Sunteți pe pagina 1din 1

Documentele supuse verificării în vederea aprobării plăților privind compensarea

concediului de odihnă neefectuat

a) planificarea concediilor de odihnă;


b) rechemari din concediu de odihnă;
c) justificarea rechemării din concediu de odihnă;
d) activitățile desfășurate în perioada rechemărilor din concediul de odihnă;
e) activitățile desfășurate în perioada vacanțelor școlare și daca la acestea au participat elevi
(numai în cazul personalului didactic de predare);
f) cauzele care au condus la neefectuarea concediului de odihnă;
g) cereri de concediu neaprobate;
h) menționarea în scris a statutului persoanei care va beneficia de compensarea în bani a
concediului de odihnă neefectuat (cadru didactic titular, cadru didactic calificat angajat
cu contract de muncă pe perioadă determinată, personal asociat angajat prin plata cu
ora, cadru didactic pensionat angajat prin plata cu ora, funcție de bază/cumulată) și
tipul contractului de muncă a acesteia (perioadă nedeterminată, perioadă determinată de
la.....până la...).
i) modul de stabilire a nr de zile de CO neefectuat si a indemnizatiei de concediu aferenta
acestora.