Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC „OVID CALEDONIU”

MINISTERUL
Str. Matei Basarab nr. 11, Tecuci
EDUCAŢIEI
Tel: 0236811344,
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Fax:0236811322
„ Ovid Caledoniu” Avizat Director,
E-mail: ovidcaledoniu@yahoo.com
Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica NAŢIONALE
prof. Trofin Veronica
Calificarea profesionala: TEHNICIAN MASEUR http://www.gsoc.ro
Modulul I: Managementul calităţii
Nr.de ore/an: 64 h Avizat sef catedra,
Nr ore/saptamana: 2 h Munteanu Lilica
Anul II
Profesor: Bejan Dorina
Anexa nr. 4 la Ordinul MEdCT nr. 5173 din 29.08.2008
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Nr. Unitatea de Competenţe Săptămâna


Conţinuturi
crt. competenţă specifice T PP T PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Notiuni introductive 2 9.09-13.09
UC: 5 C 1. Acţionează
pentru Sistemul de management a calităţii
Manage-
mentul implementarea şi o Identificarea cerinţelor pentru 2 16.09-20.09
calităţii buna funcţionare a implementarea unui sistem de asigurarea
sistemelor de calităţii :
management a proceduri, 2 23.09-27.09
calităţii manualul calităţii, 2 30.09-04.10
satisfacerea clienţilor, 2 07.10-11.10
costuri, 2 14.10-18.10
Scoala Altfel 2 21.10-25.10
standarde de firmă, 2 28.10 - 01.11
legislaţie, feed-back, 2 04.11 - 08.11
grafice de documentare 2 11.11 - 15.11

1
Evaluare 2 18.11 - 22.11
o Evaluarea factorilor care afectează
costurile calităţii :
- prin: măsurare, analiză şi îmbunătăţire 2 25.11 - 29.11
2 02.12 –06.12
- factori: rebuturi, recondiţionări, reparaţii,
9.12 - 13.12
produse neconforme, reclamaţii clienţi, 2
produse returnate, penalizări pentru
întârziere, despăgubiri pentru daune 2 16.12– 20.12
Recapitulare 2 13.01-17.01
Acţiuni corective şi preventive pentru
C 2. Aplică acţiuni îmbunătăţirea calităţii
corective si o Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a 4 20.01-24.01
preventive pentru calităţii : strategia Kaizen, 27.01-31.01
îmbunătăţirea Ciclul PEVA (planifică – execută – 4
continuă a verifică - acţionează), 3.02-7.02
calităţii principiul “zero defecte” , 4 10.02-14.02
4 17.02-21.02
ISO 9001-2001
24.02-28.02
o Propunerea de strategii de îmbunătăţire a 02.03-06.03
calităţii la locul de muncă : conform 9.03-13.03
standardului ISO 9004-4 4 16.03-20.03
standardelor ISO specifice domeniului de 23.03-27.03
activitate 4
Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire 30.03-3.04
a calităţii : 22.04-24.04
- instrumente ajutătoare (brainstorming,
stratificare, metoda întrebărilor), 2
instrumentele calităţii (grafice, diagrame, 2 27.04-1.05
histograme, fişe de control statistic) 04.05-08.05
Recapitulare.Evaluare finala 4
11.05-15.05
18.05-22.05

Intocmit,

2
Prof. Bejan Dorina