Sunteți pe pagina 1din 1

--.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR. 1
CONSTANTA
Strada Pic tor 'Ni cof ac Gri aorescu rrr, 32, Constanta 900636, Rornarua
Te l.: 02m~!-695777, Tel.l!··'ax:~()241 ··543172, E·"mail: 'clubulsd ((i.~yahoo.cOtl"l

Nr. 790/26.09.2019

ANUNT

Clubul Sportiv Scolar nr.1 Constanta, cu sediul in localitatea Constanta, str.


Pictor Nicolae Grigorescu, nr.32, judetul Constanta organizeaza in data de
18.10.20 19 concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de maestru
balet, 1 norma, pe perioada nedeterminata,
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a.
Conditiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul
unitatii.
Relatii suplimentare la sediul Clubului Sportiv Scolar nT.1 Constanta si la tel.
0241 695777.