Sunteți pe pagina 1din 1

Page 1 of 2

|Hart site |Cutare

Acas

Domenii de activitate

Afaceri Europene

Stabilitate financiar

Buletin MFP

Presa

Bugetul de stat
Activitai

Nouti legislative
Trezorerie i datorie
public
Treasury and Public
Debt
Relaia cu instituiile
financiare
internaionale
Impozite i taxe
Domenii reglementate
specific

Indicatori din situaiile financiare anuale la 31 decembrie 2013 depuse la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor
Publice cf. Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate
de ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul
calendaristic, care au aplicat Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3055/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare
cod unic de identificare:6445920

DENUMIRE INDICATORI
Indicatori din BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care
Stocuri (materii prine, materiale consumabile, productie in curs de executie,
semifabricate, produse finite, marfuri etc.)
Creante
Casa si conturi la banci
CHELTUIELI IN AVANS

Prioriti strategice i planuri de aciuni


ale MFP
Program de convergen

lei
251861
664542
282018
267448
115076
0

Pachet finanare extern


Certificate de emisii gaze cu efect de ser
Treasury and Public
Debt
Trezorerie i datorie
public
Nouti legislative

Reglementri contabile
Ajutor de stat
Domeniul activelor
statului
Guvernan corporativ
a ntreprinderilor
publice
Nomenclatoare
geografice
Politici publice
Audit public intern MFP
Unitatea Central de
Armonizare pentru
Auditul Public Intern
Control
intern/managerial i
control financiar
preventiv

DATORII
VENITURI IN AVANS
PROVIZIOANE
CAPITALURI - TOTAL, din care:
Capital subscris varsat
Patrimoniul regiei
Patrimoniul public
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit
-Pierdere
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit
-Pierdere
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Inapoi

Verificare achiziii
publice

813999
0
0
102404
200
0
0

Bugetul MFP
Bugetul UE
Certificat atestare SEC

826288
826313
805419
20894
0
9591
0
11
Lucrari de instalatii
sanitare, de incalzire
si de aer conditionat

Ajutor de stat
Ghidul investitorului
Info TVA
Verificare online rambursare TVA
Informaii fiscale i bilanuri
Indicatori economico-financiari
ANAF-Programe utile (Declaraii ghieu , fie fiscale, Ordine de plat,
Centralizator autovehicule in leasing)
Informaii depunere declaraii electronice

Verificare achiziii publice


Control intern/managerial i control
financiar preventiv
Unitatea Central de Armonizare pentru
Auditul Public Intern
Scrisoare cadru pentru bugetul anului
urmtor
mprumuturi locale

Ghid pentru restructurarea extrajudiciar


a mprumuturilor cu garanii ipotecare

http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html

08/10/2016