Sunteți pe pagina 1din 6

A.

Elementele tehnice fara minge, reprezinta principalele mijloace cu ajutorul carora


jucatorii realizeaza ,,miscarea in teren”, fiind folosite in special in jocul aparatorului. De
obicei sunt considerate ca fiind mijloace de incalzire, de dezvoltare sau pregatire fizica.

Poziţia fundamentală

1. Jucatorii , executa ,, joc de picioare si lucru de brate” in pozitie fundamentala joasa,


la fiecare semnal sonor executand sprint-retragere, genuflexiuni, flotari, sarituri,
2. Jucatorii sunt dispuşi în coloană câte unul, execută la semnal sonor un fluier, o
uşoară săritură cu aterizare în poziţia fundamentală.
3. Jucatorii sunt dispuşi în coloană câte 2 , din deplasare la semnal sonor un fluier
execută poziţia fundamentală joasă, la semnal sonor 2 fluiere execută săritură şi aterizare în
poziţie fundamentală medie.
4. Jucatorii sunt dispuşi în coloană câte 2, din alergare la semnal sonor, efectuează
oprire în poziţie fundamentală.
5. Jucatorii sunt dispuşi pe 2 şiruri, aleargă, execută 2 sărituri la panou şi aterizează în
poziţie fundamentală.
6. Din poziţie fundamentală jucatorii execută deplasări cu paşi adăugaţi înainte,
înapoi, lateral, oblic înainte, oblic înapoi. Profesorul aflat în faţa colectivului va dirija
deplasarea prin semne.
7. Jucatorii execută joc de picioare şi lucru de braţe, menţinând o poziţie
fundamentală joasă. La primul semnal al profesorului, sprintează înainte, la al doilea semnal
execută oprire şi retragere cu spatele, din alergare.

Oprirea
Oprirea într-un singur timp:
- din alergare uşoară jucătorul execută o uşoară săritură şi aterizează pe amândouă picioarele
în acelaşi timp. În momentul aterizării, gleznele, genunchiul şi trunchiul se îndoaie mult,
corpul având tendinţa de ghemuire pentru a amortiza şocul produs prin aterizare. Poziţia
finală este poziţia fundamentală. Este recomandat ca în momentul aterizării un picior să fie
adus înainte pentru a se mări baza de susţinere. Oprirea într-un singur timp este recomandată,
deoarece se poate alege piciorul de pivot.
1. Jucatorii execută de voie sărituri uşoare cu aterizare în poziţia fundamentală.
2. Jucatorii execută sărituri repetate cu aterizare în poziţia fundamentală, cu schimbare
de plan şi fără schimbare de plan.
3. Jucatorii dispuşi pe 2 şiruri, oblic, jucătorul 2 pasează către jucătorul 1 care execută
ieşire la minge, prindere, oprire, pivotare 360o, dribling, oprire, pivotare şi pasă către jucătorul
al 2-lea care reia execuţia. După pasă, jucătorul 1 se deplasează la urma şirului opus iar
jucătorul 2, după execuţia complexului tehnic, schimbă şi el şirul.
4. Jucatorii în coloană câte unul, execută ieşire la minge, prindere, oprire, dribling,
oprire, pasă la jucătorul fix de la linia de fund al terenului, reprimirea mingii, dribling, oprire,
pasă celui de-al 2-lea jucător fix la linia de centru a terenului şi deplasare la urma şirului.
5. Jucatorii în linie pe un singur rând la linia de fund a terenului, de o parte şi de alta,
jucătorul 1 execută dribling, oprire, pasă deplasare cu schimbare de direcţie, reprimirea

1
mingii, oprire, aruncare la coş de pe loc, deplasare la urma şirului 2. Jucătorul 2 execută ieşire
la minge, prindere, oprire, pasă, deplasare pentru recuperare, dribling la urma celuilalt şir.
6. Jucatorii în linie pe un singur rând la linia de fund a terenului, de o parte şi de alta,
un jucător pe linia de centru, jucătorul 1 execută ieşire la minge, oprire, pivotare, pasă
jucătorului 3 şi se deplasează în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral la urma şirului
opus. Jucătorul 2 execută ieşire la minge, prindere, oprire, pasă către jucătorul 3 şi se
deplasează în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral la urma şirului opus.
.
Schimbarea de direcţie
Se execută cu frânare pe un picior sau cu frânare pe două picioare. Schimbarea de
direcţie cu frânare pe un picior este cel mai des întâlnită realizându-se din alergare, talpa
piciorului din afară se aşează aproximativ pe noua direcţie, frânând alergarea cu genunchiul şi
glezna în flexie accentuată. Piciorul din urmă se aşează puţin înaintea celui cu care s-a frânat,
cu vârful orientat pe noua direcţie. În momentul următor se accentuează îndoirea genunchilor
din glezne, trecându-se centrul de greutate înanintea tălpilor. Trunchiul se răsuceşte energic
spre noua direcţie, odată cu pornirea în alergare accelerată. Pornirea se face cu piciorul
dinăuntrul ocolirii.
1. Jucatorii execută schimbări de direcţie printre colegii care se deplasează în şir, în
mers, la o distanţă de 1,5 - 2 m unul de altul. Ultimul porneşte în alergare executând
schimbări de direcţie până ajunge în faţa şirului.
2. Pe lungimea terenului Jucatorii execută schimbări de direcţie din alergare la diferite
semne (jaloane) aşezate în zig-zag la un interval de 3 m, revenind în dribling la urma fiecărui
şir.
3. Jucatorii sunt dispuşi pe un singur rând, execută deplasare cu paşi adăugaţi lateral,
sprint, schimbare de direcţie, sprint, pe toată lungimea terenului.
4. Jucatorii în coloană câte 2 execută joc de picioare şi lucru de braţe, la semnal sonor
un fluier, piruetă, sprint la coş săritură la panou, sprint cu schimbare de direcţie înapoia
şirului.
5. Jucatorii pe 2 rânduri cu interval o lungime de braţ, aşezaţi la un capăt al terenului,
execută deplasare înainte cu paşi adăugaţi, la semnal sonor un fluier, retragere în alergare cu
spatele, la semnal sonor 2 fluiere sprint cu schimbare de direcţie pe toată lungimea terenului.
6. Jucatorii aleargă de voie prin sală şi execută schimbări de direcţie în faţa fiecărui
coechiper cu care se întâlneşte.
7. Jucatorii repartizaţi pe echipe execută schimbări de direcţie între 2 linii paralele
aflate la o distanţă de 6 m.

2
B.Pozitia fundamentala, prinderea si tinerea mingii, pasarea mingii, oprirea, pivotarea,
driblingul, aruncarea la cos, reprezinta acele miscari specifice ce se refera la manevrarea
obiectului de joc, fiind grupate in elementele tehnice cu minge.

Pasa cu o mână de la umăr


Din poziţia fundamentală cu piciorul opus braţului care pasează înainte, cu greutatea
corpului pe piciorul din spate, trunchiul uşor aplecat spre dreapta, mingea ţinută în ambele
mâini se află în dreptul pieptului; din această poziţie se duce către umărul drept, este lăsată în
echilibru pe mâna dreaptă care are palma în sus cu degetele mult răsfirate. Mingea se află
deasupra umărului, puţin în lateral, iar braţul stâng liber în faţa corpului. Pasarea se face prin
ducerea braţului înainte, care se termină cu o mişcare de biciuire din articulaţia pumnului şi
degetelor. Odată cu acţiunea braţului se trece greutatea corpului pe piciorul din faţă. După
pasarea mingii jucătorul se găseşte cu braţul întins, palma privind în jos.
1. Jucatorii sunt dipuşi pe 2 şiruri, faţă în faţă, pase cu o mână din dreptul umărului.
2. Jucatorii sunt dipuşi pe 2 şiruri, faţă în faţă, pe diagonală, ieşire la minge, prindere,
oprire, pasă cu o mână de la umăr.
3. Jucatorii sunt dipuşi pe 2 şiruri, faţă în faţă, se execută în suveică dublă pase cu o
mână de la umăr.
4. Din alergare pase cu o mână de la umăr.
5. Joc de baschet cu pase cu o mână de la umăr, colectivul fiind organizat în echipe de
câte 5 jucători.

Pasa cu două mâini de la piept


Din poziţia fundamentală, mingea este împinsă înaninte prin întinderea braţelor.
Pentru a imprima mingii precizie şi viteză se realizează o mişcare suplimentară din articulaţia
pumnului şi a degetelor, în partea finală braţele sunt întinse după minge. Pasa se poate executa
numai din braţe, sau cu ducerea unui picior dinapoi înainte pentru realizarea unui impuls mai
mare.
1. Jucatorii sunt dispuşi pe perechi la o distanţă de 10 m, execută pase cu pământul cu
două mâini de la piept.
2. Jucatorii sunt dispuşi pe perechi la o distanţă de 10 m, execută pase cu două mâini
de la piept.
3. Jucatorii sunt dipuşi pe 2 şiruri, faţă în faţă, pase cu două mâini de la piept şi
deplasare la şirul unde s-a pasat.
4. Pase în doi din deplasare, la fluier oprire şi schimbarea direcţiei de alergare.
5. Pase în doi din deplasare pe tot terenul, pe 2 culoare de ducere şi de întoarcere.
6. Jucatorii dispuşi în 4 şiruri pe diagonală, pase cu două mâini de la piept în partea
stângă, trecând la şirul unde a dat pasa.

Driblingul
Execuţia începe din poziţie fundamentală. Jucătorul trece mingea în mâna dreaptă,
care se duce în lateral şi puţin înapoi. Jucătorul împinge mingea oblic spre sol, înainte de
aceasta folosind lucrul din articulaţia pumnului. Contactul cu mingea se ia cu degetele, pe o
suprafaţă cât mai mare. Mingea trebuie să atingă solul înainte şi puţin lateral faţă de direcţia

3
de alergare a jucătorului. Jucătorul va dribla cu braţul opus poziţiei ocupate de adversar,
pentru a face posibilă protejarea mingii, prin interpunerea corpului, între adversar şi minge.
1. De voie, dribling pe loc cu mâna dreaptă, cu mâna stângă.
2. Jucatorii sunt dipuşi pe 2 şiruri, dribling înainte, înapoi cu mâna stângă şi cu mâna
dreaptă.
3. Jucatorii sunt dispuşi în linie pe un singur rând, dribling cu schimbarea ritmului şi
vitezei de deplasare, la semnal sonor un fluier dribling în viteză, la semnal sonor 2 fluiere
dribling jos, pe loc.
4. Pase în 2 cu încrucişare utilizând driblingul şi finalizare cu aruncare la coş din
dribling.
5. Jucatorii sunt dispuşi pe 2 şiruri cu faţa către panou, jucătorul 1 execută dribling,
prindere de minge, oprire, pivotare, pasă, deplasare la urma şirului 2. Jucătorul 2, plecare falsă
cu schimbare de direcţie, prindere, dribling, aruncare la coş din deplasare, recuperare,
deplasare în dribling la urma şirului 1.

Aruncarea la coş de pe loc cu o mână de la umăr

Din poziţie fundamentală, mingea este ţinută în faţă şi puţin către partea braţului care
aruncă, la nivelul umărului, în poziţie asimetrică. Braţul este flexat pe antebraţ, formând un
unghi drept.jucătorul începe execuţia printr-o uşoară îndoire a genunchilor, din gleznă, urmată
de o întindere a lor, concomitent cu înălţarea mingii pe verticală. Mingea este ţinută cu
ambele mâini până în dreptul feţei, după care rămâne în echilibru pe palma braţului drept.
Mişcarea braţului se continuă în sus şi înainte şi se termină prin impulsul dat din articulaţia
pumnului şi a degetelor. Mingea părăseşte mâna când braţul este întins. Poziţia finală este
realizată atunci când jucătorul termină aruncarea cu trunchiul întins, în uşoară extensie pe
vârfuri, cu braţul drept oblic în sus şi înainte, având greutatea corpului repartizată pe piciorul
din faţă.
1. De voie, la perete, la distanţă de 1 m, simularea aruncării.
2. Exerciţii fără minge, cu imitarea mişcărilor de aruncare la coş.
3. Jucătorii sunt dispuşi în formaţie în şir, în dreapta şi stânga panoului paralel cu tuşa
de fund, la o distanţă de 1,50 m faţă de coş, execută aruncări peste inel.
4. Jucatorii în formaţie în şir, în 2 grupe aşezate în unghi de 45°, aruncă la coş din
apropierea panoului.
5. Dribling pe loc, fentă de pasă, aruncare la coş de pe loc.
6. Jucatorii sunt dispuşi în formaţie în şir, execută:
- fentă de aruncare şi aruncare la coş;
- fentă de depaşire, retragere şi aruncare la coş;
- deplasare, prindere de minge, oprire, fentă de depaşire, plecare în dribling pe partea opusă
fentei, oprire şi aruncare la coş de pe loc.
7. Joc de baschet, 2 contra 1 adversar, aruncarea la coş se va face de către jucătorul
liber.

Aruncarea la coş din dribling


Jucătorul aflat în momentul ultimului dribling imprimă mingii un impuls ceva mai
mare, pentru ca aceasta să sară mai sus. Pe acest ultim dribling se va executa un pas cu
piciorul drept concomitent cu prinderea mingii, după care se execută al doilea pas cu stângul,
apoi înălţarea şi aruncarea propriu-zisă.

4
1. Jucatoriii sunt împărţiţi în 2 şiruri, în jumătatea terenului, lângă linia de centru,
execută alergare, prinderea mingii printr-o păşire mai lungă pe piciorul drept, păşire pe
piciorul stâng cu desprindere în săritură şi aruncare la coş, aterizare pe ambele picioare.
2. Jucatorii sunt dispuşi pe un singur şir, fiecare jucător cu câte o minge, se execută
dribling şi aruncare din apropierea coşului, după aruncare fiecare jucător îşi urmăreşte mingea
cu care revine în dribling la urma şirului.
3. Jucatorii sunt dispuşi pe un singur şir cu o singură minge, primul jucător de la şir
pleacă în dribling, aruncă la coş, recuperează mingea pe care o pasează următorului din şir,
revenind la urma şirului.
4. Jucatorii în formaţie pe 2 şiruri, primii din şir au o minge, se execută dribling şi
aruncare din apropierea coşului, recuperarea mingii, pasare la şirul opus, trecând la urma
acestuia.
5. Jucatorii în formaţie pe 2 şiruri, fiecare elev de la şirul 2 cu câte o minge pe care o
va pasa la şirul 1 care aleargă la coş, cei de la şirul 2 trecând la urma şirului 1. Cel care prinde
mingea, va executa două păşiri drept-stâng cu desprindere în săritură, aruncare la coş
recuperând mingea şi în dribling trece la urma şirului 2.
6. Jucatorii sunt dispuşi pe un singur şir, execută aruncarea mingii în sus şi înainte,
alergare, prindere, oprire, dribling şi aruncare la coş. După aruncare, se recuperează mingea şi
în dribling trece la urma şirului.
7. Jucatorii în formaţie 2 şiruri, primul şir execută dribling, oprire, pivotare, pasă către
şirul 2, ieşire în întâmpinarea mingii şi aruncare la coş din dribling, fiecare trecând la urma
şirului opus.

Aruncarea la coş din săritură

1. Jucatorii sunt dispuşi în formaţie pe 2 şiruri, se execută pe rând, aruncarea mingii


înainte, ieşire la minge, prindere, oprire, dribling şi aruncare la coş din săritură.
2. Jucatorii sunt dispuşi în formaţie pe 2 şiruri, în afara semicercului, se execută
aruncări la coş din săritură cu mărirea distanţei de finalizare 3-5 m, se va insista asupra celei
mai convenabile traiectorii, folosindu-se aruncarea cu panoul şi fără panou, din diferite
unghiuri şi de la diferite distanţe.
3. Jucatorii aşezaţi pe 2 şiruri, execută pe rând aruncare la coş din săritură precedată de
prinderea mingii pasată de către un recuperator-pasator.
4. Jucatorii sunt dispuşi în formaţie pe 2 şiruri, cu câte o minge, după execuţia
aruncării, fiecare elev îşi urmăreşte şi recuperează mingea pe care o pasează următorului după
care trece la urma şirului propriu.
5. De pe loc, desprindere în săritură şi aruncare la coş din apropiere (2 m) din unghi de
45 faţă de panou, se va insista asupra momentului de aruncare care trebuie să succeadă
o

atingerea punctului maxim al săriturii.


6. Structuri complexe de procedee tehnice:
- fentă de aruncare şi aruncare la coş din săritură;
- fentă de pasă şi aruncare la coş din săritură;
- alergare, prinderea mingii, oprire, fentă de aruncare, plecare în dribling, oprire, aruncare la
coş.

Pivotarea
Din poziţia fundamentală, jucătorul trece greutatea corpului pe piciorul de sprijin fix,
care se îndoaie din gleznă şi genunchi. La terminarea întoarcerii, jucătorul se va grăbi în

5
poziţia fundamentală; în timpul pivotării, mingea se va proteja prin ducerea braţelor în diferite
planuri, în funcţie de poziţia apărătorului.
1. Din poziţie fundamentală se va executa pivotul prin păşirea fără minge, înainte,
înapoi, lateral, cu revenire în poziţie fundamentală.
2. Deplasări variate (alergare normală, deplasare cu spatele, deplasare laterală, sprint)
cu opriri şi pivotări de voie la semnale sau la diferite semne.
3. Jucatorii sunt dispuşi în coloană câte unul, pe 4 echipe, la semnal sonor primul
jucător aleargă până la centrul terenului, ridică mingea, efectuează pivot ofensiv, defensiv,
lasă mingea se întoarce la urma şirului propriu şi pleacă următorul jucător.
4. Jucatorii sunt împărţiţi în 4 şiruri dispuse în diagonală, faţă în faţă, jucătorul 2 şi 4
execută pasă către jucătorul 1 rescpectiv 3 şi se deplasează la urma şirului unde a pasat;
jucătorul 1 şi 3 efecutează, ieşire la minge, prindere, oprire, pivotare, pasă şi deplasare la
urma şirului de pe aceeaşi parte.
5. Jucatorii sunt dispuşi pe 2 şiruri, execută dribling, oprire, pivotare, aruncare la coş,
recuperare şi deplasare în dribling la urma şirului opus.
6. Structuri complexe de procedee tehnice:
- dribling, oprire, pasă şi deplasare la urma şirului propriu;
- autolansarea mingii, alergare, săritură, prinderea mingii, oprire, pivotare, dribling la urma
şirului opus;
- pasă, deplasare cu schimbare de direcţie, prindere, oprire, pivotare, aruncare la coş,
recuperare şi deplasare în dribling la urma şirului.
7. Joc de baschet 2 contra 2, pe jumătate de teren, cu finalizare, cu obligativitatea ca
jucătorul care intră în posesia mingii să execute structura: prindere, oprire, pivotare, dribling
sau aruncare la coş.

BIBLIOGRAFIE

http://www.creeaza.com/familie/sport/Pregatirea-tehnica-in-jocul-de534.php

1. Corneliu Negulescu, Baschet – baze generale ale metodicii predării, curs de bază – partea
a II-a. Editura Fundaţiei “România de mâine”, Bucuresti,
2000.
2. Hânsa C., Învăţarea jocului de baschet. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”
Galaţi, 2003.