Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA “PEȘTIȘORUL DE AUR”


EDUCATOARE: FLORESCU CLAUDIA
GRUPA: MIJLOCIE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
CATEGORIA DE ACTIVITATE: EDUCAREA LIMBAJULUI
TEMA ACTIVITĂȚII: “TOAMNA”
FORMA DE REALIZARE: LECTURĂ DUPĂ IMAGINI
TIPUL ACTIVITĂȚII: FORMARE DE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI INTELECTUALE
SCOPUL: formarea deprinderilor copiilor de a crea scurte povestiri originale, exersarea
competențelor de utilizare a elementelor expresive de limbaj;

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

ETAPELE STRATEGII
CONȚINUT ȘTIINȚIFIC EVALUARE
ACTIVITĂȚII DIDACTICE
Captarea atenției Se prezintă copiilor la videoproiector
sub forma unei surprize Zâna Toamna,
îmbrăcată cu o rochiță, având pe ea
culorile specifice anotimpului toamna Conversația
(roșu, galben, portocaliu etc), pe baza Frontal orală
căreia se poartă o scurtă conversație:
-Cine credeți că este musafirul nostru?
-De unde știți acest lucru?
-Care sunt culorile anotimpului toamna?
Dirijarea învăţării Se stabilește locul și timpul acțiunii din orală
tablou.
-Ce vedeți în tablou?
-Care sunt culorile din imagine?
-Ce reprezintă aceste culori?
-Care anotimp credeți că este prezentat
în imaginea din tablou?
-Unde se află copiii?
-Câți copii vedeți în imagine?
-Haideți să le dăm câte un nume pentru
a ne fi mai ușor să vorbim despre ei!
(copiii propun nume pentru a ne fi mai
ușor să vorbim despre ei!)
După stabilirea acestor aspecte, se trece
la intuirea elementelor din planul central Conversația
al imaginii. Povestirea
-Ce fac Mihai și Andrei? Explicația
-De ce credeți că fac acest lucru? Frontal
-Cum se simt băieții? Prezentare ppt
-Ce culori vedeți în jurul lor? Videoproiector
-De unde vin aceste culori? (Se Exercițiul
realizează sinteza parțială) Problematizarea
Se trece apoi la intuirea planului al Individual
doilea al tabloului
-Ce fac Ioana și Alexandra și Diana? orală
-Credeți că au un motiv să facă acest
lucru?
-Cum sunt fetele, vesele sau triste?
-De ce credeți că sunt vesele?
-Cum se numesc fructele și legumele, pe
care le vedeți în tablou?
-Care sunt culorile acstor flori?
Se realizează o nouă sinteză parțială.
-Ce culori se văd în depărtare?
-De unde vine culoarea galbenă?
-Cum este soarele?
-De unde vine culoarea albastră?
-De unde vine culoarea neagră, petele de
pe cerul albastru?
-Ce fac păsările?
Copiii își vor spune părerea, apoi li se va
propune să creeze o poveste, pe care să
o atașeze imaginilor și pe care să o
trimită altor copii.
Se numesc 2-3 copii/plan; inițial se
numește un copil, iar, ulterior, se pot
numi și alți copii, care să ajute la
completarea informațiilor.
Se realizează o nouă sinteză parțială la
care, ca de fiecare dată, mă vor ajuta
copiii să leg ideile și eu voi completa.
Obținerea Fiecare copil primește un carton colorat
performanței și (roșu, portocaliu, galben, albastru-
asigurarea feed- culorile din tablou). Se va desfășura Exercițiul
back-ului jocul “Ghicește culoarea!”. Voi denumi Videoproiector
un element de pe tablou, iar copiii vor Frontal
orală
ridica cartonul colorat potrivit acestuia. Problematizarea
Unul dintre copii va formula o Joc didactic
propoziție despre elementul precizat,
indicând și starea emoțională dată de
culoarea respectivă. Jocul se repetă până
când sunt precizate toate culorile din
tablou.
Un copil va realiza sinteza finală a
tabloului sub forma unei povestiri (va fi
desemnat și un alt copil pentru
completare, dacă este cazul) și se
stabilește titlul tabloului împreună cu
copiii.
Se va repeta povestirea de către un copil
pentru Zâna Toamna, iar ceilalți copii
vor imita acțiunile copiilor din tablou.