FIŞA POSTULUI – INGINER MECANIC I.

Identificarea postului: Titlul postului – Inginer mecanic Poziţia în COR – 214401 Obiectivul postului – titularul postului planifică şi construieşte motoare, maşini, mecanisme, sisteme mecanice şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora şi supervizează instalarea, operarea, menţinerea, întreţinerea şi repararea lor. Integrare în structura organizaţiei: Relaţii de subordonare – Director general Relaţii de colaborare – cu personalul firmei şi partenerii (furnizori, clienţi) Are în subordine personalul ce ocupă posturile de lăcătuş. Responsabilităţi şi sarcini:

II.

III.

a. Responsabilitati generale: • În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi,colaboratori) dar şi persoane externe: 1. Onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de angajaţii firmei, precum şi de clienţi şi furnizori; • În raport cu aparatura pe care o utilizează: 1. Utilizează cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din dotare • În raport cu produsele muncii: 1. Răspunde confrom legii pentru secretul şi securitatea datelor pe care le păstrează şi manipulează; 2. Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu 3. Conştiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit • În raport cu securitatea şi sănătate în muncă, dar şi cu Regulamentul Intern 1. Respectă normele de protecţia muncii 2. Respectă normele stipulate in R.I. 3. Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice; • În relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţii 1.Mentine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii. 2.Menţine relaţii corecte cu instituţiile cu care colaborează.
b. Responsabilităţi şi sarcini specifice: • Citeşte şi interpretează schiţe, desene tehnice, scheme şi rapoarte generate de calculator; • Se consultă cu alţi specialişti pentru a implementa procedurile de operare, a rezolva defecţiunile sistemului şi pentru a oferi informaţii tehnice; • Verifică şi analizează propunerile de design ale clienţilor, specificaţiile tehnice, manualele şi alte date pentru a evalua fezabilitatea, costul şi necesităţile de întreţinere ale proiectelor sau aplicaţiilor; • Specifică componentele sistemului sau modifică produsele pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu planul sau schiţa tehnică şi specificaţiile referitoare la funcţionarea produsului respectiv;

posibile noi aplicaţii şi necesitatea de a face modificări. schiţează. capacitate decizională. • Recomandă diverse modificări ale design-ului pentru a elimina defectele sistemelor sau ale maşinilor. telefon. AutoCAD. preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice. . întreţinerea. • Supervizează personalul din subordine pentru buna desfăşurare a lucrurilor. reglajele utilajelor de producţie şi se asigură că liniile de producţie funcţionează în parametrii normali • Gestionează înregistrările referitoare la achiziţionarea. echipamentelor şi aparaturii din societate. deplasări medii sau de durată în scopul asamblării unor utilaje la sediul partenerilor. • Investighează erorile şi dificultăţile care apar în funcţionarea echipamentelor pentru a diagnostica cauza acestora şi pentru a face recomandările necesare personalului care se ocupă cu întreţinerea acestor produse şi echipamente. abilitate generală de învăţare.computer şi softurile specfice. echilibru emoţional. Studii: studii superioare de specialitate. cu posibilitatea de prelungire in functie de necesităţile departamentale. operarea şi performanţa (funcţionarea) sistemelor mecanice. • Planifică şi urmăreşte activitatea de întreţinere periodică. imprimantă. Specificaţiile postului Aptitudini şi cunoştinţe necesare postului: cunoştinţe de inginerie şi tehnologie. • Controlează şi verifică instalarea. instalează. mecanică.• Studiază. progame de proiectare –Auto CAD. • Creează şi testează modele de design-uri şi metode de procesare alternative pentru a evalua fezabilitatea. managementul deşeurilor şi ingineria biomedicală. evaluează. Condiţii ale postului: Contextul muncii – muncă individuală şi de echipă în atelierul amenajat în sediul SC UNIVERSAL PROIECT SRL. orarul de muncă şi necesarul de materiale. discriminare cromatică. componentelor şi a echipamentului per ansamblu. Programul de muncă – conform normelor interne impuse de organizatie. mentenanţa. proceselor şi a sistemelor mecanice pentru ca acestea să corespundă cerinţelor şi principiilor inginereşti. design-ul. V. • Conduce operaţiuni de cercetare prin care se testează şi se analizează fezabilitatea. modul de operare. Resurse disponibile . rigurozitate în realizarea sarcinilor. echipamentelor. aptitudini numerice şi spaţiale. • Aplică principiile ingineriei mecanice în domenii emergente cum ar fi robotica. design. verificarea şi etalonarea tuturor maşinilor. • Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii. efectele mediului asupra funcţionării mecanismelor. operare MsOffice. IV. atenţie concentrată. inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare. • Dezvoltă. operează şi se ocupă de întreţinerea produselor. conştiinciozitate. acuitate vizuală şi auditivă. Cerinţe psihologice: Responsbilitate. coordonează şi monitorizează aspectele tehnice ale producţiei. rezistenţă la stres.

încrederea inspirată. Cunoştinţe şi aptitudini – experienţa. . Calitatea lucrărilor – executarea corectă a sarcinilor de serviciu conform fişei postului şi prevederilor legale în vigoare. îndeplinirea volumului de lucru stabilit. ţinută. Comportamnet etic – tact. Integrare în colectiv – cooperarea cu ceilalţi colegi. munca în echipă.VI. cunoştinţe şi deprinderi profesionale necesare meseriei. Randament în muncă – rimtul de lucru. Spirit de iniţiativă – însuşirea de a efectua lucrări fără comandă sau sprijin din afară. Adaptare profesională – adaptare la condiţii noi de muncă şi lucrări/sarcini noi. Disciplină – respectarea sarcinilor trasate. simţ al măsurii în comportare. Criterii de evaluare a performanţelor Evaluarea performanţelor se va realiza anual. întârzieri. absenţe. Director General: Titularul postului: Am primit un exemplar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful