Sunteți pe pagina 1din 1

Şc. “Liviu Rebreanu” Şc.

“Liviu Rebreanu”
Mioveni, jud. Argeş Mioveni, jud. Argeş
Octombrie 2007 Octombrie 2007
Test cl. a V-a C Test cl. a V-a C
(Puteri) (Puteri)
Nr. 1 Nr. 2
1. Încercuiţi răspunsul corect: 1. Încercuiţi răspunsul corect:
a) 23 este: A. 6; B. 9; C. 8 a) 32 este: A. 6; B. 9; C. 8
b) 32  37 = 314 A F b) 23  25 = 215 A F
2. Stabiliţi corespondenţele între cele două coloane: 2. Stabiliţi corespondenţele între cele două coloane:
a. am  an 1. 0 a. am  an 1. 0
0
b. 2007 2. amn b. 7002 0
2. amn
m n m n
c. a :a 3. 1 c. a :a 3. 1
7003
d. 0 4. am+n d. 0 2007
4. am+n
m n
e. (a ) 5. am – n e. (a )m n
5. am – n
2008 2005
f. 1 f. 1
3. Puneti semnul corect: 3. Puneţi semnul corect
a) 37  39; b) 95  75; c) 24  42; d) 221  314. a) 59  57; b) 78  98; c) 26  82; d) 215  310.
4. Efectuaţi: 4. Efectuaţi:
a) 02008 + 12007 + 20070 + 20011 + 23 - 32 a) 02007 + 12008 + 20050 + 20031 + 32 – 23
b) [258 : 228 + (35)4 + 643 : 633] : [310  210 + 214  216 +(32)10] b) [275 : 245 + (34)5 + 657 : 647] : [310  210 + 217  213 +(310)2]
5. Aflaţi pe x din egalitatea: 2x+3 + 2x+2 + 2x = 52 5. Aflaţi pe x din egalitatea: 2x+3 + 2x+2 + 2x = 52
6. Aflaţi cifra x din sistemul zecimal care verifică egalitatea: 6. Aflaţi cifra x din sistemul zecimal care verifică egalitatea:
xxx  xx  x  492 xxx  xx  x  492
7. Determinaţi ultima cifră a numărului a = 42005 + 62007. 7. Determinaţi ultima cifră a numărului a = 42009 + 62008.

Barem de notare: Barem de notare:


1.1p; 2. 1,50p; 3. 2p; 4. 1,50p; 5. 1p; 6. 1p; 7. 1p 1.1p; 2. 1,50p; 3. 2p; 4. 1,50p; 5. 1p; 6. 1p; 7. 1p
Oficiu: 1p Oficiu: 1p