Sunteți pe pagina 1din 4

Despre Ştiinţele naturii…

- studiu prin chestionar privind impactul Ştiinţelor naturii asupra elevilor din
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa -

Prof. Dana Elena Moraru


Prof. Emilia Ioana Leuca
& Comisia Metodică Ştiinţele Naturii
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Bistriţa

Comisia metodică Ştiinţele naturii a realizat în


perioada 10-15 decembrie un studiu prin chestionar
privind impactul ştiinţelor naturii asupra elevilor din
şcoala noastră.
Chestionarul a fost conceput pe baza propunerilor
venite din partea cadrelor didactice din Comisia metodică
Ştiinţele naturii. Cuprinde 15 întrebări dintre care 12
întrebări închise, cu variante de răspuns, cu alegere
multiplă şi 3 întrebări deschise, la care elevii au formulat
răspunsul.
Lotul chestionat a fost format din 137 elevi din cele 5
clase a VIII-a din şcoala noastră; Vârsta elevilor este
cuprinsă intre 14 şi 15 ani;

Scopul studiului: Investigarea impactului ştiinţelor naturii asupra elevilor din şcoala noastră.
Obiectivele studiului:
 cuantificarea numărului de elevi interesaţi intens de ştiinţele naturii şi a celor mai puţin
interesaţi;
 cuantificarea numărului de elevi care doresc să urmeze liceul la specializări în domeniul
ştiinţelor naturii şi a celor care doresc să urmeze o meserie corelată cu domeniul
ştiinţelor;
 identificarea aspectelor problematice privind studiul ştiinţelor naturii în şcoala noastră;
 identificarea aspectelor ce pot fi îmbunătăţite privind studiul ştiinţelor naturii în şcoala
noastră;
 explorarea percepţiei elevilor asupra profesorilor care predau ştiinţele naturii în şcoala
noastră;

Iată rezultatele studiului:

Întrebare Interpretarea răspunsurilor

Care sunt ştiinţele Elevii identifică corect în mare măsură disciplinele


incluse în domeniul din domeniul ştiinţelor naturii. Există şi excepţii:
Ştiinţele naturii? unii aleg istoria sau limba română.

Corelează ştiinţele cu Elevii corelează corect în mare măsură domenii de aplicabilitate cu


domeniul de ştiinţele indicate. Există elevi care nu corelează corect în totalitate
aplicabilitate! sau parţial.

1
Te simţi atras de Răspunsurile se încadrează în curba lui Gauss. Majoritatea se simt
ştiinţele naturii? atraşi mediu de ştiinţele naturii. 17% dintre elevi sunt atraşi intens
de ştiinţele naturii iar 15% dintre elevi nu simt nicio atracţie faţă de
acestea.

Citeşti cărţi despre 32% dintre elevi citesc cărţi despre ştiinţe. Procentul este
ştiinţe? încurajator.

Urmăreşti emisiuni 62% dintre elevi urmăresc emisiuni TV despre ştiinţe. Se pare că
TV despre ştiinţe? accesul prin TV la Informaţii ştiinţifice este mai facil decât prin
intermediul cărţilor.

Te-ar tenta să alegi 35% dintre elevi doresc să


să urmezi o secţie de urmeze liceul la o secţie de
ştiinţele naturii la ştiinţele naturii. Procentul
liceu?
este foarte încurajator
pentru profesorii de ştiinţe
din şcoală şi în acelaşi timp
obligă la seriozitate,
competenţă, profesionalism
din partea lor.

Ai alege o meserie Meseriile cele mai dorite, conectate cu domeniul ştiinţelor naturii,
conectată cu sunt cele de:
domeniul ştiinţelor Medic 38%
naturii? Care din Biolog 18%
lista de mai jos? Farmacist 1 5%
Unii corelează greşit:
psiholog 18%
Istoric 2%
19% nu ştiu

Cum crezi că sunt Este motivant pentru profesorii din catedră că 53% dintre elevi
predate ştiinţele în recunosc că profesorii lor predau cu pasiune materiile lor iar 31%
şcoala ta? spun că o fac cu profesionalism.

Totuşi 18% dintre elevi spun că ştiinţele naturii ar fi predate


neatractiv iar 4% dezinteresat

Dotarea materială a 55% dintre elevi declară că dotarea materială a şcolii este
şcolii pentru corespunzătoare pentru predarea ştiinţelor naturii.
predarea ştiinţelor
este corespunzătoare
din punctul vostru de
vedere?

2
Încercuieşte să priveşti imagini 16%
aspectele pe care ai să urmăreşti filmuleţe 26%
vrea să le surprinzi în să creezi modele inspirate din realitate 8%
timpul orelor să realizezi experimente 26%
dedicate ştiinţelor să utilizezi computerul în rezolvarea
naturii: problemelor 10%
să foloseşti arta în ştiinţă 8%
să citeşti cărti despre ştiinţe 6%

Cum vedeţi predarea  Utilizând mai multă tehnologie;


ştiinţelor naturii în  Mai interesantă;
viitor?  Mai performantă;
 Folosind tablete;
 Realizând experimente;
 Cu laboratoare foarte bine doatate;
 Cu programe schimbate, adaptate la
noile descoperiri din ştiinţă;
 Cu activităţi în aer liber;
 Cu activităţi practice;
 Predate interactiv;
 Predate cu multă pasiune şi toleranţă;

Descrie cea mai  Vizionare de filmuleţe în laborator cu animale şi plante;


interesantă activitate  Ieşiri în natură;
pe care ai făcut-o la  Disecţia ochiului;
orele de Ştiinţele  Experimente la chimie:
naturii!  Arderea magneziului;
 Experimentele de la fizică;
 Acţiunile de reciclare a PET-urilor, hârtiei, DEEE-urilor;
 Vizitele la fabrici;
 Vizite la Facultăţile de Chimie şi Fizică de la UBB CN;
 Vizita la Salina Turda;

3
Concluzii:

 Elevii identifică corect într-o mare proporţie disciplinele din domeniul ştiinţelor
naturii. Trebuie totuşi insistat pe acest aspect pentru că există şi mulţi copii care nu le
cunosc. Unii dintre elevi nu corelează corect meseriile cu ştiinţele;
 Atracţia faţă de ştiinţele naturii se încadrează în curba lui Gauss; 17% dintre aceşti
elevi declară că sunt atraşi intens de ştiinţele naturii;
 Profesorii din şcoala noastră predau cu pasiune şi cu
profesionalism ştiinţele;
 Deşi spun că dotarea şcolii este corespunzătoare
pentru predarea ştiinţelor, totuşi ei revendică îmbunătăţirea
dotării cu materiale pentru experimente;
 Elevii revendică utilizarea intensivă a laboratoarelor;
 Elevii îşi doresc utilizarea într-o proporţie mai marea
a mijloacelor audio-video în predarea ştiinţelor;