Sunteți pe pagina 1din 24

CERTIFICAT DE GARANŢIE

A PRODUSELOR

BUCĂTĂRII
CUPRINS

Condiţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Politica de retur IKEA . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Baterii pentru bucătărie . . . . . . . . . . . . . . . 9
Familia METOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Acest certificat de garanţie este valabil de la data de 1 Martie 2016.


CONDIŢII GENERALE
IKEA - calitate, durabilitate şi garanţie
Garanțiile și politica de retur IKEA nu afectează în niciun mod drepturile
legale ale consumatorilor persoane fizice, așa cum sunt stabilite prin
dispozițiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003.
Compania IKEA se angajează să garanteze conformitatea bunurilor
achiziționate.
Conform prevederilor legale, consumatorii (consumator - orice persoană
fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează
în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție,
artizanale ori liberale), într-un termen de 2 ani de la livrarea produsului,
vor avea dreptul:
· să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o
perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de
la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității, cu excepția
situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura
produse identice pentru înlocuire) sau disproporționată (dacă impune
costuri nerezonabile vânzătorului);
· să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea
contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea
produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă
rezonabilă. Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este
minoră.
· să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțiunea contractului în
cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit
din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat
pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau
activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi
reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor
apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din
durata acestui termen.
Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la
răspunderea pentru vicii ascunse. Noi oferim această garanție pentru că
avem încredere în produsele noastre. Prin urmare, orice defect de fabricație
găsit la produsele IKEA este acoperit de serviciul de garanție. Condițiile
generale ale garanției sunt descrise atât în catalogul IKEA, cât și în
magazin.
Conform prevederilor art. 2 pct. a din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea
produselor și garanțiile asociate acestora și ale art. 2 pct. 2 din Ordonanța
nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, prezentele

3
condiții aferente garanțiilor oferite produselor IKEA se aplică NUMAI
CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE
care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activității
lor comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.
Prezenta garanție reprezintă certitudinea calității unui produs și se aplică
oricărui produs IKEA achiziționat în România.

Garanția oferită de IKEA are ca scop:


Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs, dacă
se constată o lipsă de conformitate, un defect de fabricație sau de material.
Returnarea contravalorii se face numai dacă produsul nu poate fi reparat
sau înlocuit, cu excepția produselor de folosință îndelungată în cazul cărora
durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în
termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

Nota Bene:
Repararea sau înlocuirea se face pentru defecte găsite la/pe materialul din
care este confecționat produsul sau orice defect de execuție, în momentul în
care se desface pachetul și dacă produsul se află în perioada de garanție.
Termeni și condiții generale:
Pentru a beneficia de termenii și condițiile garanției produselor IKEA, trebuie
să ții cont de următoarele aspecte:
1. Magazinul IKEA oferă aceste garanții produselor destinate a fi folosite în
mod obișnuit, în condiții normale.

Condiții în care garanția devine inaplicabilă sau nulă:


• Garanția nu se acordă produselor depozitate sau asamblate incorect,
folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curățate prin metode
improprii sau cu substanțe neadecvate. Garanția nu acoperă uzura normală
a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea
produsului sau a unor părți componente în urma expunerii la soare sau la
o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea
produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități,
ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse
de depozitarea în condiții de umiditate, curățarea cu substanțe neadecvate;

4
• Spargerea, zgârierea și ciobirea produselor din sticlă, materiale casante,
oglindă, fețe uși și etajere;
• Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri
profesionale fără acordul companiei IKEA;
• Intervenția, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire,
vopsire, lipirea altor repere).

2. Garanția este valabilă începând cu data cumpărării produsului.

Durata garanției:
1. Garanția generală este de 2 ani pentru mobilier, textile și
accesorii.
Condițiile garanției sunt stabilite ținând cont de faptul că produsul se va
uza de-a lungul anilor în condiții normale.

2. Garanțiile speciale sunt prezentate individual. Garanțiile


speciale sunt cele valabile la momentul achiziției produsului și
sunt comunicate în catalogul IKEA din anul în curs. Acolo unde nu
se specifică altfel, durata medie de utilizare a produselor IKEA
coincide cu durata garanției convenționale oferită pentru
respectivele produse în situația respectării condițiilor de transport,
manipulare, depozitare și exploatare.

3. Produsele cumpărate din departamentul “AŞA CUM SUNT” nu


beneficiază de garanție IKEA.

IMPORTANT:
Pentru a beneficia de garanție, trebuie să contactezi departamentul ”Relații
clienți”. Dacă observi vreun defect sau altă lipsă de conformitate după ce
ai cumpărat produsul, trebuie să faci o solicitare de înlocuire sau reme-
diere a acestuia.
În cazul în care un produs a fost schimbat din motive de garanție,
acesta va beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data
schimbării produsului.
În cazul în care soliciți repararea produsului, perioada de timp în care
produsul nu a funcționat/nu a putut fi utilizat din cauza lipsei de
conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește
termenul de garanție legală și cel al garanției comerciale și curge, după
caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința IKEA lipsa de
conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului spre
a fi reparat, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și,
respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării
efective a produsului.

5
În cazul în care constați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele livrate
la domiciliu, trebuie să contactezi personalul ”Relații clienți”, să suni la
numărul de telefon: 021/407 45 32 sau să ne scrii pe adresa de email:
info.bucuresti.ro@IKEA.com

Cum procedează compania IKEA pentru a rezolva problema?


Compania IKEA își rezervă dreptul de a retrage sau introduce parțial sau
complet orice produs vândut în magazin. Clientului nu i se mai poate
înlocui produsul dacă acesta sau părți componente ale acestuia nu se mai
află în gama de vânzare IKEA.
În acest caz oferim spre alegerea clientului produse similare din gama
noastră sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul
achiziției.
Pentru dovada achiziției, este obligatorie prezentarea bonului de casă sau
a facturii fiscale. Garanția nu se aplică în cazul revânzării produselor sau
utilizării acestora în scop profesional.
În plus, instrucțiunile din capitolele de mai jos trebuie urmate întocmai,
ulterior specialiștii IKEA verificând produsele achiziționate.

6
ATAŞEAZĂ AICI
Bonul fiscal sau factura fiscală
şi păstrează-le împreună cu
Certificatul de Garanţie într-un loc sigur.
Completează următoarele informaţii pentru cazul în care
bonul fiscal se deteriorează:

Nr. bon fiscal:……………………. Nr. tranzacţie:……………………..


Data:……………………………… Casa numărul: …………………......
Denumire produs:……………………............................................
Cod produs:……………………......
Perioada de garanţie este de:………………… ani
Durata medie de utilizare este de: ………………….. ani

TERMENUL DE REMEDIERE ESTE DE 15 ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA


LA CARE A FOST ADUSĂ LA CUNOŞTINŢĂ LIPSA CONFORMITĂŢII

Cumpărător:………...............................................…………….
Adresa: Localitatea …………………….......... Str..........................
......................................................................................
Nr:……………… Sector/Judeţ: …………………................................
Cod fiscal:…………………….............. BI/CI:……………………............
Reg. Com.........................................

VÂNZĂTOR ŞI UNITATE SERVICE IKEA România SRL


Şoseaua Bucuresti Ploieşti nr. 42A, sector 1
Bucuresti, cod poştal 013696

IKEA România SRL Client

Semnătura/Ştampila Semnătura/Ştampila

IMPORTANT:
Este absolut necesar să completezi datele de mai sus pentru produsele
cu garanţie mai mare de 2 ani!

7
90 de zile
politică de retur*
Dacă nu eşti complet mulţumit de produsul cumpărat, adu-l pur şi simplu
înapoi la magazin, neasamblat, fără să prezinte semne de uzură, atât
acesta, cât şi accesoriile aferente, într-o perioadă de 90 de zile* de la
achiziţie.

Noi îţi vom returna contravaloarea acestuia, în aceeaşi modalitate de


plată cu cea pe care ai folosit-o la cumpărare.
Este obligatoriu să aduci bonul fiscal şi produsul în ambalajul original.
În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de retur, ne rezervăm
dreptul de a-ţi restitui contravaloarea produsului pe un card de
retur valabil doar în magazinul IKEA din Bucureşti sau chiar de a
refuza achitarea contravalorii sau schimbarea produsului.

Excepții:
1. Bateriile şi metrajele NU se returnează și NU se înlocuiesc decât
în lipsa de conformitate și doar însoțite de ambalajul original.
2. Poţi încerca saltelele noastre acasă timp de 90 de zile - dacă
nu eşti mulţumit cu salteaua aleasă, o poţi schimba cu o alta.
Atunci când găseşti ceea ce cauţi, ai 25 de ani garanţie să te bucuri
de salteaua ideală.
3. Plantele NU se returnează și NU se înlocuiesc.
4. Produsele din zona “Așa cum sunt” NU se returnează și NU se înlocuiesc.

Pentru mai multe informaţii, contacteză personalul din zona


”Relaţii clienţi”.

*Politică de retur suplimentară faţă de drepturile legale. În cazul în care


nu sunt îndeplinite criteriile de retur, magazinul IKEA îşi rezervă dreptul
de a restitui contravaloarea produsului pe un card de retur valabil doar în
magazinul IKEA sau chiar de a refuza achitarea contravalorii sau schimbarea
produsului. Achitarea contravalorii returului se va face prin aceeaşi modalitate
de plată utilizată la achiziţie.

8
Baterii pentru bucătărie
Te-ai gândit vreodată cât de des folosești bateria din
bucătărie?
Noi ne-am gândit. Pentru a ne asigura că toate bateriile
vândute în magazinele IKEA respectă cele mai înalte
standarde de calitate și rezistenţă, le supunem pe toate unor
teste riguroase, aprobate de un institut independent.
De aceea, oferim o garanție de 10 ani care acoperă defecte
de material și execuție ale tuturor bateriilor pentru chiuvete
de bucătărie IKEA.
Durata medie de utilizare a produselor IKEA coincide cu
durata garanției convenționale oferită pentru respectivele
produse, în situația respectării condițiilor de transport,
manipulare, depozitare și exploatare.
Termenii şi condiţiile garanţiei se regăsesc în paginile
următoare.

10
Durata garanţiei
Garanţia pentru bateriile pentru chiuvete de bucătărie IKEA acoperă
o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare la data achiziţiei.
Păstrează bonul de casă original ca dovadă a achiziţiei.

Ce acoperă garanţia?
Garanţia de 10 ani este valabilă pentru toate bateriile pentru chiuvete
de bucătărie IKEA.

Această garanţie se aplică exclusiv pentru uz casnic şi acoperă defectele


de material şi execuţie ale tuturor bateriilor pentru chiuvete de bucătărie,
intrând în vigoare la data achiziţiei.

Ce putem face noi dacă ai o problemă cu produsul?


IKEA își rezervă dreptul de a retrage sau introduce parţial sau complet
orice produs vândut în magazin. Clientului nu i se mai poate înlocui
produsul dacă acesta sau părţi componente ale acestuia nu se mai află în
gama de vânzare IKEA.

În acest caz oferim spre alegerea clientului produse similare din gama
noastră sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul
achiziţiei.

Această garanţie nu se aplică în cazurile de reparaţii efectuate de persoane


neautorizate de compania IKEA. Piesele defecte eliminate în cursul reparaţiilor
devin proprietatea IKEA.

La magazinul IKEA, vei găsi gratuit piese de schimb pentru toate bateriile
pentru bucătărie în cazul în care va fi nevoie să înlocuieşti: cartuşul, filtrul,
furtunul flexibil/ţevile de conexiune sau componentele pentru instalare
care se vând odată cu bateria.

Piesele de schimb vor fi disponibile în magazin pe o durată de până la doi


ani după ce bateriile au fost excluse din gamă.

Se exclud:
Garanţia nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturile, zgârieturile
sau orice altă formă de deteriorare accidentală sau cauzată de impact.
Urmează întocmai instrucţiunile de asamblare şi pe cele de folosire.
Garanţia nu se acordă produselor depozitate, asamblate sau instalate
incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curăţate prin
metode improprii sau cu substanţe neadecvate.

11
Garanţia nu se acordă dacă produsul a fost depozitat în aer liber sau
în mediu coroziv sau dacă acesta nu a fost folosit pentru uz casnic
(dacă nu se specifică altfel).

Garanția nu acoperă accidentele consecvente sau întâmplătoare.

Instrucţiuni de folosire
Înainte de prima utilizare a bateriei, lasă apa să curgă. Desfă filtrul
şi lasă apa să curgă prin acesta timp de 5 minute. Apoi, montează-l la loc.

Pentru curăţarea zilnică a bateriei pentru lavoar, foloseşte o cârpă moale


înmuiată în apă şi o soluţie de detergent sau săpun blând, dacă este
necesar. Nu folosi niciodată praf de curăţat, burete pentru vase din metal
sau un detergent anti-calcar, abraziv, acid sau care conţine alcool.
Clăteşte cu apă şi şterge cu o cârpă uscată.

Pentru a îndepărta depunerile de calciu, foloseşte oţet diluat cu apă şi


clăteşte cu apă.

Recomandarea noastră este ca din când în când să scoţi filtrul pentru


curăţare. Dacă prezintă depozite de calcar, îndepărtează-le cu o soluţie
de oţet diluat cu apă. Citeşte mai multe despre utilizarea şi îngrijirea acestui
produs în instrucţiunile din pachet.

Certificate
Anumite ţări au introdus condiţii obligatorii pentru aprobarea şi certificarea
bateriilor pentru chiuvete de bucătărie. Bateriile noastre au fost aprobate
în vederea folosirii, de către un organsim independent, pentru a ne asigura
că îndeplinesc cerinţele respective.

Referinţa certificării este inscripţionată pe produs sau pe documentele


care îl însoţesc.

Drepturi legale generale


Această garanţie conferă drepturi legale specifice fără a afecta în niciun
fel drepturile consumatorului, acordate prin lege.

Cum ne contactezi dacă ai nevoie de serviciile noastre?


Pentru stabilirea condiţiilor de returnare a produsului, contactează
personalul din zona „Relaţii clienţi”. În cazul în care constaţi deteriorări (lovi-
turi/defecte) ale produselor livrate la domiciliu, contactează personalul
de la „Relaţii clienţi” la numărul de telefon 021/407.45.32, completează for-
mularul de pe website sau scrie-ne la adresa: info.bucuresti.ro@IKEA.com

12
Familia METOD
Viaţa de zi cu zi în bucătărie solicită foarte mult mobilierul
și de aceea, bucătăriile noastre sunt testate temeinic pentru
a ne asigura că rezistă expunerii la greutăţi, temperaturi
ridicate şi utilizare zilnică.
Oferim o garanţie de 25 de ani, care acoperă defectele de
calitate şi de execuţie ale materialului pentru sistemul de
bucătării METOD. Toate bateriile de bucătărie au 10 ani
garanţie şi toate electrocasnicele IKEA au 5 ani garanţie.
Excepție face Familia Lagan care beneficiază de o garanție
de 2 ani.
Durata medie de utilizare a produselor IKEA coincide cu
durata garanției convenționale oferită pentru respectivele
produse, în situația respectării condițiilor de transport,
manipulare, depozitare și exploatare.
Prezenta garanţie este valabilă exclusiv pentru uz casnic
şi se supune termenilor şi condiţiilor menţionate în paginile
următoare.

14
Durata garanţiei
Garanţia pentru sistemul de bucătărie METOD este valabilă douăzeci şi cinci
(25) de ani de la data achiziţionării. Este obligatorie prezentarea bonului de
casă în original ca dovadă de cumpărare. Bateriile şi electrocasnicele IKEA sunt
acoperite de garanţii specifice disponibile separat.

Ce acoperă garanţia?
Garanţia se aplică exclusiv pentru uz casnic şi acoperă defectele de calitate şi
execuţie ale materialului pentru sistemul de bucătărie METOD.

Sistemul de bucătării METOD


Ce produse acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă următoarele componentele ale sistemului de
bucătărie METOD:
• Cadre;
• Fronturi;
• Balamale UTRUSTA;
• Sertare cu extensie completă MAXIMERA;
• Poliţe din sticlă securizată şi melamină UTRUSTA;
• Picioare;
• Tăblii;
• Benzi/cornişe decorative;
• Blaturi cu grosime minimă de 3,8cm;
• Chiuvete, cu excepţia chiuvetelor FYNDIG;
• Scurgătorul UTRUSTA pentru corpuri suspendate.

Ce produse sunt excluse?


Butonii, mânerele şi blaturile cu grosime mai mică de 3,8cm.
Sertarele FÖRVARA au 10 ani garanţie.

Sistemul de bucătărie FYNDIG


Această garanţie nu se aplică sistemului FYNDIG.

Ce putem face noi dacă ai o problemă cu produsul?

IKEA își rezervă dreptul de a retrage sau introduce parţial sau complet orice
produs vândut în magazin. Clientului nu i se mai poate înlocui produsul dacă
acesta sau părţi componente ale acestuia nu se mai află în gama de vânzare
IKEA.

În acest caz oferim spre alegerea clientului produse similare din gama noastră
sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul achiziţiei.
15
Această garanţie nu se aplică în cazurile de reparaţii efectuate de persoane
neautorizate de compania IKEA. Piesele defecte eliminate în cursul reparaţiilor
devin proprietatea IKEA.

Service post-vânzare
Pentru a-ţi oferi produse funcţionale conform nevoilor şi aşteptărilor tale,
reînnoim gama de produse în fiecare an. Din acest motiv, nu putem garanta
că produsele şi preţurile vor fi disponibile după perioada de valabilitate a
catalogului (1 an).
Oferim service post-vânzare timp de 2 ani pentru uşile şi fronturile de sertare
ale bucătăriei tale IKEA.

Ce nu acoperă garanţia?
Garanţia nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturile, zgârieturile
sau orice altă formă de deteriorare accidentală sau cauzată de impact.

Urmează întocmai instrucţiunile de asamblare şi pe cele de folosire. Garanţia


nu se acordă produselor depozitate, asamblate sau instalate incorect, folosite
inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curăţate prin metode improprii sau
cu substanţe neadecvate.

Garanţia nu se acordă dacă produsul a fost depozitat în aer liber sau în condiţii
de umiditate sau dacă acesta nu a fost folosit pentru uz casnic (dacă nu se
specifică altfel). De asemenea, Garanția nu acoperă accidentele consecvente
sau întâmplătoare.

Instrucţiuni de îngrijire
Cadre, fronturi, poliţe şi sertare
IKEA recomandă curăţarea cadrelor, fronturilor, poliţelor şi a altor suprafeţe
din lemn cu o cârpă moale umezită cu apă sau cu detergent diluat, dacă
este cazul. Foloseşte numai produse de curăţare speciale pentru materialele
respective. Evită orice substanţe care conţin amoniac, alcool, înălbitor sau
particule abrazive. Clăteşte cu apă curată, apoi şterge cu o cârpă uscată. Dacă
se întâmplă să verşi un lichid, şterge imediat suprafaţa. Nu uita să ştergi sub
corpurile de bază şi marginile uşilor.

16
Nu așeza filtrul de cafea sau ibricul sub corpurile suspendate, astfel încât
aburul să păteze cadrul sau ușile. Nu deschide uşa maşinii de spălat vase
imediat după încheierea programului de spălare. Expunerea la căldură
şi umiditate sporită creşte riscul ca blatul sau uşa să se umfle din cauza
umezelii.
Lemnul este un material natural care îşi schimbă culoarea în timp.
Suprafeţele deschise sau lăcuite au, la rândul lor, tendinţa de a se îngălbeni,
în funcţie de expunerea la lumină.

Chiuvete din inox


După fiecare utilizare, şterge chiuveta cu o cârpă sau cu un burete înmuiat
cu apă sau cu un detergent non-abraziv. Clăteşte cuva cu apă şi apoi şterge
chiuveta cu o cârpă uscată pentru a nu se forma pete de calcar de la apă.
Nu folosi praf de curăţat, bureţi de sârmă, ustensile dure sau ascuţite care
pot zgâria suprafaţa din inox. Suprafaţa umedă se poate decolora dacă pe ea
se aşază obiecte care conţin fier precum bureţi de sârmă, cuie sau pietriş.
Decolorarea este cauzată de materialele străine. Şterge întotdeauna chiuveta
în lungime, în timp ce o cureţi.

Blaturi laminate, blaturi din lemn masiv


Nu deschide ambalajul decât atunci când ești pregătit să instalezi blatul.
Depozitează blatul împachetat la temperatura camerei (aprox. 20-23°C) și
o umiditate relativă (45-55%). Evită așezarea blatului lângă un radiator sau
pe o podea rece. Blaturile fixate deasupra unei mașini de spălat vase sau
a unui cuptor necesită o protecție specială: un material izolator, rezistent
la umiditate şi o folie de plasic. Folosește protecția FIXA, disponibilă în
magazinul IKEA.

Pentru a menţine finisajul original al blatului, recomandăm următoarele:

• Nu aşeza obiecte fierbinţi, de exemplu, vase, tăvi sau electrocasnice


generatoare de căldură direct pe blat; foloseşte întotdeauna un suport pentru
a proteja suprafaţa.

• Nu lucra cu cuţite sau cu alte instrumente ascuţite direct pe blat; foloseşte


întotdeauna un tocător.

• Şterge imediat orice lichide vărsate pentru a nu se infiltra în materialul de


suprafaţă în zona îmbinărilor.

17
Pentru curăţarea zilnică a blaturilor, foloseşte o cârpă umezită cu apă sau
detergent diluat, dacă este cazul. Nu folosi detergenţi care conţin substanţe
abrazive, amoniac sau agenţi de albire. Şterge cu o cârpă curată şi uscată.
Consultă, de asemenea, instrucţiunile detaliate pentru blaturi din lemn
masiv.

Blaturile KARLBY
Blaturile KARLBY sunt tratate din fabrică cu un strat de ulei de parafină.
Suprafaţa nu necesită niciun alt tratament până când începe să se uzeze.
După aceea, blatul se tratează cu uleiurile pentru lemn IKEA. Înainte
de instalare, blatul se depozitează în interior, în condiţii normale de
temperatură şi umezeală. Nu aşeza blatul lângă un calorifer cald sau jos,
pe podeaua rece, şi nu desigila blatul decât atunci când eşti pregătit să îl
montezi.

Blaturile din lemn masiv


Blaturile noastre din lemn masiv sunt tratate din fabrică cu un strat de ulei.
Nu uita totuși să aplici un nou strat de ulei pe orice blat din lemn pe care
urmează să-l instalezi. Uleiul protejează lemnul de pete sau crăpături
şi împiedică apa să se infiltreze în suprafaţă, conferindu-i un lustru care
o face ușor de curățat. Folosește tratamentul pentru lemn în fiecare zi, timp
de o săptămână după instalare, și apoi, o dată la trei zile, până când lemnul
este saturat. Pentru a menține aspectul și funcționalitatea blatului, aplică
ulei între 3 și 5 ori pe an, mai frecvent în jurul chiuvetelor și plitelor.

Bucătăriile noastre sunt puse la încercare


Uşi şi balamale rezistente şi silenţioase
Te-ai gândit de câte ori deschizi şi închizi uşile de bucătărie? Am facut-o
noi în locul tău. Zilnic, zi după zi, an după an. De aceea, le supunem
următorului test: se agață
de uşi o greutate de 2kg, după care acestea se deschid şi se închid de
200.000 de ori. Ca să ştii că uşile bucătăriei tale vor face faţă ritmului vieţii
de zi cu zi.

Balamale cu deschidere largă


Cu balamalele UTRUSTA, uşile au o deschidere de până la 153° pentru ca
tu să ai totul la îndemână. Asamblarea este simplă. Fixează balamaua pe
uşă şi reglează înălţimea, lăţimea şi adâncimea. Rapid, uşor şi precis. Dacă
vrei să cureţi sau să schimbi uşa, desfă balamaua - fără şuruburi. Graţie
amortizorului UTRUSTA, uşile se vor închide uşor şi silenţios. Detaliile fac
diferenţa.

18
Test pentru sertare culisante
Sertarele din bucătărie trebuie să reziste la multe încercări, astfel că, pentru
a fi siguri de calitatea lor, se umple un sertar de 60cm lăţime cu 8,2kg, după
care se închide şi se deschide de 200.000 de ori. Uneori, se întâmplă să te
sprijini pe sertar, aşa că ne-am gândit la un test şi pentru asta, cu o greutate
de 25kg aplicată de 10 ori timp de 10 secunde. Sertarele culisează uşor şi
revin la poziţia închis.

Culisează uşor până la capăt


Toate sertarele de bucătărie MAXIMERA sunt complet extensibile şi îţi permit
să vezi tot ceea ce se află în interior. Culisează uşor, sunt prevăzute cu
dispozitive de oprire şi se închid singure pe ultimii centimetri. Sunt prevăzute,
de asemenea, cu amortizoare pentru o închidere uşoară şi silenţioasă.

Cadrele rezistente sunt baza bucătăriei


Un corp de bucătărie trebuie să facă faţă la multe solicitări. De aceea,
toate cadrele METOD sunt realizate din PAL de 18mm grosime acoperit cu
melamină. Cadrele şi poliţele sunt prevăzute cu margini groase de plastic
polipropilenic moale. Rezultatul este un dulap robust cu margini rezistente la
impact şi suprafeţe durabile, care rezistă la umezeală şi zgârieturi.

19
Rezistă greutăţilor de zi cu zi
Viaţa de zi cu zi înseamnă să foloseşti multe ustensile şi, în timp, se poate
întâmpla să fii nevoit să le găseşti un loc în bucătărie. Pentru a fi siguri că
poliţele din dulapurile de bucătărie nu se deformează, am aşezat 60 de farfuii
care cântăresc aproximativ 27kg pe o poliţă de 80cm lăţime şi le-am ţinut
timp de o săptămână. În mod normal, poliţele trebuie să reziste la un astfel
de test.

Blaturi făcute să reziste


Am supus suprafeţele blaturilor la mai multe teste dure. Acestea trebuie să
reziste la lichide reci – apă timp de 24 de ore, la fel şi la ulei, alcool şi cafea
vărsată timp de 1 oră. Le-am aşezat într-o încăpere cu climat special, am
testat rezistenţa la impact a părţii superioare şi a marginilor, apoi rezistenţa
marginilor la aburi. Nu am omis din vedere nici rezistenţa la abraziune
şi crăpături a suprafeţei laminate. Gama noastră de blaturi durabile este
concepută să facă faţă activităţilor zilnice din bucătărie mulţi ani la rând.
Testele dure îşi dovedesc eficienţa.

Fronturi
Uşile şi fronturile sunt concepute să reziste vieţii de zi cu zi în bucătărie
mulţi ani la rând. Asta înseamnă, de exemplu, cârpe ude, degete lipicioase şi
grăsime de la gătit.
Pentru a le testa, le-am udat cu apă şi le-am uns cu grăsime. Le-am lăsat
aşa timp de 24 de ore. După 23 de ore, am adăugat alcool şi cafea şi le-am
mai lăsat o oră! După aceea, am curăţat murdăria mai mare cu prosoape
de bucătărie – şi am aşteptat alte 24 de ore. După ce timpul s-a scurs, am
curăţat temeinic suprafeţele. Singurele suprafeţe care trec testul sunt cele
care nu prezintă nici cel mai mic semn sau defect.
Asta nu e tot! Avem un test până şi pentru margini pentru a ne asigura că pot
face faţă la temperaturi de până la 85°C, apă (pre-spălare de 1 oră) şi aburi
la 50–60°C fără să se desprindă.
Numai dacă trec aceste teste, uşile şi fronturile sunt considerate suficient de
bune pentru a fi utilizate zilnic la tine în bucătărie.

20
INSTRUCŢIUNI GENERALE
DE ÎNTREŢINERE:
SALTELE:
• Nu se spală şi nu se calcă;
• Se curăţă cu şampon pentru tapiţerie;
• Nu se curăţă cu înălbitor;
• Nu se usucă folosind uscătorul electric.

IMPORTANT pentru saltele:


Saltelele noi au aşa-numitul “miros de fabrică” pentru că au stat foarte
mult timp sigilate în pachete neaerisite. Acest miros va dispărea dacă
deschizi pachetul şi laşi salteaua la aerisit cel puţin 24 de ore înainte
de utilizare;

Saltelele presate își recapătă forma şi dimensiunile în 3-4 zile după


deschiderea pachetului.

LEMN:
• Se şterge cu o cârpă înmuiată în apă sau soluţie de curăţat geamuri;
• Se şterge apoi cu o cârpă curată;
• Petele pot fi îndepărtate cu o radieră, şmirghel, detergent de vase
sau diluant.

STICLĂ:
• Se şterge cu o cârpă înmuiată în detergent diluat;
• Se şterge apoi, cu o cârpă curată.

PAL/MDF:
• Se şterge cu o cârpă înmuiată în detergent diluat;
• Se şterge cu cârpă curată.

PLASTIC:
• Se şterge cu o cârpă înmuiată în apă sau într-un detergent
care nu conţine particule abrazive;
• Se şterge apoi, cu o cârpă curată.

21
HUSE PENTRU JUCĂRII:
• Se spală la maşină, în apă caldă, la 40°C;
• Se spală separat;
• Nu se curăţă cu înălbitor;
• Nu se calcă;
• Nu se usucă folosind uscătorul electric;
• Se usucă la temperatură joasă.

CANAPELE DIN PIELE NATURALĂ/SINTETICĂ:


A. Piele naturală:
• Se aspiră;
• Nu se expun un timp îndelungat la lumina soarelui;
• Pentru rezultate optime, foloseşte setul de produse pentru întreţinerea
pielii ABSORB.

B. Piele sintetică:
• Se aspiră şi se şterge cu o cârpă umedă;
• Petele minore se pot îndepărta cu un burete înmuiat în apă şi soluţie
diluată de săpun;
• Nu lăsa la uscare completă şi la expunere îndelungată la lumina soarelui

VASE DE GĂTIT:
În momentul curăţării unui vas pentru gătit cu înveliş de teflon,
foloseşte un detergent slab şi apă călduţă. Nu folosi lână metalică
sau alte obiecte care ar putea zgâria învelişul. Întotdeauna spală vasele
pentru gătit manual, întrucât detergentul folosit pentru maşina de spălat
vase poate ataca suprafaţa acestora.

CUȚIT:
• Folosește întotdeauna un tăietor din lemn sau plastic.
Nu tăia pe suprafețe din sticlă, porțelan sau metal.
• Depozitează cuțitul într-un suport special pentru cuțite sau
pe o bandă magnetică fixată de perete. Depozitarea corectă
a cuțitului îi protejează muchia și îi prelungește viața.

22
REPARAŢII EXECUTATE
ÎN PERIOADA DE
GARANŢIE
NR. TRANZACȚIE............................................ COD PRODUS................................................

PRELUN-
SEMNĂTURA
GIREA
DATA NUME CLIENTULUI
NR. DATA PERIO- UNI-
IEȘIRII DIN ANGA- LA MENȚIUNI
REP SESIZĂRII ADEI DE TATEA
REPARAȚIE JAT RIDICAREA
GARANȚIE
PRODUSULUI
(Nr. Zile)

NR. TRANZACȚIE............................................ COD PRODUS................................................

PRELUN-
SEMNĂTURA
GIREA
DATA NUME CLIENTULUI
NR. DATA PERIO- UNI-
IEȘIRII DIN ANGA- LA MENȚIUNI
REP SESIZĂRII ADEI DE TATEA
REPARAȚIE JAT RIDICAREA
GARANȚIE
PRODUSULUI
(Nr. Zile)

NR. TRANZACȚIE............................................ COD PRODUS................................................

PRELUN-
SEMNĂTURA
GIREA
DATA NUME CLIENTULUI
NR. DATA PERIO- UNI-
IEȘIRII DIN ANGA- LA MENȚIUNI
REP SESIZĂRII ADEI DE TATEA
REPARAȚIE JAT RIDICAREA
GARANȚIE
PRODUSULUI
(Nr. Zile)
© Inter IKEA Systems B.V. 2005/2015
PĂSTREAZĂ BONUL DE
CASĂ!
Reprezintă dovada de cumpărare şi este necesar
pentru acordarea garanţiei.

Dacă se întâmplă ceva sau nu eşti mulţumit,


contactează compania IKEA la www.IKEA.ro