Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea scolara: Grup Scolar “Ovid Caledoniu” Tecuci

Catedra: Tehnologii
Profesor: Condrache Dorina
Clasa a XI a seral A COMERCIANT VÂNZĂTOR
MODULUL I OPERAŢII SPECIFICE CASEI DE MARCAT
Nr. ore/ sapt - 1h/saptamana
Aviz Director……..
Aviz Sef Catedra……..

Planificare calendaristica
Anul scolar 2010-2011

Unitati de Competente Continuturi tematice Nr. ore / Evaluare


Competenta specifice sapt.
Semestrul I
UC 9 Operaţii Evaluare initiala
specifice casei C1.Asigură Funcţionalitatea casei de marcat
de marcat funcţionalitatea • Respectarea regulilor de încasare: eliberare Evaluare
UC 4 casei de marcat bon de casă, regimul banilor proprii, formativa
deschiderea/ închiderea casei de marcat,
Asigurarea C1 Aplică
părăsirea locului de muncă.
calităţii norme de
calitate în
domeniul de
activitate -verificari
Echipamente şi documente de casă orale;
UC 9 Operaţii C2. Utilizează Operaţii: încasări, plăţi, rambursări, -verificari
specifice casei echipamente şi • Modalităţi de încasare/plată: carduri, bonuri scrise;
de marcat documente de de reduceri, cash, bonuri de masă, cecuri,
casă rambursarea contravalorii garanţiei
ambalajelor, ordin de plată, bani Evaluare
UC 4 C2 Utilizează scripturali, tichete valorice. sumativa
Asigurarea metode • Echipamente specifice: casa de marcat, cititor
calităţii standardizate de de cod de bare, computer, scanner, procesor
carduri, cântar de tip balanţă integrate în
asigurarea
tejghea de fructe şi legume, case cu
calşităţii autoservire pentru comerţ, verificator de
preţuri, maşină pentru numărat banii,
echipamente pentru desecurizarea produselor.
(LT) -verificari
Bani: bacnote, monedă divizionară (LT) orale;
Recapitulare -verificari
Evaluare scrise;
UC 9 C 3. Calculează Calculul contravalorii mărfurilor
Operaţii contravaloarea • Preţ de vânzare cu amănuntul: preţ de
specifice casei mărfurilor cumpărare+ adaos comercial + T.V.A.
de marcat • Reduceri: în cotă procentuală sau sumă fixă
• Înregistrarea contravalorii: per client sau per Evaluare
total sumativa
Documente: monetar, raport de casă general (dat
de casa de marcat), factură, chitanţă (LT)
Recapitulare
Evaluare