Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POST

aferenta contractului individual de munca nr.

din data de

1. Descrierea postului
Denumirea postului: Operator calculator electronic si retele, clasificarea Cod COR 351101
Departamentul: Tehnologia Informatiei, Comunicatii, Posta
Nivelul postului: Executie
Relaii ierarhice: se subordoneaz administratorului/director societate
Relatii cu alte posturi:
1.Relatii cu nivele ierahice superioare: director / manager / administrator
2.Relatii cu nivele ierahice inferioare: nu e cazul
3.Relatii functionale: cu toate nivele ierarhice
Scopul general al postului:
Ocupantul postului trebuie sa se asigure de buna functionare a sistemului informatic al firmei.
Competente personale:
-sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate,
autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza
de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);
-sa nu aiba antecedente penale
-sa fie apt din punct de vedere medical
Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
Sarcinile de serviciu obligatorii; este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si
prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa;
-este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;
2. Atribuiile principale i sarcinile specifice:
sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest
sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si
indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici;
sa se asigure de functionarea calculatorului, retelei de calculatoare;
sa asigure securitatea datelor si echipamentelor;
sa oferea asistenta utilizatorilor;
sa intretina calculatorul si echipamentele;
sa aplice prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul
situatiilor de urgenta;
sa aplice procedurile de calitate;sa asigure buna functionare a calculatoarelor, a
echipamentelor periferice, precum si a echipamentelor de conectare / interconectare in retea
sa supravegheze functionarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice si a celor de
conectare / interconectare in retea;
sa puna la dispozitia utilizatorilor resursele sistemului si/ sau pe cele ale retelei in limita
privilegiilor acestora;
sa verifice respectarea regulilor de securitate a accesului la echipamente si date impuse de
inginerul de sistem sau de administratorul de retea;
sa semnaleze abaterile de la aceste reguli si contribuie la aplicarea procedurilor de corectare;
sa salveze periodic si in situatii critice datele de lucru ale utilizatorilor;

sa pastreze copiile de siguranta ale datelor salvate;


sa restaureze la nevoie datele salvate si sa ii ajute pe utilizatori sa-si recupereze informatiile;
sa asigure necesarul de componente si materiale consumabile;
sa instaleze si configureze calculatorul/ retelele de calculatoare;
sa respecte normele de securitate si sanatate in munca, normele de protectie a mediului;
sa pregateasca, sa elaboreze si sa redacteze materialul documentar;
sa obtina informatii de specialitate;
sa acorde consultanta documentara utilizatorilor in functie de cerintele de informare ale
acestora;
sa se preocupe de perfectionarea pregatirii profesionale si sa se preocupe de planificarea
activitatii proprii;
sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;
sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata
si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara
serviciul;
sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de
pericol;
sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alti angajati;
sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de
autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi;
sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;
sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

3. Obligatii si restrictii:
-sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de
lucru;
-este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul
serviciului;
4. Conditiile de lucru ale postului
a.Desfasurarea activitatii: - la birou sau pe teren
b.Va fi raspunzator si utilizeaza: - Echipamente, Baze de date
c.Conditii de formare profesionala: d.Delegare;-daca este cazul;
5. Specificatiile postului
1. Nivelul de studii - medii si cunostinte de baza de tehnologia informatiei (hardware, software,
modele si structuri de date, medii de stocare date, texte si imagini, medii de transmisie a
informatiilor, retele de calculatoare)
2. Pregatire profesionala si experienta practica in domeniu.
3. Aptitudini si competente personale

- incredere in sine; atentie; indemanare; concentrare; punctualitate;


- ascultare activa, capacitatea de a invata;
- aptitudini tehnice;
- dispus intotdeauna sa-si imbogateasca bagajul de cunostinte;
- solide cunostinte de cultura generala;
- limbi straine;
- capacitate de analiza si sinteza in valorificarea fondului de informatii la elaborarea materialului
documentar;
- cunostinte de tehnoredactare; operativitate in furnizarea informatiilor;
- spirit cooperant in crearea si cultivarea relatiilor de parteneriat;
- profesionalism in realizarea materialului promotional.
Prezentul document se constituie anexa la contractul individual de munc.
Nerespectarea atribuiilor din prezenta fi atrage sanciuni disciplinare n limitele
prevzute de Codul muncii i Regulamentul Intern, rspunderea patrimonial sau penal dup
caz.
AM LUAT LA CUNOSTINTA DE FISA DE POST PRECUM SI DE REGULAMENTUL INTERN
AL SOCIETATII
NUMELE SI PRENUMELE_________________________
SEMNATURA____________________________________
DATA_____________