Sunteți pe pagina 1din 2

NUME ……………………….

Examen absolvire
Competente antreprenoriale
PRENUME…………………….
Varianta nr.1
SEMNATURA…………………

I. Alegeți varianta de răspuns corect:


O singura varianta este corect.

1. Antreprenorul este acea persoana care :


a. doreşte sa câştige cati mai mulţi bani;
b. se angajează intr-o societate comerciala; 1 pct
c. are iniţiativa de a înfiinţa o societate comerciala.

2. În cadrul planului de afaceri, planul de marketing cuprinde informaţii despre:


a. structura organizatorică a întreprinderii şi echipa managerială, precum şi despre politica
de salarizare; 1 pct
b. tehnologia şi capacităţile de producţie, precum şi despre fluxul tehnologic;
c. metodele de vânzare şi reclamă, precum şi despre punctele de desfacere.

3. Avantajele pe care antreprenorii concurenţi le au pe piaţă reprezintă pentru


antreprenor:
a. o ocazie profitabilă;
b. o oportunitate; 1 pct
c. o ameninţare.

4. În cele mai multe afaceri noi principala cauză a eşecurilor o reprezintă:


a. omisiunea planificării;
b. reducerea inflaţiei; 1 pct
c. incompetenţa antreprenorială.

5. Care dintre următoarele nu este o trăsătură relevantă pentru succesul afacerii:


a. perseverenţa;
b. nivelul de educaţie; 1 pct
c. lăcomia.
6. Cele mai numeroase idei de afaceri provin din:
a. constatări personale;
b. experienţa precedentă în muncă; 1 pct
c. contacte sociale.

7. Cum se numeşte ansamblul fazelor ce trebuie parcurse intr-o organizaţie atunci


când este angajata o persoana?
a. procedura privind angajarea;
b. programul de angajare a salaratiilor; 1 pct
c. regulile pe care trebuie sa le respecte angajaţii.

8. Femeile întreprinzător diferă de bărbaţi sub următoarele aspecte:


a. motivare;
b. surse de finanţare; 1 pct
c. pregătire.

II. Stabileşte valoarea de adevăr (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri:. 2 pct

1. Întotdeauna întreprinzătorul particular este și managerul societății comerciale

2. Asociația familială este o societate comercială.

3. Numărul minim de asociați pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată este 1.

4. În planul de afaceri trebuiesc menționate toate persoanele ce alcătuiesc echipa de conducere a


societății comerciale.

5. Se spune despre o societate că este rentabilă atunci când aceasta realizează vânzări care
depășesc costurile activităților.