Sunteți pe pagina 1din 2

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ELENA BELDIMAN BARLAD

FISA POSTULUI
OPERATOR CALCULATOR
CAP. I - DATE PERSONALE :
Nume :
Prenume :
CNP :
Studii : - studii medii;
- curs operare calculator.
Denumirea postului : operator introducere, validare si prelucrare date;
Cod COR : 413201
Nivelul postului : de executie
CAP. II SARCINI ORGANIZATORICE
Sectiunea I : - Locul de munca : Farmacie
Sectiunea II : - Timp de lucru : 8 ore, din care :
- lucrul la terminal : 6 ore pe zi;
- alte activitati profesionale : 2 ore pe zi.
Sectiunea III : - Relatii :
- Ierarhice : - subordonare: Farmacist sef
- Functionale : cu compartimentele din cadrul unitatii sanitare (IT, Contabilitate,
Secretariat, etc.)
- Colaborare : cu personalul Farmaciei : farmacist; asistent farmacie
CAP. III ATRIBUTII GENERALE
1. Introduce si prelucreaza datele din documentele primare prin programe specifice, le
salveaza si le valideaza periodic pe dispozitive de stocare, gestioneaza copiile de
siguranta ale datelor salvate.
2. Foloseste echipamente si proceduri adecvate pentru preluarea datelor de tip numeric,
text, imagini, sunet de pe documente / medii primare si pentru introducerea lor in
calculator.
3. Raspunde de conformitatea cu documentele primare introduse si pentru respectarea
indicatiilor primite de la beneficiar, semnalizeaza erorile care nu sunt de competenta sa,
gestioneaza suportii magnetici, executa salvari restaurari, urmareste buna functionare
a echipamentelor pe care lucreaza si asigura intretinerea curenta a acestora.
4. Operatorul executa si activitati de prelucrare si redare a datelor introduse, folosind
programe si proceduri prestabilite.
5. Executa in conditii de calitate si eficienta lucrarile incredintate.
6. Respecta graficele de executare a lucrarilor, corelat cu utilizarea optima a resurselor.
7. Culege, clasifica si prelucreaza informatile.
8. Prelucreaza datele introduse, folosind programe specifice activitatii desfasurate in
Farmacie.
1

9. Respecta normele de protectie a mediului si de securitate si sanatate in munca.


10. Respecta si aplica documentele sistemului de managementul calitatii cu
aplicabilitate in activitatea sa.
11. Respecta prevederile Regulamentului intern, ale Regulamentului de Organizare si
Functionare si ale Codului de conduita.
CAP. IV ATRIBUTII SPECIFICE
1. Descarca zilnic, condicile de prescriptii medicamente si materiale sanitare.
2. Introduce receptiile cu medicamente si materiale sanitare.
3. Completeaza in Nomenclatoare gestiune furnizori noi.
4. Efectueaza Elaborari produse noi.
5. Efectueaza Transferuri de medicamente si materiale sanitare, dintr-o gestiune in
alta.
6. Completeaza in lista de produse, medicamentele si materialele sanitare noi.
7. Listeaza Evolutie produs pentru diverse produse.
8. Listeaza Stoc in ziua pentru toate gestiunile.
9. Listeaza Stocurile sintetice pentru fiecare gestiune.
10. Efectueaza corectii pe condicile de prescriptii medicamente si materiale sanitare.
11. Efectueaza zilnic, validarea tuturor gestiunilor.
12. Intocmeste pentru Contabilitate lunar, Lista transferurilor de medicamente si
materiale sanitare, intre punctele de lucru ale farmaciei.
13. Intocmeste pentru Contabilitate lunar, Raportul de gestiune pentru medicamente si
materiale sanitare.
14. Intocmeste pentru Contabilitate lunar, Situatia consum file pentru farmacie.
15. Listeaza stocurile sintetice pentru Oncologie si SIDA.
16. Intocmeste lunar Situatia consum file pe pacienti pentru Oncologie si SIDA.
17. Intocmeste lunar, adresa de inaintare si centralizatorul de retete pentrul Programul
National de Oncologie.
18. Transmite in fiecare vineri, la DSP Vaslui situatia stocurilor pe grupe de
medicamente si materiale sanitare existente in farmacie.
19. Listeaza inventarul pe toate gestiunile.
20. Efectueaza si alte lucrari, in limitele competentei, solicitate de Farmacistul sef.

Data :

Farmacist Sef,

Am luat la cunostinta,