Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL CURSURILOR ȘI LECȚIILOR PRACTICE Redacţia:

PENTRU ANUL DE STUDIU 2019-2020, SEM. I Data:

Pag. 1/1
CATEDRA DE MANAGEMENT ȘI PSIHOLOGIE

ORARUL
CURSURILOR ŞI LECŢIILOR PRACTICE la disciplinele
“Metodologia cercetarii in realizarea tezei de licență” Stomatologie, an V
anul universitar 2019-2020, semestrul I
Zilele Ora Forma de Disciplina Grupele Profesorii
săptămânii studiu Aula
04.11.-18.11 1430– 1720 Prelegere/ Metodologia Stom. gr.1501-1505 3 L. Spinei
L. Practică cercetarii
19.11. - 02.12 1430– 1720 Prelegere/ Metodologia Stom. gr.1506-1509 3 L. Spinei
L. Practică cercetarii

Şef studii, dr. în economie, conferenţiar universitar ____________ L. Goma