Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Spiru Haret

Facultatea Management Financiar-Contabil


Disciplina CONTABILITATE DE GESTIUNE
Teste din capitolele 1 şi 2 ale programei la disciplina „Contabilitate de gestiune”
postate pe plaforma Black Board
- pentru proba de verificare numărul 1 şi pentru examen –
(selecţie din subiectele aflate pe grila de examen)

1. Una din entităţile organizatorice la nivelul căreia se organizează contabilitatea este:


a) cartierul de locuinţe;
b) regiunea economică de dezvoltare;
c) sucursala unei firme;
d) departamentul funcţional al unei firme
e)fiecare din acţionarii semnificativi ( cu peste 5% din acţiuni).

3. Purtător de cost poate fi:


a) un document tipizat special destinat calculaţiilor de costuri;
b) producţia programată pentru anul următor cu desfacere asigurată;
c) o unitate de rezultat intermediar;
d) formularele aprobate în acest scop de Ministerul Finanţelor Public
e)orice decizie a conducerii firmei.

7. Între tendinţele actuale în contabilitatea de gestiune se numără:


a) folosirea unor sisteme de prelucrare informatizate adaptate nevoilor specifice;
b) folosirea unor sisteme de prelucrare informatizate universale, valabile în orice activitate;
c) folosirea în paralel a prelucrării manuale ca mijloc de sporire a exactităţii şi fiabilităţii
rezultatelor;
d) caracterul tot mai transparent al rezultatelor calculaţiei costurilor
e)identificarea oricăror mijloace de a justifica majorările de preţuri în condiţii de recesiune.

9. Între tipurile de costuri se numără (indicaţi varianta eronată):


a) costul implicit;
b) costul explicit;
c) costul legal;
d) costul marginal
e)costul variabil.

12. Din punct de vedere al omogenităţii costurile se clasifică în:


a) costuri fixe şi costuri variabile;
b) costuri materiale, salariale şi de natura serviciilor de la terţi;
c) costuri simple şi costuri complexe;
d) costuri directe şi costuri indirecte
e)costuri deductibile şi costuri nedeductibile.
15.Din punct de vedere al comportamentului faţă de modificarea volumul fizic costurile se
clasifică în:
a) costuri directe şi costuri fixe;
b) costuri variabile şi costuri indirecte (de regie);
c)costuri fixe şi costuri variabile;

1
d) costuri recunoscute şi costuri nerecunoscute de societate;
e)costuri deductibile şi costuri nedeductibile fiscal.

18. Activitatea principală care este avută în vedere la elaborarea calculaţiei de cost este stabilită:
a) de contabil pe baza unui raţionament profesional;
b) de contabil pe baza Standardele Internaţionale de Raportare Financiară sau a Directivelor
Uniunii Europene;
c) prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice;
d) prin Actul constitutiv sau printr-un Act adiţional al firmei conform Clasificaţiei Activităţilor
din Economia Naţională;
e) pe baza datelor din rapoartele financiare ale organizaţiei.

20. Calculaţia costurilor, ca disciplină ştiinţifică, urmăreşte (indicaţi varianta eronată):


a) calculaţia costului pe purtători de costuri;
b) controlul eficienţei economice prin compararea costurilor cu indicatorii de rezultate;
c) verificarea exactităţii datelor din contabilitatea financiară;
d) calculul costului pe unitate produs;
e) controlul respectării bugetelor de costuri.

22. Unul din principiile calculaţiei costurilor este:


a) principiul delimitării cheltuielilor privind producţia finită de cheltuielile aferente
producţiei în curs de execuţie
b) principiul scurtării ciclului producţiei
c) principiul eliminării cheltuielilor care nu pot fi recuperate prin preţ
d) principiul delimitării cheltuielilor deductibile de cele nedeductibile
e) principiul descentralizării calculaţiei costurilor
23.Unul din principiile calculaţiei costurilor este:
a) principiul delimitării cheltuielilor de exploatare de cele financiare
b) principiul continuităţii activităţii
c) principiul necompensării profiturilor conjuncturale cu pierderi ocazionale
d) principiul separării cheltuielilor productive de cele parazitare (neproductive)
e)principiul concentrării calculaţiei costurilor într-un singur departament