Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Școala Trainerilor în Dezbateri


Modulul II
2-3 noiembrie 2019, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), str. Mitropolit
Gavriil Bănulescu-Bodoni 61, mun. Chișinău
Subsemnatul(a) , nr. de tel. domiciliat
(ă) în loc., r-nul __________ , str. _____________, nr. ,
prin semnarea acestei declarații, îmi asum în totalitate responsabilitatea față de
comportamentul meu și de toate consecințele care pot surveni pe parcursul instruirii, în
perioada 2-3 noiembrie 2019.
Eu înțeleg că organizatorii sunt responsabili să asigure cazarea, alimentarea și programul de
instruire. În ceea ce privește alte responsabilități, acestea sunt în totalitate pe seama mea. În
același timp, îmi asum toată responsabilitatea pentru orice prejudiciu material adus hotelului
și sunt responsabil pentru integritatea bunurilor personale. Eu înțeleg că organizatorii nu
poartă răspundere pentru lucrurile pe care le dețin, precum telefon, tableta, calculator, haine,
încălțăminte, etc.
În caz, dacă nu respect agenda de lucru și regulile de comportament pe durata instruirii, atunci
organizatorii își rezervă dreptul de a mă exclude din lista de participanți, iar administrația
instituției de învățământ și părinții vor fi înștiințați.
La fel, eu înțeleg că pe parcursul instruirii eu pot fi fotografiat/ă. Eu sunt de acord ca
fotografiile și video-urile, din timpul instruirii, să fie folosite de către organizatori în scopuri
care nu contravin legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Data: Semnătura participantei/ului:

______________ ________________________

AO Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal, Y-PEER Moldova, Chișinău, str. 31


August 1989, nr. 98, etajul 2, biroul 202, email: ypeer@ypeer.md, tel: 062111905/907