FIŞA POSTULUI – INGINER MECANIC I.

Identificarea postului: Titlul postului – Inginer mecanic Poziţia în COR – 214401 Obiectivul postului – titularul postului planifică şi construieşte motoare, maşini, mecanisme, sisteme mecanice şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora şi supervizează instalarea, operarea, menţinerea, întreţinerea şi repararea lor. Integrare în structura organizaţiei: Relaţii de subordonare – Director general Relaţii de colaborare – cu personalul firmei şi partenerii (furnizori, clienţi) Are în subordine personalul ce ocupă posturile de lăcătuş. Responsabilităţi şi sarcini:

II.

III.

a. Responsabilitati generale: • În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi,colaboratori) dar şi persoane externe: 1. Onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de angajaţii firmei, precum şi de clienţi şi furnizori; • În raport cu aparatura pe care o utilizează: 1. Utilizează cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din dotare • În raport cu produsele muncii: 1. Răspunde confrom legii pentru secretul şi securitatea datelor pe care le păstrează şi manipulează; 2. Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu 3. Conştiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit • În raport cu securitatea şi sănătate în muncă, dar şi cu Regulamentul Intern 1. Respectă normele de protecţia muncii 2. Respectă normele stipulate in R.I. 3. Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice; • În relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţii 1.Mentine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii. 2.Menţine relaţii corecte cu instituţiile cu care colaborează.
b. Responsabilităţi şi sarcini specifice: • Citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate de calculator; • Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, a rezolva defecţiunile sistemului şi pentru a oferi informaţii tehnice; • Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele şi alte date pentru a evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau aplicaţiilor; • Specifică componentele sistemului sau modifică produsele pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului respectiv;

• Planifică şi urmăreşte activitatea de întreţinere periodică. deplasări medii sau de durată în scopul asamblării unor utilaje la sediul partenerilor. rigurozitate în realizarea sarcinilor. acuitate vizuală şi auditivă. întreţinerea. IV. echipamentelor. • Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii.• Studiază. echilibru emoţional. • Aplică principiile ingineriei mecanice în domenii emergente cum ar fi robotica. orarul de muncă şi necesarul de materiale. mentenanţa. Condiţii ale postului: Contextul muncii – muncă individuală şi de echipă în atelierul amenajat în sediul SC UNIVERSAL PROIECT SRL. rezistenţă la stres. • Dezvoltă. design-ul. • Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor. aptitudini numerice şi spaţiale. echipamentelor şi aparaturii din societate. • Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor pentru a diagnostica cauza acestora şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă cu întreţinerea acestor produse şi echipamente. operarea şi performanţa (funcţionarea) sistemelor mecanice. capacitate decizională. instalează. abilitate generală de învăţare. • Controlează şi verifică instalarea. Cerinţe psihologice: Responsbilitate. AutoCAD. modul de operare. cu posibilitatea de prelungire in functie de necesităţile departamentale. Specificaţiile postului Aptitudini şi cunoştinţe necesare postului: cunoştinţe de inginerie şi tehnologie. Studii: studii superioare de specialitate. atenţie concentrată. • Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua fezabilitatea. efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor. Programul de muncă – conform normelor interne impuse de organizatie. de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice. operare MsOffice. . reglajele utilajelor de producţie şi se asigură că liniile de producţie funcţionează în parametrii normali • Gestionează înregistrările referitoare la achiziţionarea. posibile noi aplicaţii şi necesitatea de a face modificări. conştiinciozitate. preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei. discriminare cromatică. telefon. verificarea şi etalonarea tuturor maşinilor. inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare. componentelor şi a echipamentului per ansamblu. evaluează. schiţează.computer şi softurile specfice. proceselor şi a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerinţelor şi principiilor inginereşti. • Recomandă diverse modificări ale design-ului pentru a elimina defectele sistemelor sau ale maşinilor. operează şi se ocupă de întreţinerea produselor. • Conduce operaţiuni de cercetare prin care se testează şi se analizează fezabilitatea. mecanică. V. imprimantă. design. Resurse disponibile . progame de proiectare –Auto CAD. managementul deşeurilor şi ingineria biomedicală.

. cunoştinţe şi deprinderi profesionale necesare meseriei. Disciplină – respectarea sarcinilor trasate. Calitatea lucrărilor – executarea corectă a sarcinilor de serviciu conform fişei postului şi prevederilor legale în vigoare. simţ al măsurii în comportare. Integrare în colectiv – cooperarea cu ceilalţi colegi. Director General: Titularul postului: Am primit un exemplar. Cunoştinţe şi aptitudini – experienţa. munca în echipă. absenţe. Criterii de evaluare a performanţelor Evaluarea performanţelor se va realiza anual. întârzieri. Spirit de iniţiativă – însuşirea de a efectua lucrări fără comandă sau sprijin din afară. îndeplinirea volumului de lucru stabilit.VI. ţinută. Comportamnet etic – tact. Randament în muncă – rimtul de lucru. încrederea inspirată. Adaptare profesională – adaptare la condiţii noi de muncă şi lucrări/sarcini noi.