Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNICAT

Comisia de elaborare a întrebărilor - Sesiunea 18 noiembrie 2018 - a analizat contestațiile privind


răspunsurile corecte și a hotărât:

DOMENIUL MEDICINĂ
Au fost analizate 17 contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, toate
contestațiile au fost respinse ca nefondate.
Nu s-a anulat nici o întrebare.
Grilele cu răspunsurile corecte, comunicate în ziua de 18.11.2018, rămân definitive.

DOMENIUL FARMACIE
Au fost analizate 4 contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, toate
contestațiile au fost respinse ca nefondate.
Nu s-a anulat nici o întrebare.
Grilele cu răspunsurile corecte, comunicate în ziua de 18.11.2018, rămân definitive.

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ


Au fost analizate 73 contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, Comisia de
contestații – domeniul Medicină Dentară a decis:
a. Anularea întrebării 45 - varianta A, respectiv 13 – varianta B, 8 – varianta C, 38 – varianta D
b. Anularea întrebării 10 - varianta A, respectiv 24 – varianta B, 42 – varianta C, 30 – varianta D
c. Restul contestațiilor au fost respinse ca nefondate.

Grilele cu răspunsuri corecte, în urma anulării întrebărilor de mai sus, sunt afișate pe site-ul concursului
http://rezidentiat.ms.ro și rămân definitive.

Clasificarea finală, data, locul și ora de prezentare pentru repartiția candidaților pe specialități și centre de
pregătire vor fi afișate ulterior pe site-ul concursului http://rezidentiat.ms.ro.