Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic OVID CALEDONIU

PROIECT
PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE OBTINERE A
CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALA NIVEL 3
Specialia!ea" TE#NICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT
INDRUMATOR$
PROF% Do!ina Be&an

ELEV$
Pe'cule(cu )eo!ge
Tecuci$ *+,-