Sunteți pe pagina 1din 38

W

Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro


W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
W Varianta 1
.M
AT Prof: Alexandru Elena-Marcela

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
EI
SUBIECTUL I (30 de puncte)
N
1. (1  i )16  [(1  i ) 2 ]8  (2i )8  28 (i 2 ) 4 3p
FO
2p
(1  i )16  28   .
.R
2.  1p
ymin  
4a
O

  b 2  4ac ,   56
+1

2p

56 2p
ymin    7 .
00

3. C.E x  0 și 9  x  0  x  [0,9] 1p
VA

2p
( x  9  x ) 2  32  2 x( x  9)  0
2p
RI

 x(9  x)  0  x  0 sau x  9 .
AN

4. Numerele naturale pătrate perfecte din două cifre: 16, 25, 36, 49, 64, 81  6 cazuri favorabile 2p

Numărul numerelor naturale de două cifre este 90  90 cazuri posibile 3p


TE

nr. cazuri favorabile 6 1


P=   .
nr. cazuri posibile 90 15
BA

5. x A  xB  xC y  yB  yC 2p
xG  , yG  A
3 3
C

xG  0 , yG  3  G (0,3) . 3p
M

6. BC AC AB 4 3 2p
12

   2R   24
sin A sin B sin C sin A 1p
01

3 2p
 sin A   m(A)  600
2
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
W 2p
 3 y 3x 
AM   
a)
.M
 x 3y  AT
 3 y 3x  2p
MA   
 x 3y 
EI
AM  MA,  A  C ( M ) . 1p
N
b) B  C ( M ) și B 2  O2
FO
B  M 2 ()  B 2  (Tr B ) B  (det B ) I 2  O2 , Tr B  2 x ,
3p
.R
det B  x 2  3 y 2  2 xB  ( x 2  3 y 2 ) I 2
O

x2  3 y 2
Dacă x  0  B  I 2  y  0 și x  1  B  I 2 . Dar ( I 2 ) 2  I 2  O2 nu convine.
2x
+1

2p
 0 3x  2  3x 2 0 
Dacă x  0  Tr B  0  B    B    O2  x  0  B  O2 .
00

x 0   0 3x 2 

c) C  C ( M ), C  O2 . Presupunem că det C  0  x 2  3 y 2  0 1p
VA

2p
Dacă x  0  y  0
RI

x
Dacă x  0    3  Q, fals. Deci det C  0 . 2p
AN

2. f (2)  (2)3  (2)  a  a  6 1p


TE

a) 3p
x 3  x  6  ( x  2)( x 2  2 x  3)  0  x1  2
BA

 x2  1  i 2; x3  1  i 2 .
1p
C

b) f ( x1 )  x13  x1  6  0 3p
M

f ( x2 )  x23  x2  6  0
12

f ( x3 )  x33  x3  6  0
01

x13  x23  x33  ( x1  x2  x3 )  18  0 2p


4

x1  x2  x3  0  x13  x23  x33  18 .


W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro

c)
W 3 3 2p
W
f '( x)  3x 2  1  x1 
3
, x2  
3
.
.M
Fie x1 , x2 , x3 rădăcini întregi  f ( x ) nu admite rădăcini multiple
AT
 x1  (, x2 ), x2  ( x2 , x1 ), x3  ( x1 , ) . 2p

 x2  0  f (0)  0  a  0  x 3  x  0
EI
1p
2
x( x  1)  0  x( x  1)( x  1)  0  x1  1, x2  0, x3  1.
N FO

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


.R

1. 1 2p
O

a) e  e x  0, x  0
2p
+1

1 1 x
1  0  x  0 sau x  1
x x
00

1p
 D  (, 0)  (1, ) .
VA

b) 1 1p
lim ln(e  e x )  ln(e  1)
x 
RI

1
lim ln(e  e x )  ln(e  1) 1p
x 
AN

lim f ( x)  lim f ( x)  ln(e  1)


x  x  1p
TE

y  ln(e  1) ecuația asimptotei orizontale. 2p

c) f derivabilă pe D fiind o compunere de funcții derivabile 1p


BA

1 1p
1 1
f '( x)  1
 e  2 , () x  D
x
x
C

e  ex
1p
M

1
e  e  0 pe domeniul D  f '( x )  0 .
x
2p
12

 f este strict crescătoare pe D.


01

2. I 2  10 x 2 e x dx  x 2e x |10 2 10 xe x dx 2p


4

a)
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W
 e  2 xe x |10 2 10 e x dx  e  2e  2e x |10 2p
W 1p
 e  2e  2e  2  e  2 .
.M
b) I n 1  10 x n 1e x dx 1p
AT
1p
 x n 1e x |10  10 ( n  1) x n e x dx
1p
EI
1 n x
 e  (n  1)  x e dx
0
2p
N
 e  (n  1) I n .
FO
c) Avem 0  I n  10 x n e x dx  10 x n edx 2p
.R
1p
1 n x n 1 1 e
 x edx  e |0 
O
0
n 1 n 1
2p
+1

e
Deci 0  I n   lim I n  0 , folosind teorema cleștelui.
n  1 n 
00
VA
RI
AN
TE
BA
C
M
12
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
W Varianta 2
.M
AT Prof: Alexandru Elena-Marcela

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
EI
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
N FO
SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 3p
| 9  2i | 92  22 81  4
.R
| z |  
| 7  6i | 7 2  62 49  36 2p
O

85
| z | 1
+1

85

2.  1p
00

ymax  
4a
2p
VA

  b 2  4ac    28 2p

28
ymax   7.
RI

4  (1)
AN

3.  5 1p
C.E x  0, 5  2 x  0  x   0, 
 2
TE

log 2 x(5  2 x)  1  x(5  2 x)  2  2 x 2  5 x  2  0 2p

2p
1  1  5 
BA

x1  2, x2  , x  2,    0, 
2  2  2 

Numerele a căror produs este 12 sunt: 26,62,34,43  4 cazuri favorabile


C

4. 2p

Numărul numerelor naturale de două cifre este 90  90 cazuri posibile 3p


M

nr. cazuri favorabile 4 2


12

P=   .
nr. cazuri posibile 90 45
01

5. Dacă M este mijlocul lui [ AC ] atunci M(-1,2). 2p


4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W x y 1 3p
W
Ecuația medianei din B este: 1 2 1  0 sau 2 y  4  0 .
1 2 1
.M
6. 9 4 2p
AT
sin C  1  
25 5
EI
c 1p
 2R 
sin C
N FO
16 2p
  2 R  R  10.
4
5
.R
O

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


+1
00

1. 2 2 3 2p
a)
1  1 1  2  6  2  3  2  4 2p
VA

1 2 1

= 7 1p
RI

b)  3 8 11 3p
AN

2 2  
E ( A)  A  A  I 3 , A   0 5 3 
 1 2 0 
 
TE

 3 8 11  2 2 3   1 0 0   2 6 8 2p
       
E ( A)   0 5 3    1 1 1    0 1 0   E ( A)   1 7 2 
BA

 1 2 0   1 2 1   0 0 1   0 4 0 
       

c) 1p
C

det A  7  0  () A1


M

 3 4 5 
 7 7 7 
 3 4 5 
12

 
  2 5 1 
A   2 5 1   A  
* 1
2p
 7 7 7 
 1 6 4   
01

 
 1 6 4 

2p
 7 7 7 
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro

2.
W
Conform teoremei lui Bezout e necesar ca f (1)  0 , adică 1p

a)
W 3p
f (1)  13  2m 1  m  1   m  2  0,
.M
1p
de unde rezultă m=2.
AT
b) m  2  f ( x)  x 3  4 x  3
EI 3p

 x1  x2  x3  0

Relațiile lui Viete:  x1 x2  x2 x3  x1 x3  4 și
N
 x x x  3
 1 2 3 2p
FO
(1  x1 )(1  x2 )(1  x3 )  1  ( x1  x2  x3 )  x1 x2  x2 x3  x1 x3  x1 x2 x3 
.R
 1  0  (4)  (3)  1  4  3  0
O
c) E necesar ca f (1)  1 2p

2p
+1

f (1)  1  2m  m  1  3m  1
1p
1
de unde rezultă m  .
00

3
VA

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


RI

1. 2p
f 4 ( x)  ( x 2  1) 4  ( x 2  1) 2  x 4  2 x 2  1, f 2 ( x)  ( x 2  1) 2  x 2  1
a)
AN

2p
f 4 ( x)  2 f 2 ( x)  15  0  x 4  2 x 2  1  2( x 2  1)  15  0  x 4  16  0

 ( x 2  4)( x 2  4)  0  ( x  2)( x  2)( x 2  4)  0  soluțiile reale x1  2 și x2  2 .


TE

1p

b) ' 1p
 1

f '( x)   x 2  1 2 
BA

 
1p
C

1
1
   x 2  1 2   x 2  1
1 '

2
M

1 1 1p
   x 2  1 2  2 x

12

x
01

 . 2p
2
x 1
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro

c)
W x2  1  0
1p
W 1p
x
Dacă x  0 
.M 0
AT x2  1
1p
 f ' ( x)  0 pentru x  0
2p
 f este strict crescătoare pe intervalul [0, )
EI
2. x 1 1 (1  x 2 )' 2p
N
I1  10 dx  0 dx
a) 1  x2 2 1  x2
FO
1 2p
 ln(1  x 2 ) |10
.R
2

1
O

 ln 2 . 1p
2
+1

b) xn n2
 x n  x n2 1p
1 x
I n  10 dx   0 dx
1  x2 1  x2
00

x n2  x n 1 x
n2
1p
 10 dx   dx
VA

0
1  x2 1  x2

x n ( x 2  1) 1p
 10 dx  I n  2  10 x n  2 dx  I n  2
RI

1  x2
AN

1
  I n2 . 2p
n 1
TE

c) x 2 n 1 1 2p
1
I 2 n 1   0 2
dx   I 2 n 1
1 x 2n
BA

1  1  1 1 1p
   I 2 n 3     I 2 n 3
2n  2(n  1)  2n 2(n  1)
C

1 1 1 1 2p
      (1) n 1   (1) n  I1 
2n 2(n  1) 2(n  2) 2
M
12

1 n 1 1
 
2 k 1
(1) n  k  (1) n ln 2 .
k 2
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W
W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
.M
AT Varianta 3

Prof: Alexandru Elena-Marcela


EI
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
N
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
FO

SUBIECTUL I (30 de puncte)


.R

1. z  i , z  i 3p
O

2p
a  0, b  1 .
+1

2. b  1p
V ( xV , yV ), xV   , yV  
2a 4a
00

6 16 2p
xV   3, yV    4
VA

2 4
2p
V (3, 4) .
RI

3. x 1 1p
AN

3x   32  2  36

3x  3x 1  36  3x (1  3)  36  3x  4  36 sau
TE

2p
x x
3  t  0  t  3t  36  t  9  3  9  x  2
BA

3x  9  x  2
2p

4. M  M are 36 elemente  36 cazuri posibile 2p


C

( x, y ) pentru care x  y  5 sunt (1,4), (4,1), (2,3), (3,2)  4 cazuri favorabile 3p


M

nr. cazuri favorabile 4 1


12

P=   .
nr. cazuri posibile 36 9
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro

5.
W 1 a 1 2p
W
A(1, a ), B (4,1), C (1, 4) sunt coliniare dacă: 4 1 1 0
1  4 1
.M
 1  16  a  1  4a  4  0  5a  10  a  2
AT
3p

6. 1 3 2p
sin B  1  
EI
4 2
N
AC 1p
 2R
FO
sin B

6 6 2 2p
.R
 2R   2R R  2 3.
3 3
O
2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


+1

1.  1 3  3 5   3  3 x 5  3 y  2p
a) AX     
00

 0 1  x y   x y 

 3 5   1 3  3 14  2p
VA

XA     
 x y   0 1   x 3x  y 
RI

4 8  1p
A X   .
x y  1
AN

b) 3  3 x  3 3p
 3  3x 5  3 y   3 14  
AX  XA      5  3 y  14
TE

 x y   x 3x  y  
 y  3x  y
BA

 x  0, y  3. 2p

c)  1 3 1p
C

n 1 A   
 0 1
M

 1 3(n  1)  2p
Presupunem adevărată relația pentru An și demonstrăm că An 1   
12

0 1 

 1 3n  1 3   1 3  3n   1 3(n  1)  2p
01

An 1  An  A      
 0 1  0 1   0 1  0 1 
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro

2.
W
0 1p

a)
W 3p
  4m 2  4(m  1) 2  4m 2  4(m 2  2m  1)  8m  4  0
.M
1p
1
de unde rezultă m   .
AT
2

b) b 2m 3p
xV   2  2 m  4 m  4
EI
2a 2(m  1)
N
4 2 2p
 6 m  4  m    .
FO
6 3

c) m  2  f ( x)  (2  1) x 2  2  2 x  2  1  f ( x)  3x 2  4 x  3 2p
.R

3x3  x 2  x  3 3x 2  4 x  3
O

3 x 3  4 x 2  3 x x 1 2p
+1

/  3x 2  4 x  3
 3x 2  4 x  3
00

/ / /
VA

1p
g ( x)  (3 x 2  4 x  3)( x  1)  f ( x ) / g ( x )
RI
AN

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. x x x 2p
 x 1   x 1 2    2 
TE

a) lim    lim    lim 1    


x  x  1
  x   x  !  x   x  1  
2 x
BA

 
x 1 x 1
2 x
 2  2 lim
 lim 1     e x x 1
2p
x  
 x 1 
 
C

 e 2 .
M

1p

b) 1p
12

'
 x 1 
f ' ( x)   
 x 1
01

( x  1)'  ( x  1)  ( x  1)  ( x  1)' 1p

4

( x  1) 2
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W ( x  1)  ( x  1) 1p
 W ( x  1) 2
.M
2 2p
 .
( x  1) 2
AT
c) Funcția este de două ori derivabilă pe  \{1} 1p
EI
4
 f '' ( x)  .
N
( x  1)3 1p
FO
Deoarece f '' ( x)  0, x  (, 1) 1p

2p
.R
 f este convexă pe intervalul ( , 1) .
O

2. 0  x n e1 x  1, () x  [0,1] 2p


+1

a) 2p
0  10 x n e1 x dx  1
00

1p
0  f n ( x)  1 .
VA

b) 10 f1 ( x)dx  10 xe1 x dx   10 x  (1)  e1 x dx 1p

1p
  10 x  (e1 x )' dx  [ xe1 x |10  10 e1 x dx ]
RI

 (1  10 (1)  e1 x dx ) =


AN

1p

 1  e1 x |10  1  (1  e)  1  1  e  e  2 . 2p
TE

c) I n  10 x n e1 x dx  10 x n  (e1 x )' dx 2p

1p
BA

 x n  (e1 x ) |10  n 10 x n 1e1 x dx

 1  nI n 1
C

2p
 nI n 1  1, () n  2 .
M
12
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro
W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
W Varianta 7
Prof: Badea Daniela
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
.M
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
AT
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1.  1 1  2p
EI
2012
a   
k 1  k k 1 
N
1 2p
 1
FO
2013
1p
0  a  1  a  0
A
.R
2. m 11 0 1p

m  1  0 m  1  0  9
O

m 1    m  1,  2p
  0  m  1 5m  9   0  5
+1

 9
 m  1,  1p
 5
00

3. 3 1 

sin x  cos x  1  sin  x    1  3p
2 2  6
VA

    2 
x    2k | k     x    2k  | k    2p
6 2   3 
4. n  , n  13 1p
RI

Cn4  Cn13  1p
AN

 n  4  13  n  17 3p

5. Fie M  ,   a.î. M  d m ,    m   1p
TE

 m  2    1       5   0,    m   2p
2    1  0   2
   M  2, 3 2p
BA

   şi5  0 1 cos


  3
şi 1 0,
6. 12 12 2p
arccos  x  cos x  x   
13 13
C

2 144 5 3p
 sin x  0 x  x  
M

169 13
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
12

1.  1 1 1
a)   1p
01

A   1 1 1
 1 1 1
 
4

2
4p
A  3A
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro

b)
W
An  3n 1  A    n   2p
W
Demonstrarea propoziţiei prin inducţie 3p
c)
 
A  A2  A3  ....  A2012  1  3  32  ....  32011  A  2p
.M
32012  1 3p
 A
AT
2
2. Ax  Ay  Ax  y 4p
a) 1p
finalizare
EI
"  asociativă pe M3    , G  M3     "  asociativă pe G
b) " " 1p
N
I 3 element neutru pentru " " în M3     "
  A0 element neutru pentru "  în G 1p
FO
I 3  A0  G 
Ax `  A x  G 1p
.R
Ax  Ay  Ax  y  Ay  x  Ay  Ax 1p
finalizare 1p
O

c) f :   G, f  x   Ax 2p
1p
+1

f morfism
f injectivă 1p
f surjectivă 1p
00

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


ă pe şi 3 4 1
VA

1. f 2  x   x 3  2 x 2  x  1 derivabil  f 2'  x   x 2  x  1p
a)
1 1p
f 2 '  x   0  x1  1, x2  
3
RI
AN

2p
TE

1
 1 maxim local;  minim local 1p
BA

3 ă pe ătoare
şi 3injectivă
2 1
b) f1  x   x 3  x 2  x  1 derivabil  f1'  x   x 2  x 
f1'  x   0    x    f1 strict cresc  f1
C

ă are pr. Darboux ă 1p


lim f1  x    
M

x 

lim f1  x    1p
  Im f1    f1 surjectiv
12

x 

f1 continu  f1
ă inversabilă  ţia unică 1 1p
 f1 bijectiv  f1
01

1p
 f   2   f 1x  , unde f  x   2 care are solu
'
1
x0 
4

1 ' 1 0
1 0
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro
W
 f   2   f 11  16
'
1
1
W
ţia devine 1
'
1 0; 0 nu este soluţie
1p

c) ecua x 3  mx 2  x   x 1p
.M
1 1 1p
Soluţiile ecuaţiei date sunt aceleaşi cu ale ecuaţiei x  m   2  0
x x
AT
1 1 1p
Fie g :   , g  x   x   2  m
x x
EI
Utilizând şirul lui Rolle ecuaţia are trei soluţii reale  m   , 1 2p
2.
N
 
4 4
a) 1p
 f 2  x dx   tg 2 xdx 
FO
0 0
 
3p
 tgx| 4  x| 4 
.R
0 0

4 

O
1p
4 ărginit 1
b)  1p
+1

0 x  0  tgx  1  0  tg n x  1 
4
 ln 2

 0  ln 1  tg n x  ln 2  0  I n     I n n m  1p
00

4 ător 2
 
tg n x  tg n 1 x    x  0, 
1p
VA

 4
 I n  I n 1    n     I n n descresc

  1p
1 ,  2    I n n convergent
RI


1p
ător max |
 
AN

c)  n n
I descresc  I n n    I1 2p
 ţinem 2
4
  ln 2 3p
I1   ln 1+tgx dx . Făcând schimbarea de variabilă  x  y ob I1 
TE

0
4 4
 ln 2 1p
 I1 
8
BA
C
M
12
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro
W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
W Varianta 8
Prof: Badea Daniela
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
.M
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
AT
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. a6  a12  a22  a42  40  4a1  78r  40  2a1  39r  20 3p
EI
 S 40 
 2a1  39r   40  400 2p
N
ăm 22 3 ţii1 0 , 1
FO
2. 2  x   3 x   1  0
2 1p

1 2p
not  x  a  a 2  a    a1  a2 
.R
2
1
 x     nu are solu 1p
O

2
 x   1  1  x  2  x  1, 2  1p
+1

3. A  0, 1  G f  f  0   1  c  1 1p

b 1  3
00

  ;  ;a  0 2p
2a 2 4a 4
2p
 a  1; b  1; c  1  f  x    x 2  x  1
VA

şi 31 0
4. n n
4  2  992 1p

2n  t  t 2  t  992  0  t1  32 t2    2p
RI

2n  32  n  5 2p
5. A  3,1 ; B 1, 3 ; C 1, 0  1p
AN

     2p
CA  2i  j; CB  3 j
2
TE

cos C   0  C obtuz 2p
5
6. 5 2p
sin x 
BA

13
12 2p
cos x 
13
C

104
E 1p
M

29
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
12

ă
1. det A1  1  0  A1 inversabil 1p
a)
0 0 1
01

1  
A 1  1 0 0
0 1 0
4

 
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro
W ţie ; ; 4p
b) W
 0 0 1   x 0 0 
2   3   2p
Ax   x 0 0   B; Ax   0 x 0   x  I 3
.M
 0 x 0 0 0 x
   
4 5 6 2
 Ax  x  Ax ; Ax  x  B; Ax  x  I 3
AT
1p
prin induc  Ax 3 p  x p  I 3 Ax 3 p 1  x p  Ax Ax 3 p  2  x p  B 1p
c)  x 1 1 1p
EI
 
I 3  Ax  B   x x 1   C 
N
 x x x
 
FO
 x x 1 2p
p p 
p 
B3 p  x  C ; B3 p 1  x  C ; B3 p  2  x  x x x 
.R
 x x x
 
det C  x  x  1 ; det B3 p  x 3 p 1  x  1 1p
2 2
O

1p
det B3 p 1  x 3 p 1  x  1 ; det B3 p  2  x 3 p  2  x  1
2 2
+1

şi 1 1p
Matricele Bn sunt inversabile  x  0 x 
2. f  x    x  1 x  2  c  x   r  x  , r  ax  b 2p
00

a)
x 1 a  b  4 1p
x  2  2a  b  8 1p
VA

a  4
  r  4x 1p
b  0
RI

b) f  3  52012  13 1p
AN

1005
  3p
1006
  26  1   C1006 261006  k  1  1  a  1 unde a 13
1006 k k
52012  52
k 0
1p
 r 1
TE

c) n n
s   k 2  3 k  2  n  2  1p
k 3 k 3
Calculul fiecărei sume
BA

2p
n  n  1 n  2  2p
s
3
C

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


M
12
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro

1.
W ă oblică spreă orizontală
lim f  x     f nu are asimptot 1p
a) x  W
f  x 1p
m  lim 1
x 
.M x
1 2p
n  lim  f  x   x   
AT
x  3
1
 d : y  x  asimptot  1p
3 \ 0,1
EI
ă ăpepe ă în 1ă în 0
b) f continu  1p
 
N
f derivabil  2p
f s'  0   , f d'  0     f nu e derivabil 1p
FO

f s' 1  f d' 1    f nu e derivabil 1p


şi punct de maxi
.R
c) x1  0 - punct de întoarcere m local 3p
x2  1 - punct de inflexiune 2p
O

2. 1

a) f  x   0  x    0,1  A    f  x  dx 2p
+1

0
Se aplică de două ori integrarea prin părţi 3p
A=e 1p
00

ă pe şi 2
b) F derivabil  
F '  x   ex x2   2p

F '  x  0  x   2 1p
VA

 2 maxim local,
ă pe ă2şi
minim local. ,
pentru 2p
c) F :   , primitiv f 
RI

1p
 F derivabil  F '  x   f  x   x  
AN

0
F  sin x   F  0   0 
 

 L  lim  1p
x  sin x
TE

F '  sin x    sin x 


'
l 'H
 lim  1p
 sin x 
x  '
BA

 lim f  sin x   2 2p
x 
C
M
12
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro
W
W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Prof: Badea Daniela
.M
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
AT
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


EI
1. 1 2012  1 1 
S     2p
N
r k 1  ak ak 1 
FO
1 1 1  1 1 
     1   2p
r  a1 a2013  4  8049 
.R
2012
 1p
8049
O

2.  1  x2  3
x
 2p
 x1  x2  2  m  1
+1

2p
x12  x2 2  2 x1  x2  9  5  4  m  1  9
00

m  2  m  2 1p
ăm ţia2este echivalentă
9 cu 9 21,8 2
3. CE : 9  2 x  0  x  log 2 9 1p
VA

x 3 x
ecua   1p
8
not x
 t  t   t   1p
RI

t
1  2x  8  0  x  3 1p
AN

1p
3  log 2 9  8  9  x   0,3
4. f : a, b, c  1, 2,3, 4,5
2p
TE

Numărul nr. = 53
2p
Numărul cazurilor favorabile 23
8 1p
P
BA

125
5. C  Oy  C  0, y  1p
C

0 y 1
 3 1 1  2 y  10 1p
M

1 3 1
12


 3 y5  3 1p
2
01

y  5  3  y  2  C  0, 2  1p

y  5  3  y  8  C  0, 8  1p
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro

6.
W
sin   sin   4   cos   cos   
2
W 2p
sin 2   sin 2   2sin  sin   4  cos 2   cos 2   2 cos  cos 
2p
.M
 sin  sin   cos  cos   1
1p
 cos      1 A
AT
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
  3p
EI
det A    2  1
a)
(S) compatibil determinat  detA  0 1p
N
    ;    \ 1

1p
FO
b)  1 2  1
1p
  1  A      
3 3  ; B   1 
.R
 1 1   3  1p
  
det A  0
O

1 2 1p
 3  0 minor principal
+1

3 3
1 2 1
00

3 3 1  12   S  incompatibil
1 1 3
VA

2p
c)  1 2   1
    1 2
RI

  1  A    1 3  ; B  1 ; det A  0;  1  0 minor principal 1p


 1 4   1 1 3
   
AN

1 2 1
1 3 1  0   S  compatibil simplu nedeterminat 1p
TE

1 4 1
x  

BA

 y  1   ,    1p
z  0

x0 2  y0   z0  1        0 
2012
C

  0   0,1, 0  sau      ,1   2 , 0  1p
M

1p
2.  x  y  2 z  0
12

a) 
 y  z  1 2p

z  2
01


4

3p
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro
W
 x  0


W
y  2 .M
 
 z  2
b) Parte stabilă 1p
AT
Asociativitate 1p
Element neutru 1p
Elemente simetrizabile 1p
EI
Comutativitate 1p
c) card 3  3 2p
N
 cardG  27 3p
FO
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
ţiei
ţie şi 2 1 1
.R
1. f n derivabile pe  f n  x   x   x   x  n   x 
' n 2 n 1 2p
a)
O
1p
f n ' 1  12  2n 1  n  2n 1  12
1p
+1

n  2   solu
1p
unicitatea solu
b) f 2  x   x 4  2 x3  x 2 1p
00


f 2'  x   4 x3  6 x 2  2 x  2 x 2 x 2  3x  1  1p
VA

 1  1p
f 2 '  x   0  x  1,  , 0 
 2 
1
RI

1,  , 0 puncte de extrem local 1p


2
AN

 1 1
  f 2  xk   f 2  1  f 2     f 2  0   1p
 2 16
TE

c) x 2 1  x   C0n x 2  C1n x 3  C 2n x 4  .....  C nn x n  2


n
1p
Prin derivare obţinem
1p
f n'  x   2C0n x  3C1n x 2  4C 2n x 3  .....   n  2  C nn x n 1
BA

pentru x  1  2C0n  3C1n  4C n2  .....   n  1 C nn-1   n  2  C nn  1p

 f n' 1   n  4   2n 1 1p
C

n4 1
limita devine lim  1p
M

n  2n 2
12

2. 3 1
1
dx  arctg  x  1|
3 1
a)  f 2
 x 0
 3p
01

  
   2p
3 4 12
4

b) Aplicarea metodei de integrare prin părţi 3p


W
Bacalaureat Matematică M1 – 2012 www.mateinfo.ro
W 2 5 2 1 2 5
I W 2
 ln
2 1 2
2p

c)
.M 2
1 n k k
an      2   2 2p
n k 1  n  n
AT
Justificarea faptului că lim an  lim   2p
n  n  n
 f , n 
1 1p
 lim an   f  x  dx  valoarea de la punctul b
EI
n 
0
N FO
.R
O
+1
00
VA
RI
AN
TE
BA
C
M
12
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W
W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 10
.M
Prof . Badea Ion
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
AT
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
EI
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. r  3 1p
N
a1  15 1p
FO
Sn  0  n  11 3p
2. x 1 1p
.R

x2  x  6
0 1p
O

x 1
x   , 2  1,3 2p
+1

A  2,3 1p
3. x
2 2 2 2
x
13
00

      1p
3 3 3 3 9
x
2 2 2 1 13
VA

   t  t    1p
3 3 3 t 9
3 2
 6t 2  13t  6  0  t1  , t2 
RI

2 3 1p
x
2 3
AN

    x  1 1p
3 2
x
2 2
    x 1
TE

3 3 1p
4. A53  A42  3p
BA

 60 ţia
 12dreptei
 48 determinate de două punc 2p
5. 5 
B'  ,1 , O  0, 0  mijloacele laturilor 2p
2 
C

ecua te 1p
M

OB' : 2 x - 5 y  0 2p
12

6. p9 1p
S= 9  4  3  2  6 6
2p
01

S 2 6
r  2p
p 3
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
W a2 a 1
a)
.M
det A  b 2 b 1  2p
c2 c 1
AT
  b  a  c  b  c  a  3p
b) d x   b  a  c  b  c  a  a  b  c  3p
EI
d y    b  a  c  b  c  a  ab  bc  ac 
N
d z   abc  b  a  c  b  c  a 
 x  a  b  c, y    ab  bc  ac  , z   abc
FO
ădăcinile ecuaţiei date 2p
c) Fie t1 , t2 , t3 r 1p
.R
t1  t2  t3  x  a  b  c

Fie  t1t2  t1t3  t2t3   y  ab  bc  ac
O

t t t   z  abc 2p
12 3
+1

t1  a

 t2  b
t  c 2p
00

3
2. Suma coficienţilor polinomului f este egală cu f 1 2p
a)
VA

f 1  7 2012  14  1p

f 1  7 7 2011  2  7 2p
RI

b) g   x  2  x  3 1p
f   x  2  x  3  q  r , gradr  2  r  ax  b 1p
AN

f  2   12012  8  10  3 f  3   1  12  10  1


2012

  2a  b  3;   3a  b  1 2p
f  2   2a  b f  3  3a  b
TE

 
2a  b  3 a  4 1p
   r  4 x  11
3a  b  1 b  11
BA

c) 1 1 1 2p
g  x    x  2  x  3    ,  x   
g  x x  2 x  3
C

1 1 1 1 1 1 1 1 2p
S       ....   
M

2 3 3 4 4 5 2015 2016
1 1 1007
S   1p
12

2 2016 2016
01

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014
ătoare pe 0,1
www.mateinfo.ro
1. W
f  x   2  e  2 x  2  e2 x  x 
' 2x
2p
a) W
f '  x   0    x   0,1 2p
 
.M
 f strict cresc 1p
ă peătoare
ţin
0,1o pe
rădăcină
0,1
ă rădăcină
în 0,1
2 în 0,1
1
b) f  0   1  0, f 1  e 2  1  0 1p
AT
f continu   1p
 f are cel pu    1p
EI
f strict cresc     1p
N
1 ,  2   f are o singur   1p
şi II , 3
FO
c)  
f ''  x   2 2e 2 x  1 , f '''  x   23 e 2 x  P3  A  I 2p

Pk  A   Pk 1  A 
.R

   
' '
f  k 1  x   f  k   x   2k e 2 x  2k 1 e 2 x  A  II 
O
2p
Din  I     Pn  A  n   n  1p
+1

2. x
 x  1
3
1
a)  f  t  dt 3

3
00

lim 0
 lim 3p
x  x3 x  x3
 x  1
3
1 1
VA

 lim 3
 2p
x  3x 3
b) x  x  1  1 dx 
RI

  x  1 2
dx  
 x  1
2 1p
AN

1 1 1
  x  1   x  1 2
dx  ln  x  1  C 1p
x 1
1 1p
TE

Fie H  x   ln  x  1   c,
x 1
H  0   1  1  c   1  c   2 1p
BA

1
 H  x   ln  x  1  2 1p
x 1
C

c) 1
V    f 2  x  dx  1p
M

 x  1
5
2p
|
1
12

 
5 0

31
 2p
01

5
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
W Varianta 11
Prof . Badea Ion
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
.M
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
AT
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.  1
2012
EI
   1 2012
3 3 1
N   :  3p
1 3 2012
N
 1
3
FO
3
 2p
2
2. a şi b sunt soluţiile ecuaţiei x 2  x  12  0 3p
.R
 numerele sunt – 3 şi 4 2p
3. 2log 2 x  1  3
O
1p
 log 2 x  2 1p
+1

x4 2p
 x  1, 2,3, 4 1p
00

4. 20 4
x x x 1p
100 5
VA

110 4 2p
 x  1760
100 5
2p
x  2000
RI

5. M mijlocul lui (AB)  M(1,2) 1p


1
AN

mAB  1p
2
d mediatoarea  md  2 1p
TE

d : 2x  y  4  0 2p
6. sin 0 0  0, sin 90 0  1 1p
BA

sin 2 15 0  sin 2 75 0  sin 2 15 0  cos 2 15 0  1


1p
sin 2 30 0  sin 2 60 0  1
1 1p
C

sin 2 45 0 
2 1p
7
M

S  1p
2
12

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. det A  4  m 2  m 2  2m  2m  m 2 3p
01

a)
 4  m2 2p
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
b) W
(S)sistemul este compatibil determinat  det A  0 2p
4  m2  0  m   \ 2
W 3p
c) m  0  det A  4
.M 1p
d x  4, d y  4, d z  4  3p
  x, y , z   1,1, 1 1p
AT
2. f a,b  X  1  f a ,b 1  0 1p
a)
f a , b 1   2 a 2  2 ab  b 2  2 a  1   a  b    a  1 
2 2
EI
2p
  a  b   0 2

a  b  a  1  0  
N
2 2
2p
  a  1   0
2
FO
 a  b 1 1p
b) x1 , x2 , x3 rădăcinile polinomului f1,1  2 X  2 X  X  1  3 2 1p
.R

 1 1 1p
 s1  x1  x2  x3  1; s 2  x1 x2  x1 x3  x2 x3  ; s 3  x1 x2 x3 
O

 2 2
2 2 2 2
S 2  x1  x2  x3  s1  2s2  0 1p
+1

2 x13  2 x12  x1  1  0 2 x13  2 x12  x1  1


 3  3
2
2 x2  2 x2  x2  1  0  2 x2  2 x2  x2  1
2
1p
00

 3 2  3 2
2 x3  2 x3  x3  1  0 2 x3  2 x3  x3  1
1
VA

x13  x23  x33   2S 2  s1  3  1 1p


ăm 2 22 2 1 0
c) 2  8 x  22 x 1  2 x  1  0  2  23 x  2  22 x  2 x  1  0 2p
RI

Not x
 t  t3  t2  t   1p
 
  t  1 2t 2  1  0  t  1
AN

1p
x
2 1 x  0 1p
TE

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


ătoare pe 2, şi strict ătoare pe ,2
BA

1.
x  x  1p
3
'
f 32
a)
2 3
f '
x  0  x
C

3 2p
 2 3 2 3  2p
M

 f strict descresc   cresc  


 3   3 
12

b) Fie pantele celor două tangente 1p


 3
m 1  f '     1 1p
 3 
01

m2  f '
 3 1 ă ta n g e n te s u n t p e rp e n d ic u la re 1p
4

m 1  m 2   1  c e le d o u 2p
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
c) W  
1
f '  x1
2p
1
 1
 x
  
3
 
W
lim f '  x x 3  lim  1 f '  x 1 f '  x1
 
 
x 3 .M x 3

x 
    

2
33  x 32  x 32 1
x 
 0
3

lim
32 1  
 0 lim   2p
AT
e x 3 x 3
e x 3 x 3

   
  2
lim 3 x 32  x 32 1 1p
e  
 e3 3
EI
x 3

2. 1 1
1p
  x  2  f  x dx    x  1dx 
N
a) 1
1 1
FO
x 1 2
   x |  2p
 2
1

.R
 2 2p
b) 1 1
O
x 1  3 
I1 =  dx    1  dx  3p
-1
x2 -1 
x2
+1

 x|  3ln x  2 |  2  3ln 3 2p
1 1

1 1

c)  x  1
n 1
 3  x  1
n
00

1
 I n 1  3I n  
1
x2
dx  2p
VA

 x  1
1 n 1

|
1
  x  1
n
 dx   2p
1
n 1 1

 2  1p
RI

n2

 ,    n  
n 1
AN

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


TE

Varianta 12
Prof . Badea Ion
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
BA

punctajului indicat în barem.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
C

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 52 6  3 2 2p
M

1  2 
2
 2 1 2p
12

N  0  1p
2.   m  12 2 1p
01

  0  m 2  12  0  2p
 
4

m   ,  2 3    2 3 ,  2p
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
3. W
2  9 x  3x 1  5  3x  6 2p
W
3x  t  2t 2  3t  5t  6  t 2  4t  3  0 1p
t1  1  x1  0
.M 1p
t2  3  x2  1 1p
4. Nr. cazuri posibile =12 1p
AT
C110  C1111  1 1p
C11k 11   k  1, 2,...,10 1p
EI
Nr. cazuri favorabile =10
5 1p
N
P
6 1p
FO
5. AB  5 , AC  20 , BC  5 2p
 ABC dreptunghic în A  R.T.P  1p
.R
M centrul cercului circumscris  M mijlocul lui  BC  1p
1 
O

 M  ,0 1p
 2 şi necoliniari
 
+1

6. m0u v 1p
2
m 1
m0 2 2p
m
00

 m 2  2m  1  0  m1,2  1  2 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
VA

1. det A  5 1p
a) 2  1 8 
A   2p
RI

 4 7 
  9 22  2p
A3 =  .
AN

  11 13 
b) A2  4 A  5 I 2 se verifică prin calcul direct 2p
An1  4 An  5 An1 ,   n  , n  2 se demonstrează prin inducţie matematică
TE

3p
c) Presupunem că   m   astfel încât Am  I 2  det Am  1  2p

  det A   1  5m  1 fals
m
3p
BA

2. f  g ` h  r 1p
a) h  X 4
 X  X 3
2p
C

r  X 1 3 2p
b) 1p
M

 s  x1 +x2  1
Relaţiile lui Viette 
 p  x1  x2  1
12

1p
2 2 2
x1 +x2  s  2 p  1
şi rădăcinile lui
 x12 +x1  1  0 / x1  x13   x12  x1 2p
01

x1 x2 g 2  3 2
 x2 +x2  1  0 / x2  x2   x2  x2 1p
4

 x13  x2 3  1  1  2
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
c) W       
f x12  f x2 2  x116 +x18  1  x216 +x28  1   2p
W
 x  x x  x  2 
1 2 1
2
2
2
2p
.M
 1  1  2  0  
1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
AT
1. lim f  x  =0 2p
x 
a) 0
 
0 1 1
EI
lim f  x   lim  3p
x 1 x 1 3 x  2 4
b)
N
'
1  1  f '  x1 1p
f  x   2 f  x   3  x   2
2 '
   
f  x 2 3  x  f  x  2 3  x
FO
ţia adevărată

'
1  1  1
 3 x  2      rela
.R
f  x  1p
f 
 pe D
ătoare
x   2 3  x
f  x
O
2
1
f '  x    0    x   3,1  1,   , f s 1  f d 1  2p
2 3 x 4
+1

 f strict descresc 1p
c) Ecuaţia tangentei la grafic într-un punct 1p
f 2  2 
00

1 1
f  2   , f '  2     2p
3 2 18
 y  f  2   f  2   x  2  
'
1p
VA

 x  18 y  4  0 1p
şi 2 ă peprimitivă1pentru
2. F derivabil   1p
RI

a)
 
'
F '  x   ecos x  sin x  x  1   sin x  ecos x  cos x  1  f  x     x    2 2p
AN

1    F f 2p
b) 
2 
 F  x | 2  2p
  x  dx
TE

f
0
0

1p

 e c o s x  s in x  x | 2 
BA

0

 2  e 
2 2p
C

c)  
4
f  x   cos x  1 4
sin x 2p
M

  sin
0
2
x 1 e  cos x
dx  
0
cos 2 x
dx 
12


1 4 2p
 | 
cos x 0
01

 2 1 1p
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W
W BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
.M
Prof . Badea Daniela
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
AT
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
EI
SUBIECTUL I (30 de puncte)
   
1. log 5  3  log 5  3  log 11  log 22  log 11  3p
N
2 2 2 2 2

 log 2 2  1 2p
FO
2. S  2 1  2  3  ...  2012   2012  2p
2012  2013
.R
 2  2012  2p
2
O

 20122 1p
3. 2
5 1p
+1

2x  x  0,5
2 
2

2
x  x20 2p
 x  2,1
00

2p
4. x   , 2  x  10 1p
VA

Formula de calcul a combinărilor 1p


x6
2p
 x  6, 7,8,9,10
RI

1p
5. Formula pentru coordonatele
şi C 4,0 mijlocului unui segment 2p
AN

A  2, 2  , B  2, 2    3p
6. cos   1  sin  
2 2
1p
TE

2
5
  1p
 13 
 
BA

   ,    cos   0 1p
2 
5
 cos    2p
C

13
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
M

ă
 
12

1. det A  x   x x 2  3 3p
a)
A  x  inversabil  x   2p
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014
ă
www.mateinfo.ro
W
b) det A 1  4  A 1 inversabil 1p
W 2

2 0

A 1  =  0
 .M 2 2
2 0 2  2p

1 1 
AT
2 0
2
 
1  1 1
A  1  = A 1  =  0
1
2p
EI
d  2 2
 
 1 0
1

N
2 2
c)
FO
x 1
    3p
 y   A 1    1  
1

z 1
.R
    2p
1
O
 
 1
1
 
+1

2.
a)
 
 5
U   6   1, 2p

 
00

 2,
 6  U   6   0,  3,
 4 1p
2p
S  3
VA

b) det A  3 x  4 2p
1p
det A  1  3 x  4  1  3 x  3  x  1,3,5
  
  1p
RI

1p
det A  5  3 x  4  5  3 x  1  x  

 
  
AN

 x  1,3,5
c)  x, y   1, 2  5p
TE

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. x2  5x  7
a) l  lim f  x   lim 1p
x  x  e x
BA

Se aplică regula lui l’Hospital de spre


ă orizontală două ori şi se obţine 2p
l 0 1p
 d : y  0 asimptot 1p
3  2
C

şi
b) F derivabilă pe  
f '  x   ex x2  x   1p
M

f '  x   0  x  1, 2 , f 1  3e, f  2   e2 1p


12

2p
01
4

 1 – maxim local, 2 –
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W
minim local 1p
c) f  0   7, f 1  3e, f  2   e 2
W 1p
1p
7  e2 .M
Conform tabelului de la b)  7  f  x   3e,    x  0, 2 3p
2. f continuă 1p
AT
a) 0

 sin xdx  1  cos1


1
1p
EI
1
x 1p
0 x  2 dx  x|0  2 ln  x  2 |0 
1 1
N
3 1p
 1  2 ln
FO
2
3 1p
I  cos1  2 ln
2
.R
b) 0
2p
 sin
2
I xdx
O

 1p
I
+1

2p
2
0 0
2
V   f 2  x  dx    sin xdx 
2
00

 
2
c) x 2p
 f  t  dt  x  2 ln  x  2   2 ln 2
VA

0
3p
x
1
f  t  dt  1
x 0
lim
RI

x 
AN

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 5
TE

Prof . Badea Daniela


 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
BA

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte) ă, 2, 3


C

1.  an   progresie aritmetic a1  r  1p
n

S n  155  3n 2  n  310  0, n    n  10 3p
M

x  a10  29. 1p
12

2.  x1  x 2  1
 2p
 x1  x 2  m 
01

 x  x 1
 1 2
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
W x1 2  x 2 2  1  2 m 2p
 2 W 2
 x1  x 2  2 x1  x 2  1
1  2m  2m  1  m  0
.M 1p
3. x 1  0  5
  x  1,  1p
5  2 x  0  2
AT
Prin ridicare la pătrat se obţine 4 x 2  21x  26  0 1p
 5
x1  2  1, 
EI
 2 1p
13  5 
N
x2   1, 1p
4  2 
FO
 S   2 1p
4. 2
A  10  9  90
10
1p
.R
C102  5  9  45 1p
3P3  3  6  18 1p
O

N  9 1717 2p
+1

5. x 1 1
 2 x 1 1  3 x
2p
00

0 0 1

3 x  2 2p
VA

2
x1,2  2 1p
  
6. 1p
RI

MN=MB  BN 
1  2 
 AB  BC  2p
AN

3 3
1  2  
3 3

 AB  AB  AC   1p
TE

1  2 
  AB  AC.
3 3 1p
BA

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.
Demonstrarea relaţiei 5p
a)
C

b) An  a, b   A  a n , na n 1b  ,    n    3p
2p
M

Demonstrarea prin inducţie sau cu metoda binomială


c) a 2012  1  a  1 2p
12

2012a 2011b  2012 1p


a  1  b  1  A 1,1 1p
01

a  1  b  1  A  1, 1 1p
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
2. W
 f 1  0
a)  W  2p
 f  1  4
a  b  0 a  1
.M
  3p
a  b  2 b  1
AT
b) Relaţiile lui Viette 2p
1 1 1 s2
+   =1 1p
x1 x2 x3 s3
EI
x12 +x2 2  x32  a 2  2 1p
N
a 2  2  1  a1,2   3 1p
FO
c)

  s1  s2  x +x2  x3  
1
2 2 2
 3p

 11  1  2 2p
.R
O
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.  x 2  x  2; x   , 1   2,  
a) f  x    2
+1

1p
 x  x  2; x   1, 2 
f derivabilă pe  \ 1, 2 (funcţii elementare) şi 1p
00

ă în 2 ă în 1 1p
2 x  1; x   , 1   2,  
 1p
f '  x  
2 x  1; x   1, 2  1p
VA

f s '  1  3, f d '  1  3,  f nu e derivabil 


analog f nu e derivabil
RI

 D'   \ 1, 2
AN

b)

3p
TE

Concluzia conform tabelului 2p


ă oblică spreă orizontală
BA

c) lim h  x     h nu are asimptot 1p


x 
1p
h  x
m  lim 1
C

x  x 2p
1 1p
n  lim  h  x   x   
M

x  2
1
12

d : y  x asimptot 
2
01
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014
ă peă pe0,e0, , -admite
funcţii primitive
elementare
ă în pe 0,
www.mateinfo.ro
W
2. f continu      e  2p
a) W
f s  e   f  e   f d  e   1  f continu e 1p
 f continu    f   2p
.M
ărţi ln
b) h  x   0    x  e 1 ,1
AT 1p
1
1p
A    x ln xdx
1
EI
e

 x2 x2 1
Integrând prin p  A  x  |1  2p
N
 4 2 e
FO
e2  3
 1p
4e 2
c) ln x  x  1    x  1, 2 1p
.R

şi ln x  0, x  1  0    x  1, 2 1p
O

x   x  1    x  1, 2
2012 2012
 ln
1p
+1

prin integrare pe 1, 2 


2 1p
1
 f 2012
 x  dx 
00

1
2013 1p
VA

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 6
Prof . BadeaDaniela
RI

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
AN

punctajului indicat în barem.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
TE

1. 2 x  1  3  3  2 x  1  3 2p
1  x  2 1p
dar x    A  1, 0,1, 2
BA

1p
 cardA  4
1p
2. A  0, 3   G f  f  0   3  b  3 2p
C

a
  1  a  2 2p
M

2
 f  x  x2  2x  3 1p
12

3. CE : x 2  2 x  0  x   , 0    2,   1p
x2  2x  3  0
01

2p
CE
x1  1, x2  3  S  1,3 2p
4
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
4. W 3
C10  3p
 120
W 2p
5. x1 x2  y1 y2  0 
.M 2p
m 2  2m  1  0 2p
m 1 1p
AT
6.  0

cos 180  x   cos x 2p
1p
EI
cos 900  0
S 0 2p
N
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
FO
1. A 2  2I 2 3p
a)
A 2012  21006  I 2 ; 2p
.R

b)  x y
O
X   ; XA  AX 1p
z t 
+1

t  x 3p
 
 y  2z
1p
finalizare
00

c) A 2k  2k I 2 ,    k   1p
1p
A 2k+1  2k A,    k  
VA

A+A 3 +A 5 +....+A 2011  A  2 A  22 A  ...  21005 A  2p

  
 1  2  22  ...  21005 A  21006  1 A
RI

1p
   
A 2 +A 4 +A 6 +....+A 2012  2  22  ...  21006 I 2  2 21006  1 I 2 .
AN

2. Definiţia elementului neutru 2p


a) e  5  3p
b) Definiţia elementului simetrizabil 2p
TE

3'  3  3p
c) x  y   x  4  y  4   4 2p
BA

S   a  4  b  4  b  4 3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


C

1. xe x e
  , f 1 
' '
f x 
M

a) 2p
 x  1
2
4
e e
12

t:y   x  1  ex  4 y  e  0
2 4 3p
b) lim f  x  = 3p
01

x 

lim f  x   2p
4

x 1
x 1
W
Bacalaureat Matematică M1 – 2014 www.mateinfo.ro
c) W
W 4p
.M
concluzia ă pe
ătoareşipe
ă pentru 1p
AT
2. Fie F :    primitiv f 
a)  F derivabil  F '  x  f  x 2p
EI
F '  x   3x 2  1  0    x    2p
 F strict cresc  1p
N
b) 2p
 f  x  dx  x
3
 x C
FO
Fie F :   , F  x   x 3  x  c 1p
A 1,3  GF  F 1  3  2  c  3  c  1
.R
1p
F  x  x  x 1
3
1p
O

c) g :  0,1  , g  x    x  1 e x 1p
+1

1
3p
 g  x  dx   x  1 e |  e x| 
x 1 1

0 0
0
1p
00

 2e  1  e  1  e
VA
RI
AN
TE
BA
C
M
12
01
4