Sunteți pe pagina 1din 3

Nume si prenume: Test Comunicare profesionala

CLASA a X-a DATA :

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 1 punct din oficiu.Timp de lucru 3 de minute.Succes.

!.

Completati spatiile libere cu termenii lipsa: "3 # .$p%

1. Comunicarea publica implica prezenta........... ........................................................................................... 2. &biecti'ele organi(ationale trebuie sa fie formulate clar si precis, ............................................................ astfel incat sa se implice toti membrii organizatiei. 3. Comunicarea de masa presupune ..............................................................................................mesajelor scrise,vorbite,vizuale de catre un sistem mediatic.

!!.

!ncercuiti 'arianta de raspuns corecta : " $ # .) p%

1. Comunicarea verbala se clasifica: a) comunicare orala; b) comunicare verbala; c) comunicare scrisa;

2. Comunicarea nonverbala se constituie prin: a) vestimentatie; d) mimica; b) gestica; e) miscare; c) pozitie; f) comportament profesional;

3. Formele comunicarii orale dupa numarul de participanti se clasifica in : a) comunicare intrapersonala; c) comunicare directa; b) comunicare personala; d) comunicare in grup;

. Formele comunicarii orale dupa domeniul de activitate abordat se clasifica in : a) comunicare intrapersonala ; b) comunicare oficiala; c) comunicare pe vertical; d) comunicare aperiodica; e) comunicare periodica; f) comunicare indirecta; !. Formele comunicarii orale dupa statutul interlocutorilor se clasifica in : a) comunicare verticala; b) comunicare orizontala; c) comunicare periodica;

!!!. Notati cu ade'arat "A% sau fals "*%+ "$ X .$p%


1. 2. 3. . 3. "ijloacele de comunicare scrisa sunt : videoproiector si retroproiector. "ijloacele de comunicare in masa sunt telefonul, fa#ul, mailul Comunicarea verbala scrisa cuprinde conferinta, dezbaterea si conversatia scrisa. $ialogul cuprinde prelegerea,e#punerea,relatarea, conferinta. Comunicarea verbala orala cuprinde oferta, invitatia, cererea etc

!,. -re(entati formele comunicarii orale dupa numarul de emitatori. ". p%

Test Comunicare profesionala Te/nician in acti'itati de comert0 Clasa a X-a 1A234 D3 3,AL5A23 S! D3 N&TA23 % Nu se acord6 puncta7e intermediare0 altele dec8t cele preci(ate e#plicit prin barem. Nu se acord6 fractiuni de punct. % Se acord6 1 puncte din oficiu. Subiectul ! "1.$ puncte% 1. Emitator unic si a unei multitudini de receptori 2. Comunicate cu eficienta 3. Producerea si difuzarea Se acord cte 0.5 puncte pentru fiecare rspuns corect.Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p. Subiectul !! "3 puncte% 1. a, c 2. a, b, c,d,e, f 3. a, c . ! 5. a , b Se acord cte 0.5 puncte pentru fiecare rspuns corect.Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p. Subiectul !!! "..$ puncte% 1. " 2. " 3. " . " 5. " Se acord cte 0.5 puncte pentru fiecare rspuns corect.Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p Subiectul !,. ". puncte% Formele comunicarii orale dupa numarul de emitatori sunt :

4onolog: conferinta, e#punere, prelegere, relatarea, discursul, toastul, alocutiunea, povestirea, pledoaria, predica, interventia, interpelarea &1'#'.1p) Dialogul: dezbaterea, seminarul, interviul, colocviul & #',2!p)
Se acord cte 1 punct pentru fiecare clasificare corecta. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p.