Sunteți pe pagina 1din 2

Cerinţe pentru disciplina “Etică și integritate academică”

Pentru examenul final se vor realiza 4 recenzii aferente fiecărei componente a mix-ului de marketing şi un proiect de cercetare ştiinţifică, care va fi prezentat pe parcursul semestrului.

1. Recenzii pentru componentele mix-ului de marketing (2 puncte)

- Se vor realiza recenzii pentru fiecare dintre politicile mix-ului de marketing, care să conţină sinteze ale principalelor aspecte cuprinse în literatura de specialitate.

- Fiecare recenzie va avea 2-3 pagini scrise de mână.

- Se vor utiliza minimum 3 cărţi de marketing.

- Nu vor fi reproduse paragrafe întregi din cărţi, iar sursele vor fi citate conform cerinţelor de elaborare a lucrării de disertaţie (vezi site-ul facultăţii)

- Cărţile folosite pentru realizarea recenziilor vor fi aduse la activităţile de seminar pentru a demonstra utilizarea efectivă a acestora.

Recenziile vor fi prezentate în cadrul activităţilor de seminar până la finalul lunii noiembrie 2018. Nerealizarea în termen a acestor recenzii va conduce la pierderea celor 2 puncte aferente acestei activităţi.

2. Proiectul de cercetare ştiinţifică (4 puncte) - acesta va fi bazat pe trecerea în revistă a literaturii de specialitate specifică unei teme din domeniul marketing. Această tema poate fi stabilită la alegere de către fiecare student, în funcție de preocupările sau preferințele sale. Exemple de teme: marketingul destinției turistice; promovarea online; utilizarea realității virtuale etc.

- Bibliografia va conţine obligatoriu minimum 3 cărţi şi 30 de articole de specialitate, publicate in reviste de prestigiu, în volume ale conferinţelor internaţionale sau în baze de date cu articole de specialitate. Dintre acestea, munimum 20 de articole trebuie să fie publicate după anul 2010. În acest sens, puteti accesa o serie de baze de date din reţeaua de calculatoare a Universităţii Transilvania https://www.unitbv.ro/biblioteca.html De asemenea puteti gasi articole in reviste romanesti cum ar fi :

Revista de marketing online

Revista Management Marketing Bucuresti

Revista Management Marketing Craiova

Buletinul stiintific al Universitatii Transilvania din Brasov

Buletinele stiintifice ale altor universitati din tara. Toate aceste reviste pot fi gasite pe Internet.

-

Articolele menţionate în bibliografie vor fi descărcate într-un folder, care va fi prezentat în ultima săptămână de școală.

-

Proiectul va avea maximum 10-12 pagini, redactate conform cerinţelor de elaborare a lucrării de licență (afişate pe site-ul facultăţii). Nu uitaţi să menţionaţi sursele bibliografice în note de subsol!

-

Ulterior, partea de analiză a literaturii de specialitate va fi transformată conform cerintelor proiectului de disertație.

1.

Lucrările vor fi prezentate în cadrul unor mese rotunde începând cu finalul lunii noiembrie,

în baza unei programări. Până la momentul prezentării, proiectul trebuie discutat de cel puțin patru ori cu profesorul coordonator, pentru verificare. Cine nu respectă această cerință va putea obţine maximum 1 punct pentru realizarea acestui proiect.

2.

Test scris pe baza materialelor prezentate la curs (2 puncte).

3.

Nota finală va fi formată din:

a. 6 puncte pentru cele 2 lucrări

b. 2 puncte pentru prezentarea finală

c. 2 puncte pentru testul scris

Spor la treabă!