Sunteți pe pagina 1din 1

Regulament de organizare şi desfăşurare

a suitei de manifestări My Space- concursul este în Calendarul


activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene2019, Anexa 9 la
OMEN 3016/9.01.2019, poziția 875
I. Obiective
O 1. Promovarea educaţiei spaţiale ca parte integrantă a curriculumului local
O 2. Dezvoltarea spiritului competiţional si colaborativ
O 3. Dezvoltarea competenţei de modelare matematică a noţiunilor spaţiale
O 4. Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă
O 5. Dezvoltarea competenţei de desenare a noţiunilor spaţiale folosind o aplicaţie soft
O 6. Dezvoltarea de aptitudini si cresterea interesului elevilor pentru crearea de aplicaţii
informatice: soft educaţional, prezentări multimedia, pagini Web.
O 7. Încurajează organizarea activităţilor centrate pe impactul pozitiv pe care explorarea spaţiului îl
are asupra imaginaţiei
O 8. Asigurarea accesului la informaţii si la cunoastere
O 9. Încurajarea scolilor să facă schimb de idei si să-si împărtăsească din experienţă
II. Etapele concursurilor
1. Concursurile se desfăsoară într-o singură etapă.
2. Selecţia participanţilor se face la nivelul fiecărui judeţ/unitate scolară implicată în limita
numărului de locuri alocat.
3. Concursurile se desfăsoară în luna octombrie a fiecărui an şcolar.

III.Probele de concurs
1. Pentru concursul pe echipe MathSpace proba va conţine 12 subiecte punctate fiecare cu note de
la 1 la 10.
2. La concursul Multimedia , participă elevi din clasele V-VIII din şcoli şi licee cu opţionale de
informatică, de la palate şi cluburi.
Concursul se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
-Desene pe calculator pentru elevii claselor V-VIII (într-o aplicaţie de desenare; desenul trebuie
salvat cu numele elevului, extensia .jpg)
-Prezentări multimedia pentru elevii claselor VII-VIII(prezentarea trebuie să conţina minim 10
Slide-uri, max 20, cu informaţie şi poze, trebuie să conţina cel puţin un desen făcut de elev;
prezentarea să fie salvată cu numele elevului,)
Tema de anul acesta este: „Luna, poartă către stele”

Fiecare profesor poate trimite max 5 desene(cls.5-8) si/sau max 5 prezentari(cls(7-8) până vineri,
25.10.2019 pe adresa infocnmb@yahoo.com. Organizatorii vă roagă să trimiteţi şi un tabel
centralizator cu numele elevului, clasa, prof.îndrumător.
Rezultatele se vor comunica joi, 31.10.2019 pe site-ul colegiului www.cnmbct.ro .
Prof. Coordonatori concurs matematică (participare directa la Colegiul National
„Mircea cel Batran” Constanta –Constantinescu Gabriela, Zîrnă Cătălin(data
concursului va fi afișată pe site-ul colegiului)
Prof. Coordonator concurs desene pe calculator /prezentări:
 Gearâp Mihaela(tel. 0745157644)