FIŞA POSTULUI – INGINER MECANIC I.

Identificarea postului: Titlul postului – Inginer mecanic Poziţia în COR – 214401 Obiectivul postului – titularul postului planifică şi construieşte motoare, maşini, mecanisme, sisteme mecanice şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora şi supervizează instalarea, operarea, menţinerea, întreţinerea şi repararea lor. Integrare în structura organizaţiei: Relaţii de subordonare – Director general Relaţii de colaborare – cu personalul firmei şi partenerii (furnizori, clienţi) Are în subordine personalul ce ocupă posturile de lăcătuş. Responsabilităţi şi sarcini:

II.

III.

a. Responsabilitati generale: • În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi,colaboratori) dar şi persoane externe: 1. Onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de angajaţii firmei, precum şi de clienţi şi furnizori; • În raport cu aparatura pe care o utilizează: 1. Utilizează cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din dotare • În raport cu produsele muncii: 1. Răspunde confrom legii pentru secretul şi securitatea datelor pe care le păstrează şi manipulează; 2. Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu 3. Conştiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit • În raport cu securitatea şi sănătate în muncă, dar şi cu Regulamentul Intern 1. Respectă normele de protecţia muncii 2. Respectă normele stipulate in R.I. 3. Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice; • În relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţii 1.Mentine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii. 2.Menţine relaţii corecte cu instituţiile cu care colaborează.
b. Responsabilităţi şi sarcini specifice: • Citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate de calculator; • Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, a rezolva defecţiunile sistemului şi pentru a oferi informaţii tehnice; • Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele şi alte date pentru a evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau aplicaţiilor; • Specifică componentele sistemului sau modifică produsele pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului respectiv;

abilitate generală de învăţare. AutoCAD. discriminare cromatică. Resurse disponibile . telefon. inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare.computer şi softurile specfice. deplasări medii sau de durată în scopul asamblării unor utilaje la sediul partenerilor. rigurozitate în realizarea sarcinilor. echipamentelor. conştiinciozitate. managementul deşeurilor şi ingineria biomedicală. • Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor pentru a diagnostica cauza acestora şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă cu întreţinerea acestor produse şi echipamente. verificarea şi etalonarea tuturor maşinilor. • Recomandă diverse modificări ale design-ului pentru a elimina defectele sistemelor sau ale maşinilor.• Studiază. V. întreţinerea. • Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii. imprimantă. reglajele utilajelor de producţie şi se asigură că liniile de producţie funcţionează în parametrii normali • Gestionează înregistrările referitoare la achiziţionarea. modul de operare. Programul de muncă – conform normelor interne impuse de organizatie. instalează. • Controlează şi verifică instalarea. design. rezistenţă la stres. . de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice. coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei. operare MsOffice. posibile noi aplicaţii şi necesitatea de a face modificări. Specificaţiile postului Aptitudini şi cunoştinţe necesare postului: cunoştinţe de inginerie şi tehnologie. progame de proiectare –Auto CAD. Cerinţe psihologice: Responsbilitate. efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor. Condiţii ale postului: Contextul muncii – muncă individuală şi de echipă în atelierul amenajat în sediul SC UNIVERSAL PROIECT SRL. • Dezvoltă. • Conduce operaţiuni de cercetare prin care se testează şi se analizează fezabilitatea. operează şi se ocupă de întreţinerea produselor. mecanică. orarul de muncă şi necesarul de materiale. • Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor. acuitate vizuală şi auditivă. IV. componentelor şi a echipamentului per ansamblu. evaluează. design-ul. • Planifică şi urmăreşte activitatea de întreţinere periodică. operarea şi performanţa (funcţionarea) sistemelor mecanice. • Aplică principiile ingineriei mecanice în domenii emergente cum ar fi robotica. echilibru emoţional. aptitudini numerice şi spaţiale. echipamentelor şi aparaturii din societate. cu posibilitatea de prelungire in functie de necesităţile departamentale. mentenanţa. schiţează. proceselor şi a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerinţelor şi principiilor inginereşti. atenţie concentrată. Studii: studii superioare de specialitate. capacitate decizională. • Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua fezabilitatea. preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

absenţe. . Spirit de iniţiativă – însuşirea de a efectua lucrări fără comandă sau sprijin din afară. ţinută. Comportamnet etic – tact. Disciplină – respectarea sarcinilor trasate. Adaptare profesională – adaptare la condiţii noi de muncă şi lucrări/sarcini noi. munca în echipă. Criterii de evaluare a performanţelor Evaluarea performanţelor se va realiza anual. întârzieri. cunoştinţe şi deprinderi profesionale necesare meseriei. simţ al măsurii în comportare. Director General: Titularul postului: Am primit un exemplar. Randament în muncă – rimtul de lucru. îndeplinirea volumului de lucru stabilit. Cunoştinţe şi aptitudini – experienţa.VI. Integrare în colectiv – cooperarea cu ceilalţi colegi. încrederea inspirată. Calitatea lucrărilor – executarea corectă a sarcinilor de serviciu conform fişei postului şi prevederilor legale în vigoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful