P. 1
Fisa Post Inginer Mecanic

Fisa Post Inginer Mecanic

|Views: 5,374|Likes:
Published by joana

More info:

Published by: joana on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

FIŞA POSTULUI – INGINER MECANIC I.

Identificarea postului: Titlul postului – Inginer mecanic Poziţia în COR – 214401 Obiectivul postului – titularul postului planifică şi construieşte motoare, maşini, mecanisme, sisteme mecanice şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora şi supervizează instalarea, operarea, menţinerea, întreţinerea şi repararea lor. Integrare în structura organizaţiei: Relaţii de subordonare – Director general Relaţii de colaborare – cu personalul firmei şi partenerii (furnizori, clienţi) Are în subordine personalul ce ocupă posturile de lăcătuş. Responsabilităţi şi sarcini:

II.

III.

a. Responsabilitati generale: • În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi,colaboratori) dar şi persoane externe: 1. Onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de angajaţii firmei, precum şi de clienţi şi furnizori; • În raport cu aparatura pe care o utilizează: 1. Utilizează cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din dotare • În raport cu produsele muncii: 1. Răspunde confrom legii pentru secretul şi securitatea datelor pe care le păstrează şi manipulează; 2. Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu 3. Conştiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit • În raport cu securitatea şi sănătate în muncă, dar şi cu Regulamentul Intern 1. Respectă normele de protecţia muncii 2. Respectă normele stipulate in R.I. 3. Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice; • În relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţii 1.Mentine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii. 2.Menţine relaţii corecte cu instituţiile cu care colaborează.
b. Responsabilităţi şi sarcini specifice: • Citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate de calculator; • Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, a rezolva defecţiunile sistemului şi pentru a oferi informaţii tehnice; • Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele şi alte date pentru a evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau aplicaţiilor; • Specifică componentele sistemului sau modifică produsele pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului respectiv;

mecanică. mentenanţa. progame de proiectare –Auto CAD. coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei. rezistenţă la stres. evaluează. design-ul. modul de operare. V. aptitudini numerice şi spaţiale. Cerinţe psihologice: Responsbilitate. preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. proceselor şi a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerinţelor şi principiilor inginereşti. cu posibilitatea de prelungire in functie de necesităţile departamentale. Resurse disponibile . operează şi se ocupă de întreţinerea produselor. discriminare cromatică. orarul de muncă şi necesarul de materiale. AutoCAD. . abilitate generală de învăţare. inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare. posibile noi aplicaţii şi necesitatea de a face modificări. Specificaţiile postului Aptitudini şi cunoştinţe necesare postului: cunoştinţe de inginerie şi tehnologie. instalează. managementul deşeurilor şi ingineria biomedicală. atenţie concentrată. • Dezvoltă. • Recomandă diverse modificări ale design-ului pentru a elimina defectele sistemelor sau ale maşinilor. întreţinerea. deplasări medii sau de durată în scopul asamblării unor utilaje la sediul partenerilor. • Planifică şi urmăreşte activitatea de întreţinere periodică. IV. echilibru emoţional. operare MsOffice. conştiinciozitate. echipamentelor. operarea şi performanţa (funcţionarea) sistemelor mecanice. efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor. • Controlează şi verifică instalarea.• Studiază. Programul de muncă – conform normelor interne impuse de organizatie. design. rigurozitate în realizarea sarcinilor. componentelor şi a echipamentului per ansamblu. capacitate decizională. • Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua fezabilitatea. • Conduce operaţiuni de cercetare prin care se testează şi se analizează fezabilitatea. de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice. verificarea şi etalonarea tuturor maşinilor. • Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor pentru a diagnostica cauza acestora şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă cu întreţinerea acestor produse şi echipamente. • Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor. • Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii. Condiţii ale postului: Contextul muncii – muncă individuală şi de echipă în atelierul amenajat în sediul SC UNIVERSAL PROIECT SRL. telefon. acuitate vizuală şi auditivă. echipamentelor şi aparaturii din societate. schiţează.computer şi softurile specfice. Studii: studii superioare de specialitate. imprimantă. • Aplică principiile ingineriei mecanice în domenii emergente cum ar fi robotica. reglajele utilajelor de producţie şi se asigură că liniile de producţie funcţionează în parametrii normali • Gestionează înregistrările referitoare la achiziţionarea.

VI. Comportamnet etic – tact. Calitatea lucrărilor – executarea corectă a sarcinilor de serviciu conform fişei postului şi prevederilor legale în vigoare. încrederea inspirată. simţ al măsurii în comportare. Criterii de evaluare a performanţelor Evaluarea performanţelor se va realiza anual. Disciplină – respectarea sarcinilor trasate. Spirit de iniţiativă – însuşirea de a efectua lucrări fără comandă sau sprijin din afară. absenţe. munca în echipă. îndeplinirea volumului de lucru stabilit. ţinută. cunoştinţe şi deprinderi profesionale necesare meseriei. Director General: Titularul postului: Am primit un exemplar. întârzieri. . Cunoştinţe şi aptitudini – experienţa. Randament în muncă – rimtul de lucru. Adaptare profesională – adaptare la condiţii noi de muncă şi lucrări/sarcini noi. Integrare în colectiv – cooperarea cu ceilalţi colegi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->