Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA POSTULUI

Denumirea postului: Agent curatenie

Nume DUTA
Prenume MARIAN
Semnatura
Data 25.09.2019

Relatii ierarhice : MANAGER


Relatii functionale: Colaboreaza cu ceilalti colegi din firma
Scopul postului: post de muncă cu proceduri de rutină ce includ reguli de organizare si
mentinere curatenie

Atribuţiile principale şi sarcinile specifice:


 Planifica activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilita prin norme
interne si conform indicatiilor primite in vederea optimizarii timpului de
indeplinire a acesteia;
 Efectueaza curatenia in spatiile repartizate, precum si curatarea utilajelor de
ambalare prin aplicarea procedurilor de lucru si respectarea protocoalelor de
curatenie,folosind ustensile potrivite si substante adecvate locului de dezinfectat si
scopului urmarit;
 Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor de curatenie ce
le are personal in grija,precum si a celor care se folosesc in comun si le
depoziteaza in conditii de siguranta;
 asigura transportul deseurilor in conditii corespunzatoare, pe circuitul
stabilit,respecta atributiile conform legii privind depozitarea si gestionarea
deseurilor:
 Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;
 Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la
parametrii de calitate impusi.
 Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima
eficienta timpul de munca;

Responsabilitatea postului:
Legat de sarcinile de serviciu:
 Responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuţiile de serviciu
cuprinse în fişa postului
 utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispozitia: echipamente, materiale de
curatenie si dezinfectie;
 raspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unitatii;
 aduce la cunostinta sefului de compartiment orice disfunctionalitati aparute în
sectorul respectiv
 are obligatia sa poarte echipament de lucru si protectie adecvat.
 sa respecte cu strictete normele de igiena, protectia muncii si PSI.
 sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si
echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau
pierderea lor;
sa fie disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;

 Aplica Normele de Protectia Muncii si Normele de Protectie privind Stingerea


Incendiilor:
 Aparatele electrice sunt bine izolate si nu se folosesc cu mainile umede
 Operatiile de curatire se executa cu cea mai mare atentie,pentru a evita accidentele
 Solutiile de curatire se manevreaza cu mainile protejate
 Aparatele electrice se deconecteaza de la curent la sfarsitul programului de lucru
 Defectiunile ivite la echipamente,instalatii electrice se anunta cu promptitudine
directorului de productie
 - sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu
precizate de persoanele care au acest drept

Specificaţiile postului:
 studii medii
 capacitate de efort pentru realizarea obiectivelor
 aptitudini de comunicare
 abilitatea de a se concentra şi de a nu fi distras în timpul realizării unei sarcini de-a
lungul unei perioade de timp
 poseda abilitati de munca în echipa.
 abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt
 abilitatea de a conştientiza dacă ceva este în neregulă şi sesizarea problemei
 rezistenţă la stres

Semnatura titular fisa post