Sunteți pe pagina 1din 1

I.

CONSTATĂRI GENERALE

Nr.
SARCINI/ ATRIBUȚII/ MĂSURI DA NU OBSERVAȚII
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

- MONITORIZAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII


Nr. candidați eliminați

- adaptarea condițiilor de examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale:

II. DISFUNCȚII IDENTIFICATE ȘI MODALITĂȚILE DE SOLUȚIONARE A ACESTORA


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

III. PROPUNERI ȘI RECOMANDĂRI


 pentru ISJ
___________________________________________________________________

Președinte Nume și prenume __________________________________________


Semnătura _______________________________________________

Pagina 1 din 1