Sunteți pe pagina 1din 4

Scrisoare-circulară / Invitație privind participarea la workshopul

educațional „Cum poate fi cineva altfel?” și concursul școlar de dezbateri


pro-toleranță „Aproape de mine și dincolo de linia orizontului” (Biblioteca
Județeană ,,I.N. Roman" Constanța, vineri, 27 septembrie 2019, 15.00-18.30)

Către: Unități școlare (de tip gimnazii, licee, colegii) din județele
Constanța și Tulcea (prioritar cele în care activează cercuri/cluburi de dezbateri
și/sau cenacluri literare)

I. Cadrul general
În luna septembrie a.c., Asociația Eurocult din Constanța, în parteneriat
cu numeroase instituții publice din regiunea Dobrogei (Inspectoratul Județean
Constanța, Biblioteca Județeană ,,I.N. Roman" Constanța, Muzeul de Istorie
Națională și Arheologie Constanța, Universitatea,,Ovidius" Constanța etc) și cu
sprijinul logistic al Departamentului pentru Relații Interetnice al Guvernului
României, implementează proiectul cultural-educațional “Dobrogea, edificii
cu mozaic: Credința, Cultura și Cetatea”.
Notă: Guvernul României, prin Departamentul pentru Relații Interetnice, finanțează
și în acest an proiecte interetnice de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase
și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și proiecte de
combatere a intoleranței. Printre acestea se numără și proiectul intitulat “Dobrogea, edificii
cu mozaic: Credința, Cultura, Cetatea", ce va fi implementat de Asociația Eurocult, în
parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Biblioteca Județeană
,,I.N. Roman" din Constanța, Muzeul de Artă din Constanța, Universitatea ,,Ovidius"
Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Obiectivele generale ale proiectului
sunt cunoașterea, promovarea și păstrarea elementelor culturale, lingvistice, religioase și
istorice ale minorităților etnice dobrogene. Dintre obiectivele specifice menționăm:
organizarea unei conferințe la care vor participa profesori universitari, reprezentanți ai
minorităților din Dobrogea (albanezi, armeni, bulgari, greci, evrei, germani, italieni,
maghiari, polonezi, ruși-lipoveni, romi, tătari, turci, ucraineni, slovaci, sârbi, croați, sloveni
etc.), inspectori școlari și cadre didactice din județul Constanța; organizarea unei expoziții a
artiștilor plastici ai minorităților; organizarea de workshopuri; un concurs școlar de
dezbateri pe tema combaterii intoleranței, lansări de carte).

În cadrul proiectului menționat, în după-amiaza zilei de vineri, 27


septembrie a.c., vor avea loc, în Aula Bibliotecii Județene ,,I.N. Roman"
Constanța, următoarele activități tematice:
- Ora 15.00 – Workshopul educațional „Cum poate fi cineva altfel?” pentru
promovarea toleranței (activitate de tineret). Lector: dr. Dorin Popescu.
- Ora 16.30 - Vernisarea unei expoziții de cărți și publicații în limba
minorităților (activitate editorială culturală și interculturală).
- Ora 17.00 - Concursul școlar de dezbateri pro-toleranță (activitate
educațională) cu tema „Aproape de mine și dincolo de linia orizontului”.
Intenția prioritară a organizatorilor este ca workshopul educațional și
concursul școlar menționate mai sus să implice prioritar membrii
cercurilor/cluburilor școlare de dezbateri din cele două județe ale Dobrogei,
membrii cenaclurilor literare din unitățile școlare, elevii olimpici etc.

II. Descrierea evenimentelor principale


1. Workshopul educațional „Cum poate fi cineva altfel?”, 27.09.2019, 15.00
Va fi susținut de către Dorin Popescu, doctor în științe filologice, eseist, om
de cultură al Tomisului și va fi axat pe educație interculturală și tehnici retorice
și argumentative necesare în discursul de combatere a intoleranței. Cunoștințele
respective vor putea fi folosite, ulterior, de către elevi la concursul școlar de
dezbateri pe tema combaterii intoleranței.
La workshopul menționat intrarea este liberă. Este încurajată participarea
membrilor cercurilor/cluburilor de dezbateri (prioritar) din județele Constanța și
Tulcea, a membrilor cenaclurilor literare școlare, a elevilor olimpici etc.

2. Concursul școlar de dezbateri pro toleranță (activitate educațională) cu


tema „Aproape de mine și dincolo de linia orizontului”, 27.09.2019, 17.00

Se va desfășura pe baza următorului Regulament minimal:


Activitatea vizează crearea unei platforme de dialog și argumentare pe o temă
dată între elevii interesați de cultivarea unor aptitudini aprofundate în domeniul
argumentării / comunicării în sens larg.
În sens restrâns, se va urmări încurajarea unei percepții pozitive față de
celălalt și crearea/cultivarea/consolidarea unei apropieri cognitive și afective
față de acesta (reducerea planului perceptiv de la linia orizontului la
aproape de mine).
Concursul va viza instrumentarea unor competențe de argumentare pe
tema combaterii intoleranței.
Prin această activitate, tinerii participanți la eveniment (prioritar membrii
cercurilor/cluburilor de dezbateri și ai cenaclurilor literare, elevii olimpici etc.)
pot aplica și elementele teoretice însușite la workshopul educațional anterior.
Accentul va fi pus în cadrul evenimentului pe stimularea creativității și
capacității de argumentare și nu pe stabilirea unor ierarhii. În acest sens,
Regulamentul concursului este unul flexibil și minimal, orientat spre
discuție/dezbatere și nu spre competiție.
La concurs vor putea participa echipe de 3-7 elevi (dintre care un
coordonator) asistați / pregătiți de un instructor / antrenor care se vor fi
înscris la concurs până miercuri, 25 septembrie 2019, ora 20.00, conform
formularului de înscriere din anexă.
Notă: O unitate școlară poate participa în concurs cu mai multe echipe.
Nu va exista un format scorțos/scolastic al competiției; se va evita în acest fel
și riscul dublării unor inițiative similare (gen Tinerii dezbat).
Juriul va fi format din 3 (trei) experți în domeniul comunicării (profesori,
jurnaliști etc.), de notorietate în plan local/regional; acesta va fi condus de un
președinte, membru al juriului. Jurizarea va fi clasică (prin acordarea de note
de la 1 la 10 pentru fiecare echipă). Echipa câștigătoare va primi premii în cărți.
Fiecare echipă înscrisă în concurs va răspunde, pe rând, la trei teme
prestabilite și la trei întrebări ad-hoc ale membrilor juriului.
Echipele înscrise au libertatea de a-și alege/desemna 1-3 membri care vor
prezenta fiecare răspuns (respectiv – un răspuns poate fi prezentat de 1-3
membri, la alegerea coordonatorului echipei).
Pentru temele pre-stabilite nu va exista un timp de pregătire a răspunsului,
iar pentru întrebările ad-hoc ale juriului echipele au la dispoziție cca 2 minute
pentru organizarea pledoariei.
Timpii de răspuns vor fi de cca 3 minute pentru fiecare din temele pre-
stabilite și cca 2 minute pentru întrebările juriului.
Notă: Moderatorul evenimentului / președintele juriului poate ajusta, dacă situația o va
impune, timpii de formulare/prezentare a răspunsurilor, asigurând totodată egalitatea de
șanse a participanților.

Temele pre-stabilite
- Descrieți/prezentați un episod din experiența Dvs. personală care
implică sau conotează intoleranța.
- Argumentați beneficiile toleranței într-o situație problematică (temă
alternativă / la alegere: descrieți un context în care ați prefera să fiți
ținta unor atitudini intolerante).
- Ce vă face pe Dvs. mai tolerant comparativ cu vecinul/vecinii,
prietenul/prietenii, modelul educațional etc.?

III. Solicitări
Vă rugăm respectuos să aveți amabilitatea de a transmite prezenta
scrisoare-circulară, sub formă de invitație, cercurilor și cluburilor de
dezbateri, cenaclurilor școlare, asociațiilor de elevi și elevilor olimpici din
unitatea Dvs. școlară și de a încuraja și sprijini participarea acestora la
activitățile menționate ale proiectului.
Work-shopul educațional „Cum poate fi cineva altfel?” este destinat tuturor
elevilor interesați (intrarea este liberă/deschisă) – prioritar participanților la
concursul școlar ulterior. La concurs pot participa echipele înscrise prealabil
(transmit în anexă formularul de înscriere), iar publicul poate asista liber la
desfășurarea competiției (se încurajează susținerea civilizată, din public, a
echipelor participante).
Organizatorii evenimentului văd în activitățile descrise mai sus inclusiv
o oportunitate de educare a tinerelor generații în spiritul valorilor specifice
tradiției europene (cultivate în ultimele veacuri și perfecționate în
contemporaneitate), mai ales că raportarea la tradiții și valori a „noilor
generații” devine (în România și în general) tot mai anemică și
conjuncturală.

Coordonatele de contact ale responsabilului de proiect:


Dr. Dorin Popescu, tel. 0727 247473, e-mail dorrinul@yahoo.com

Anexă: Formular de înscriere la concurs.

Cu deosebită stimă,
Dr. Dorin POPESCU