Sunteți pe pagina 1din 8

Planul Unităţii de învăţare

Autor Unitate

Profesor: Tatiana Alexandrova, grad didactic II


Instituţia: Liceul Teoretic „Igor Creţu” Găvănoasa, r. Cahul
Prezentare generală a Unităţii de Învăţare
Titlul planului unităţii de învăţare Unitatea III
Rezumat unitate de învăţare
În cadrul acestei unităţi de învăţare, elevii acumulează cunoştinţe despre poezia lirică.
Clasa a VII-a

Timp necesar
18 lecţii a câte 45 minte

Perioada de realizare

09.10.2012 – 31.10.2012

1
Stabilirea Unităţii
Competenţe şi subcompetenţe vizate
Competenţe specifice:
8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.
9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.
10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.
1. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii, argumente.
15. Exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română.

Subcompetenţe:
8.1. Lectura expresivă a fragmentului de text epic.
8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic.
9.1. Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare studiate în procesul de analiză a textului.
10.2. Valorificarea potenţialului expresiv al părţilor de vorbire (substantiv, adjectiv, pronume) în textul produs (scris/oral).
13.1. Elaborarea textelor reflexive, bazate pe experienţa proprie, în limita de 1 pagină
15.1. Relatarea despre sine, ca reprezentant al etniei/generaţiei/comunităţii.

Obiective operaţionale şi rezultate aşteptate


Până la sfârşitul unităţii de învăţare, elevii vor fi capabili să:
- Să recunoască noţiunea de picior ritmic;
- Să determine cîmpul derivativ al cuvîntului „floare”;”drum”;
- Să demonstreze că textele studiate aparţin genului liric;
- Să explice fenomenul îmbogăţirii vocabularului prin arhaisme, neologisme;
- Să evite greşelile de pronunţie;
- Să descifreze sensul cuvintelor în context;
- Să recunoască figurile de stil studiate;
- Să comenteze efectul unei lecturi;
- Să redacteze un anunţ şi un reportaj.
Intrebări generatoare ale proiectelor inter-pluri-transdisciplinare, etc

Întrebare Care sunt caracteristicile poeziei lirice?


esenţială
Întrebări de De ce trebuie sa stim ce este picior ritmic? La ce ne ajuta?
unitate De ce trebuie sa stim ce sânt figurile de stil? La ce ne ajuta?
De ce trebuie sa stim să descifrăm sensul cuvintelor în context? La ce ne ajuta?
2
Întrebări de Cum putem defini limbajul limbajul autorului din poezia studiată?
conţinut Cum diferenţiem arhaismele de neologismele?
Cum pot fi evitate greşelile de pronunţie?
Care este algoritmul de realizare a unui comentariu literar
Planificarea evaluării
Graficul de timp pentru evaluare

Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare sumativă


Prima oră Orele 2-17 Ora a 18-a
Conversaţia Brainstorming Problematizarea Test de evaluare Analiza evaluării.
Discuţia Chestionarul Lista de observatii sumativă Discuţii finale
Fişe

Sumar evaluare

Evaluarea iniţială constă în conversaţie. Prin intermediul acesteia se face şi o scurtă recapitulare. Se pun întrebări a căror răspunsuri vor pune
în evidenţă în ce măsură elevii deţin cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru parcurgerea acestei unităţi de învăţare. Evaluarea va avea loc zilnic
pe baza observării permanente, teste, discuţii pentru a vedea ce elevi au nevoie de îndrumări suplimentare, teme.

Detalii ale unităţii de învăţare

Aptitudini obligatorii

Abilităţi de căutare pe Internet


Stăpânirea notiunii de „figură de stil” şi „comentariu literar”

(Strategii de instruire) Succesiunea lecţiilor

3
Dozarea Activităţi de evaluare
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare
timpului / Tema de casă
Evocare : exerciţiile de la rubrica 5 min Frontal
« Activare » Independent /lucrul cu
Crăiasa din poveşti de 15 min dicţionarul
Realizarea sensului : Lectura poeziei.
09.10. 1. M. Eminescu. Studiul Tema de casă
Ex :1 ;2 ;4 pag. 38 15 min Ex.3 pag.38
textului.
Reflecţii : ex : 6 ;7 pag.38 10 min
Feedback : ex.8 pag.38
Evocare : Verificarea temei pentru 5 min Acrostih
acasă. Ex : 1 ;2 pag.38
Realizarea sensului : Ex.3 pag.39 20 min Lectură interogativă
Elemente de prozodie. Algoritmul de comentare al
09.10 2.
Piciorul ritmic. versificaţiei . 15 min Tema de casă : Ex : 9
Reflecţii : Ex 4 ;5 ; pag.39 Ex : 8 ;9 5 min pag
pag.40
Feedback : ex : 7 pag.39
Evocare : Verificarea temei pentru 10 min
acasă. frontal
Realizarea sensului : Prelegere: 20 min Tema de casă : De
10.10 3. Comentariul poeziei.
algoritmul de realizare al unui 15 min finisat comentariul
comentariu. poeziei.
Reflecţii : Realizarea comentarilui .
Evocare : ex :1,2 pag.41 5 min Prezentare în faţa
Realizarea sensului : colegilor.
În scris - ex: 4;5,6 pag.41 30 min
Cîmpul derivativ al Individual cu ulterioare
10.10 4.
cuvîntului FLOARE. Reflecţii : Ex :7 ;8 oral 5 min verificări.
Tema de casă : Ex 3
Feedback : Ex 9 pag.41 5 min pag,41

4
Dozarea Activităţi de evaluare
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare
timpului / Tema de casă
Evocare : Verificarea temei pentru 5 min Interogare verbală
acasă.
Realizarea sensului : ex:1-4 pag.42 10 min Individual, cu ulterioare
Împrumuturile.
11.10 5. Descifrarea definiţiilor. verificări.
Neologismele. Tema de casă : la alegere 2
Reflecţii : oral – ex :6-8 pag.42 20 min
In scris – Ex : 12 ;14 din 4 Ex 9 pag.43 ; Ex :18 ;
21 ;5 pag.45
Feedback : autoevaluare 10 min
Evocare : Verificarea temei pentru 5 min Brainstorming
acasă. Ex :1 pag.46
Polisemia Realizarea sensului : Ex: 2,3,4,5 20 min Frontal/individual.
16.10 6.
substantivului. pag. 46 Tema de casă :
Reflecţii : Ex 7-8 pag.46 10 min Ex : 6. Pag.46
Feedback :Dictare cu sarcini 10 min
Evocare : Verificarea temei pentru 5 min Frontal
acasă.
16.10 7. Polisemia adjectivului. Realizarea sensului : ex: 1;2;3 pag.47 15 min Individual
Tema de casă : Cine sau ce poate
Reflecţii : Ex : 4 pag.47 15 min
fi dulce ? Notaţi 10 îmbinări de
Feedback : Autoevaluare 10 min cuvine cu acest adjectic şi
delimitaţi sensurile adjectivului.
Evocare : Verificarea temei pentru 10 min Tehnica descrie
acasă. Ex : 1 pag 47
Individual,
Realizarea sensului : oral – ex 2-4 10 min cu ulterioare
17.10 8. Polisemia verbului. pag.48 verificări.

Reflecţii : ex : în scris – ex :6 ;7 20 min Tema de casă : Ex :9


pag.48 pag.49
Feedback : Ex 8 pag.49 5 min
5
Dozarea Activităţi de evaluare
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare
timpului / Tema de casă
Evocare : Verificarea temei pentru 10 min Tehnica descrie
acasă. Ex : 1 pag 47
Individual,
Realizarea sensului : oral – ex 2-4 10 min cu ulterioare
17.10 9. Polisemia verbului. pag.48 verificări.

Reflecţii : ex : în scris – ex :6 ;7 20 min Tema de casă : Ex :9


pag.48 pag.49
Feedback : Ex 8 pag.49 5 min
Evocare : Activare 5 min In grup
Realizarea sensului : Lectura poeziei. 20 min Individual, cu ulterioare
« Acceleratul » de G. Ex: 1,2 pag.51 verificări.
18.10 10.
Topîrceanu Reflecţii : ex : 3,4 pag.51 10 min Tema de casă : De
Feedback : ex :5 pag.51 10 min memorat partea a II-a a
poeziei.
Evocare : Verificarea temei pentru 15 min Frontal
acasă. Individual, cu ulterioare
Descrierea – mod de Realizarea sensului : Ex 1-3 pag.51 20 min verificări.
23.10 11
expunere. Tema de casă : Realizaţi
Reflecţii : Ex 4-5 10 min descrierea acţiunilor
unui avion
Evocare : Verificarea temei pentru 15 min Frontal
acasă. Individual, cu ulterioare
Figuri de stil : epitet, Realizarea sensului : Ex: 6,7 20 min verificări.
23.10 12 metafora, pag.51Descifrarea definiţiilor.
personificare. 10 min Tema de casă : Ex : 10
Reflecţii : Ex :8,9 pag.52 pag.52

6
Dozarea Activităţi de evaluare
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare
timpului / Tema de casă
Evocare : Activare 5 min In grup
Realizarea sensului : Lectura poeziei.
Deduceţi tema poezieişi semnificaţia 25 min Individual, cu ulterioare
Limba noastră de A.
acesteia. Ex: 1-3 pag.54 verificări.
24.10 13 Mateevici. Studiul
10 min Tema de casă : De
textului.
Reflecţii : Ex : 4-6 pag.54 5 min memorat poezia.
Feedback : Ex : 7 ; 8 pag.54

Evocare : Ex :1 pag.54 5 min In grup


Realizarea sensului : Ex: 2,3 pag.55 20 min Individual, cu ulterioare
Limbajul poetic. Figuri Descifrarea definiţiilor. verificări.
24.10 14
de sunet. Reflecţii : ex : 5-7 pag.55 15 min Tema de casă : Ex 1
Feedback : Ex :1 pag.55 (Aplicare şi 5 min pag.56
creaţie)
Evocare : Enunţarea subiectului şi a 5 min
obiectivelor lecţiei.
Redactarea unui eseu
Realizarea sensului : redactarea unui
structurat „Limba
25.10 15 eseu structurat urmînd algoritmul din 40 min Individual
noastră – imn
exerciţiul 2 pag.56 din Aplicare şi Tema de casă : Ex 4
naţional”.
creaţie. pag.56 din Deschideri

Evocare : Ex : 1,2 pag.57 5 min Frontal


20 min Individual, cu ulterioare
Realizarea sensului : Ex 3-5 pag.57 verificări.
Cîmpul derivativ al
30.10 16 15 min
cuvîntului DRUM
Reflecţii : Ex : 6-10 5 min Tema de casă : Ex : 12
pag.58
Feedback : Ex : 11 pag.58
7
Dozarea Activităţi de evaluare
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare
timpului / Tema de casă
Evocare : Ex 1-2 pag.59 5 min Frontal
Realizarea sensului : Ex:3-5 10 min Individual, cu ulterioare
Anunţul.
30.10 17 pag.59-60 verificări.
Reportajul.
Reflecţii : Proiect de grup 30 min Tema de casă : Proiect
de grup
Proiect de grup : Prezentarea proiectelor 45 min
31.10 18
Afişul. Reportajul.