vizitarea municipiului Mediaş, cină
Ziua 3: mic dejun, vizite tematice, cină
Ziua 4: mic dejun, ateliere de lucru, prânz, amenajarea expoziţiei, cină festivă
Ziua 5: mic dejun, vernisajul expoziţiei si festivitatea de premiere, prânz, plecarea
participanților
Elevilor şi profesorilor participanţi la etapa naţională, li se asigură, de către
organizatori, cazare şi masă pe toată perioada taberei.
Transportul din localitățile de proveniență până la destinaţia taberei va fi suportat de
către participanţi.
„ŞCOALA VOLUNTARILOR - ÎNTRE ATITUDINI ŞI APTITUDINI”
“Lumea din jurul meu!”
Editia III-2019

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

NR. NUME ŞI CLA INSTITUŢIA ORA SECŢIUNEA TITLUL COORD OBSE REZULTA
CRT. PRENUME SA DE Ş/ LUCRĂRII ONATO RVAŢI TE
ELEV/ELE PROVENIE JUD R I OBŢINUT
VI NŢĂ EŢ E(se
completeaz
ă de către
organizator
i)
1.

2.

3.

4.

5.

Date contact profesor /coordonator (adresa, telefon, mail)


Dacă lucrările elevilor mei întrunesc condițiile în vederea participării la faza națională
sunt de acord să participăm / să nu participăm la tabară ( vă rog să vă exprimați
disponibilitatea de a participa sau de a nu participa la faza națională)
Profesorii coordonatori sunt rugaţi să trimită tabelul de mai sus completat( în format doc.)
până la data de 19 aprilie 2019 pe adresa dezbatere.oratorie@gmail.com

S-ar putea să vă placă și