Sunteți pe pagina 1din 6

Lista organizaţiilor societăţii civile partenere Ministerului Sănătăţii

Nr. Denumirea Organizaţiei Telefon E-mail Competenţe


1. Rețea SIDA, 022 567 549 secretariat@retea-sida.md Transfer de competenţe la nivel de
mun. Chișinău, bd Traian 11/2 ONG şi formarea personalului calificat
în domeniul prevenirii HIV/SIDA, IST
şi narcomaniei.
2. Asociația ”Credința”, 022 929 907; credinta@mail.ru Suport psiho-social, îngrijiri domiciliu
mun. Chișinău, str. Miron Costin 7, of. 501 022 929 906 pentru persoanele HIV pozitive,
prevenire HIV/SIDA
3. AO „Iniţiativa Pozitivă”, 069328346; www.positivepeople.md; Consolidarea eforturilor pentru răspuns
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10 "I" 022 244 411 alex_curasov@yahoo.com eficient în răspândirea infecţiei
HIV/SIDA în Republica Moldova
4. Asociația ”Acasă”, 022 221 039 acasa@acasa.mldnet.com Asociaţia pentru caritate şi asistenţă
mun. Chișinău, str. Sciusev 82/1 socială
5. Fundația”Casa Providenței”, 022 581 970; casaprov@starnet.md Suportul persoanelor social-
mun. Chişinău, str. Muşatinilor 1 022 588 636 dezavantajate, îmbunătăţirea calităţii
vieţii copiilor
6. Fundația Soros Moldova, 022274 480; vslobozian@soros.md Sănătate publică, politici în sănătate,
Program Sănătate Publică, 022 270 031 website: îngrijiri paliative, prevenire HIV-SIDA,
Mun. Chişinău str. Bulgara 32, www.soros.md/programs/health sănătate mintală
7. Centrul “Speranţa”, Tel/fax: 022 561 gavrilital@speranta.md Servicii comunitare pentru copii cu
mun. Chișinău, bd. Traian 12/2, ap.2 100 website: dizabilităţi fizice
www.speranta.moldline.net
8. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față 022 758 806; office@cnpac.org.md Servicii specializate de sprijin adresate
de copii, 022 592 748 copiilor
mun. Chișinău, str. Calea Ieşilor 61/2
9. Keystone Human Services Moldova, Tel/Fax: 022 929 lmalcoci@keystonehumanservices Servicii sociale de sprijin a persoanelor
mun. Chișinău, str. M. Kogalniceanu of. 3 198 .org cu dizabilităţi
10. ONG”Gender-Centru”, 022 244 248 valbodrug@mail.ru Servicii sociale
mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60
11. AO ”Motivație”, Tel/Fax: office@motivation-md.org Integrarea socială a copiilor şi tinerilor
mun. Chișinău, bd. Traian 23/1 022 661 393 website: www.motivatie.md cu dizabilităţi locomotorii

12. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Tel/Fax: 022 999 aopdmoldova@gmail.com Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor
Dizabilități, 262 cu dizabilităţi
mun. Chişinău, str. Livezilor 35 (Stăuceni)
13. Asociaţia Obştească Centrul de Resurse al 079893905; ostaf@credo.md Propagarea idealurilor consfinţite în
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 022 212 816; Declaraţia Universală a Drepturilor
Drepturile Omului din Republica Moldova, 022 278 482 Omului
mun. Chișinău, str. Al. Hasdeu 95A
14. Asociaţia Obştească Institutului pentru 079378 260; director@idom.md Suport persoanelor care trăiesc cu
Drepturile Omului din Moldova (IDOM), 022 838 408; HIV/SIDA, cu dizabilităţi mentale, şi a
mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 95A 022 244 911 grupurilor vulnerabile din care vin,
interzicerea torturii
15. Asociaţia Obştească "Parteneriate pentru 069137464; office@p4ec.md; Social, medical
fiecare copil”, 022 238 669; dmamaliga@p4ec.md
mun. Chișinău, str. Kogălniceanu 75, of. 3, 7 022 925 076
16. Alianţa ONG-urilor active în Domeniul 069103125; office@aliantacf.md; Social, educaţie, sănătate
Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei 069291115; mariana.ianachevici@tdh.moldnet
(APSCF), reprezentată de Asociaţia Obştească 022 260 627; .md;
Centrul de Dezvoltare a Resurselor în 022 260 628 luntania@yahoo.com;
Domeniul Protecţiei Copilului şi Familiei tatiana@prieteniicopiilor.md
17. Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova 069807692; mihalas.eduard@gmail.com; Colaborează cu instituţiile centrale de
(CNTM), 022 235 175 eduard.mihalas@cntm.md; specialitate în vederea promovării
mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfînt website: www.cntm.md politicii de tineret pentru realizarea
126, ap.40 obiectivelor naţionale comune
18. Asociaţia Obştească Centrul Regional de 022 27781; contact_cahul@yahoo.com; Dezvoltarea societăţii civile din
Asistenţă şi Informare a ONG ”CONTACT- fax: 299 27788 website: www.contact-cahul.md regiunea de sud a Republicii Moldova
Cahul”,
or. Cahul, str. Frunze 57 of. 11
19. Institutul de Politici Publice 069148005; ipp@ipp.md; Protecţie socială, educație
mun. Chișinău, str. Puşkin 16/1 022 276 786 arcadie_barbarosie@ipp.md
20. Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate 079108871; office@pas.md; Sănătate publică, politici în sănătate,
(Centrul PAS), 022 226343 andrei.mosneaga@pas.md Programe naţionale HIV, TB
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1 (ext.106);
fax: 022 226387
21. Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 079450028; director@tineriliberi.md; Social, medical
mun. Chișinău, bd. Traian 11/2 022 567 549; tineri.liberi@gmail.com
fax: 022 567489
22. Asociaţia Obştească Forul Organizațiilor de 069169898 retea_for@yahoo.com; Îmbunătăţirea statutului social al femeii,
Femei din Republica Moldova elburca@yahoo.com consolidând eforturile organizaţiilor de
femei
23. Asociaţia Obştească Liga persoanelor care 069182642 aleorda@gmail.com; Apărarea drepturilor persoanelor HIV
trăiesc cu HIV din Republica Moldova liga@ligaaids.md; pozitive, asigurarea accesului la
remedal@hotmail.com tratament antiretroviral continuu gratuit
24. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii 079504809, rctv@memoria.md; Reabilitarea prin asistenţă complexă
„Memoria”, 022 273 222 milapopovici@yahoo.com; medico-socială şi juridică a victimelor
mun. Chișinău, str. Ismail 44 website: www.memoria.md torturii, violenţei, tratamentelor
inumane sau/şi degradante
25. Asociaţia Obştească Clubul Politic al Femeilor 079521018; school9_manager@yahoo.com; Soluţii pentru problemele femeilor în
50/50 022 224 118 office@club50.md societate, violenţa împotriva femeilor,
traficul de fiinţe umane, discriminarea
în bază de gen
26. Asociaţia Obştească „Centrul de Asistenţă 069891091; consultant_juridic@yahoo.com; Suport persoanelor cu dizabilităţi,
Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi” 022 287 090 vitalie.mester@gmail.com favorizează incluziunea socială
27. Misiunea Religioasă Catolică Caritas Moldova, 022 293 149; director@caritas.md; Serviciul catolic de dezvoltare şi
mun. Chișinău, str-la Sf. Andrei 7 022 293 152; website: www.caritas.md asistenţă socială
022 292 949
28. Asociaţia Obştească Institutul pentru 069281579; ghenadie.mocanu@viitorul.org Popularizarea conceptelor şi ideilor de
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, 022 213 632 interes public către cele mai variate
mun. Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1 segmente din ţară
29. Asociaţia Obştească „Centrul de tineret 079182756 info@piligrim-demo.org.md Încurajarea participării tinerilor la nivel
Piligrim-Demo din UTA Găgăuzia”, local, regional şi naţional
or. Comrat, str. Pobedi 11, et. 3
30. Asociaţia Obştească Centrul Internaţional 079931063; office@lastrada.md; Protecţia drepturilor şi intereselor legale
pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor 022 234 906; a.revenco@lastrada.md ale femeilor şi copiilor din republica
Femeii „La Strada”, 022 234 907 Moldova
mun. Chişinău, CP 259
31. Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii 022 355 072 comendantrodica73@gmail.com Practici în dezvoltarea şi prestarea
Reproductive serviciilor de sănătate a reproducerii
32. Centrul Strategii şi Politici de Sănătate 022 797 196 inga_pasecinic@yahoo.com Promovarea sănătății și profilaxiei
maladiilor
33. AO ”AFI”, 022 600 490 afi@afi.md, Secretariatul Platformei OSC in TB,
mun. Chișinău lseverin@afi.md servicii medico-sociale pentru grupurile
vulnerabile, inclusiv în penitenciare
34. AO ”Pentru Prezent și Viitor”, mun. Chișinău 022 876 043 nina.tudoreanu@gmail.com Prevenirea HIV SIDA in grupurile
vulnerabile
35. Asociați Națională a bolnavilor de tuberculoză 079335142 smit_tb@yahoo.com Pledoarie pentru colaborare între
”SMIT”, mun. Bălți pacient, personal medical și autorități;
suport psihosocial pentru pacienții cu
TB și familiile afectate
36. ONG ”Casa Speranțelor”, 069921994 casasperan@yandex.ru Prevenirea TB in grupurile vulnerabile,
or. Soroca suport psiho-social
37. ONG ”Centru de intervenții și asistență 069361135 c_comunitar@yahoo.com Prevenirea HIV SIDA și TB, suport
comunitară”, or.Telenești psiho-social
38. AO ”Asociația Psihologilor Tighina”, 024 321 680 aptighina@causeni.org Dezvoltarea şi consolidarea capacităţii
or. Căușeni autorităţilor locale şi a comunităţilor în
oferirea servicii profesionale în
domeniul protecţiei copilului şi familiei
39. AO ”Programe Medico-Sociale”, 055 226 080 morosan@yahoo.com Prevenire TB și HIV, suport psiho-
mun.Bender social
40. AO ”Speranța Terrei”, 023 130 110 rodiucova@gmail.com Prevenire TB, îngrijiri la domiciliu,
mun.Bălți suport psiho-social
41. AO ”Consens”, 026 224 235 ludmilaprociuc@mail.ru Prevenirea HIV SIDA și TB in
or.Sîngerei grupurile vulnerabile
42. AO ”Tineri pentru Dreptul la Viață”, 023 139 332 protineret@yahoo.com Prevenirea HIV/SIDA, suport psiho-
mun. Bălți social grupurilor vulnerabile
43. AO ”Cuget”, 069164348 cuget.izvoare@yahoo.com Suport psiho-social
or.Fălești (s. Izvoare)
44. AO ”AKTIV”, 060758811 v.ursachii@gmail.com Suport psihosocial pentru grupurile
mun. Bender vulnerabile (pacienții și familiile
afectate de TB și HIV SIDA), inclusiv
in penitenciare
45. AO ”AFI – Anenii Noi” 026 561 681 ipushoi@afi.md Suport psihosocial pentru grupurile
vulnerabile, inclusiv pacienții și
familiile afectate de TB
46. Asociaţia de educaţie civică „VIITORUL 023 620 464; cstratulat@rambler.ru Centru de zi: asistenţă socială,
ÎNCEPE AZI” or. Ungheni 023 620 465; alionaonofrei@rambler.ru medicală, cantină, spălătorie
023 630 178 aec_via@yahoo.com
47. Asociaţia de susţinere a copiilor cu sindromul 022 238 903 antoninagavajuc@yahoo.com Reabilitarea, instruirea şi integrarea
Covulsiv (ASCSC) copiilor ce suferă de sindrom
convulsive, epilepsie şi alte dizabilităţi
48. Asociaţia „PROSPERARE”, Hospice or. 023 779 241 suruceanu-51@hotmail.com Îngrijiri paliative in cadrul HOSPICE
Straşeni prongstouch@yahoo.com
49. Asociaţia “SOMATO” 023 135 089 somato@somato.md Centru juridic pentru persoane cu
dizabilităţi, sănătate mintală
50. Asociaţia Obştească „COMPASIUNE”, 026 853-016 ong_compasiune@yahoo.com Centru de zi: servicii sociale
or.Ialoveni
51. Asociaţia Obştească Republicană “Centru 079553035; cadpi2004@yahoo.com Apărarea drepturilor pacienţilor
pentru apărarea drepturilor pacienţilor şi 022 664 033
invalizilor”
52. Asociaţia Obştească “FEMEIA ŞI COPILUL- 024 821 809 grajdian@mail.ru; Servicii comunitare pentru copii cu
PROTECŢIE ŞI SPRIJIN”, http://www.fcpsalternative.com/ab dizabilităţi mintale, intervenţie timpurie
or. Criuleni out.php
53. Asociaţia Obştească ”REFORME 069182642; remedal@hotmail.com; Prevenirea HIV/SIDA printre grupurile
MEDICALE” 022 520 388; aleorda@rambler.ru vulnerabile
022 664 326
54. Asociaţia Obştească „SOARTA” or. Soroca 023 024-502; stefani@mtc-sr.md Îngrijiri la domiciliu: servicii sociale,
Fax: 023 023-860 asistenta medicala, suport psihologic
55. Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor 069160944 Vioricachelban@gmail.com Promovarea sănătăţii
022 242 472
56. Caritas Luxembourg AO “CARLUX” 069136302; carlux@prisontb.md Prevenire HIV/SIDA şi TB în
069324987; vmorosan@prisontb.md penitenciare
022 506 383;
022 506 382
57. Centrul de experţi în Sănătate Mintala şi 022 288 277 mhaids@somato.md Sănătate mintală, HIV/SIDA
HIV/SIDA
58. Centru de Reabilitare şi integrare sociala a 069043338; cultum@mail.md Integrare, instruire
copiilor cu dizabilităţi de intelect (C.R.I.S. 022 326 853;
„CULTUM”) 022 283 519
59. Centrul de Medicina si Cercetări “GENESIS” 022 549 331 andreichironda@yahoo.com Promovare politici medicale, idei
inovatoare in dezvoltarea medicinii
60. Centrul de intervenţie precoce „VOINICEL” 022 200 328; ivanpuiu@yahoo.com; Intervenţia timpurie pentru copilul cu
022 224 936 alacojocaru@zahoo.com; disabilităţi mentale şi fizice
website: www.voinicel.md
61. Centrul HIPPOCRATES 079774400; hippocrates_center@yahoo.com; Centru pentru copii cu dezabilităţi, de
022 741 950 hipocrat@moldtelecom.md; recuperare medicala, Promovarea
website: metodelor nemedicamentoase de
http://www.chcmoldova.md/ recuperare funcţională
62. Centrul Neguvernamental din Moldova 079403194; dr_melnic@hotmail.com Sănătatea mintală, asistenţă comunitară
“Protecţia psihicului uman” 022 287 783
63. CReDO 022 212 816 CReDO@CReDO.md; Servicii educaţionale
website: www.credo.md
64. Frăţia Ortodoxă „Sf. Pantelimon” 022 222 724; center_pantelimon@yahoo.com Îngrijiri la domiciliu: servicii sociale,
022 211 018 (fax) asistenţa medicală
65. Fundaţia Filantropică „Angelus Moldova” – 022 244 850 valerian.isac@hospice.md Îngrijiri paliative la domiciliu,
Hospice „Angelus” www.hospice.md reabilitarea femeii afectate de cancerul
mamar
66. MSH 079439050; rseicas@yahoo.com; Managementul medicamentelor
022 506 383; seicasr@yahoo.co.uk
022 286 082
67. Societatea „Hospice Ingrijiri Paliative” 069125358 nursing@mcc.md Nursing, îngrijiri paliative, îngrijiri la
022 728 469 nursing@list.ru domiciu
68. Societatea de Planificare a Familiei din RM 079741886; spfm@starnet.md Îmbunătăţirea situaţiei în domeniul
022 235 073; iubire@iubire.md sănătăţii sexual-reproductive, a
022 541 208 sajina_e@zahoo.co.uk bunăstării fiecărei persoane şi a familiei
website: www.iubire.md
69. Societatea „CRUCEA ROŞIE din Moldova” 022 729 644 rdcross@moldnet.md Protejarea vieţii şi sănătăţii oamenilor,
website: www.redcross.md organizaţie de binefacere
70. Organizaţia Obştească “MOLDOVA 079407682; drcugut@hotmail.com Promovarea reformelor în domeniul
FILANTROPIE” 022 277 003; sănătăţii mintale, asistenţa medicala si
022 545 073 socială
71. Asociaţia patronală „Camera de Comerţ 022 211 781 info@amcham.md Promovarea transparenţeit pe pieţa
Americană din Moldova” (comitetul pentru www.amcham.md farmaceutică în concordanţăcu cele mai
Îngrijirea sănătăţii) bune practici Globale; Participarea la
identifica problemele din sănătate şi la
elaborarea cadrului normativ din
domeniu.
72. Centrul de reabilitare medico- 022 240 330 lowvision@mail.md Reabilitarea persoanelor cu deficienţe
sociala pentru personae cu 079411482 tmart2405@yahoo.com de vedere moderate şi severe
vedere slaba “LOW VISION”
73. CASMED 023 127 674 Asistenţă medicală persoanelor în etate,
aflate sub tratament sau în timpul
procesului de recuperare la domiciliu
74. Asociaţia pentru Democraţie Participativă 022 213 494 adept@e-democracy.md Promovarea valorilor democratice şi
ADEPT sprijinirea participării active a
cetăţenilor la viaţa publică
75. Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” 022 929 994 info@expert-grup.org Cercetări economice şi de politici
publice
76. Centrul de Analiză şi Expertiză Juridică 069582245 dumitru.slonovschi@themis.md Analiza prolemelor de ordin socio-
THEMIS www.themis.md juridic

S-ar putea să vă placă și