Sunteți pe pagina 1din 2

NUME ……………………….

Examen absolvire
Competente antreprenoriale PRENUME…………………….
Varianta 5
SEMNATURA…………………

I. Alegeți varianta de răspuns corect:


O singura varianta este corect.

1.Antreprenorii sunt cei mai buni ca:


a. manageri;
b. capitalişti; 1 pct
c. planificatori.

2. Antreprenorul este persoana care:


a. foloseşte resursele proprii,
b. se foloseşte de resursele externe pentru dezvoltarea 1 pct
c. îsi asumă riscuri mari inclusiv acela de a-și pierde averea agonisită

3. Care dintre următoarele sunt trăsături comune întreprinzătorilor de succes:


a. nivelul de educaţie
b. dorinţa de neasumare a riscului 1 pct
c. perseverenţa

4. Dezavantajele principale al iniţierii unei afaceri sunt:


a. flexibilitatea, amplasarea adecvată, imagine nefavorabilă
b. riscul ridicat, birocraţia, dificultăţi de finanţare 1 pct
c. incompetenţa salariaţilor, echipamentele învechite, dificultatea
introducerii schimbărilor

5. Denumirea oficiala a firmelor din România este :


a. societati comerciale
b. organizaţii 1 pct
c. regii autonome

6.In procesul elaborării strategiei, cum va fi privita apariţia de noi firme


concurente pe piaţa?
a. ca o oportunitate
b. ca o ameninţare 1 pct
c. ca un punct forte
7. Mixul de marketing permite combinări ale resurselor firmei in limitele
profilului in care este specializată pentru a avea un contact eficient cu
piaţa si este format din următoarele componente:
a. produsul, marca, plasamentul, publicitatea;
b. produsul, preţul, plasamentul , promovarea; 1 pct
c. produsul, oferta, comoditatea achiziţionării, comunicarea.

8. Elementele care definesc capacitatea financiara a firmei sunt:


a. disponibilitatea financiara; gradul de elasticitate a cererii funcţie de preţ;
economii de scara; fluxul de numerar; 1 pct
b. politicile de preţ folosite; veniturile populaţiei; echilibrul financiar pe termen
lung si scurt;
c. disponibilitatea capitalului; gradul de îndatorare; fluxul de numerar; nivelul de rentabilitate al
activităţii desfăşurate.

II. Stabileşte valoarea de adevăr (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri:. 2 pct

1. Spiritul antreprenorial elimina responsabilitatea firmei.


2. Planul de afaceri este o schema de acţiune construita logic care ajuta la
managementul eficient al afacerilor.

3. Numărul minim de asociați pentru înființarea unei societăți cu răspundere


limitată este 1.

4. Rolul concurentei este de satisfacere mai buna a trebuinţelor consumatorului,


fără sacrificarea interesului antrenorului.

5. Salariaţii unei firme pot lucra fără contract de muncă.