Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA

„ALEXANDRU IOAN CUZA”


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

ORGANIZEAZĂ
PROGRAMUL PILOT DE FORMARE A PROFESORILOR FACULTATEA DE BIOLOGIE
PRIN FACULTATEA DE EDUCAȚIE
FIZICĂ ȘI SPORT

MASTERAT FACULTATEA DE FIZICĂ

DIDACTIC
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

FACULTATEA DE TEOLOGIE
ORTODOXĂ
ACREDITAT ÎN DOMENIUL
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
CINE? IMPORTANT
Se pot înscrie absolvenți ai ciclului de licență de la Facultățile de Biologie, Progamul pilot pentru MASTERATUL
Educație Fizică și Sport, Fizică, Geografie, Teologie Ortodoxă, indiferent da- DIDACTIC va fi susținut printr-un proiect
că au parcurs sau nu nivelul I de formare psihopedagogică POCU ce va fi depus pentru finanțare de
către Ministerul Educației și Cercetării.
În conformitate cu acest proiect , studen-
50 DE LOCURI BUGETATE tilor masteranzi li se oferă o serie de facili-
tăți, după cum urmează:

DURATA • 50 de burse de studiu in valoare de


2379 Ron/lună timp de 21 de luni
2 ani, 4 semestre, minimum 120 credite • Echipamente informatice (laptopuri) pe
durata studiilor de master
• Acces la un laborator modern pentru
OFERTA EDUCAȚIONALĂ INCLUDE: învățare în mediul virtual
Discipline de specialitate • Stagii de formare la universități euro-
pene cu tradiție în pregătirea cadrelor
Discipline psihopedagogice didactice
Discipline didactice și metodice
Practică pedagogică în școli

CÂND?
Înscrierile au loc în perioada 7-25 septembrie 2020

CONCURS DE DOSARE: media de absolvire a studiilor de licență - Informații suplimentare:


60%, scrisoare de motivație în care este argumentată opțiunea pentru ca- www.psih.uaic.ro
riera didactică - 40%.