Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa a VIII-a Proiectul unității de învățare: Ecuații de gradul al II-lea

Timp alocat: 6 ore


Competente specifice urmărite:
1. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule
2. Determinarea soluţiilor unor ecuaţii
3. Transpunerea unei probleme practice într-o ecuație de gradul al II - lea
Competențe Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare
specifice
- Rezolvarea în R a ecuaţiei de - Exerciţii de descompunere a unor Fișă de lucru individuală Probă de evaluare
forma ax2 + bx + c = 0, cu a, b, sume în produs utilizând diferite metode inițială
1, 2 c  R, a ≠ 0 , formele 20 min
incomplete, prin descomp. în
factori.

- Rezolvarea ecuaţiei de gradul - Corelarea formulelor de calcul Metoda Philips 6-6. Se Prezentarea și discutarea
al II-lea , forma completă. prescurtat cu modalităţile de prezintă o problemă în soluțiilor găsite
Formula de rezolvare. descompunere în factori care elevii trebuie sa Observarea progreselor
coreleze formulele de făcute de fiecare grup in
calcul prescurtat cu parte si
30 min
descompunerea in
factori. Elevii se împart
în grupe de cate 6, unul
dirijează activitatea unul
notează discuțiile
(secretar) si apoi
prezintă soluțiile.
- Exerciții de rezolvare a formelor
particulare Activitate frontală
1,2,3 Rezolvarea unei probleme 25 min Apreciere calitativă
practice din viața de zi cu zi cu Temă pentru acasă
ajutorul unei ecuații de gradul al
II – lea. - Rezolvarea ecuaţiei ax2 + bx + c = 0, Activitate frontală Compararea răspunsurilor
a, b, c  , a ≠ 0 folosind formula de Activitate în grup. găsite şi observarea
rezolvare Temă pentru acasă activităţii în grup
25 min
Un triunghi dreptunghic are Brainstorming. După Aprecierea tuturor
dimensiunile laturilor exprimate în prezentarea problemei, ideilor. Aprecieri verbale
metri: 5-x; 6-x și 5. Aflați valoarea lui x profesorul le explică elevilor care ajuta la
pentru care aria triunghiului este elevilor ce au de făcut, filtrarea si explicarea
minimă. apoi începe asaltul de ideilor
idei. Nici o idee nu e
1 oră criticată. După spunerea
tuturor ideilor profesorul
filtrează împreună cu
elevii ideile. Se aplică
teorema lui Pitagora, se a
obține ecuația, se rezolvă,
se găsesc două soluții și
apoi se alege soluția
bună.
O terasă are formă pătratică. Discuția Panel. Se așează Profesorul verifica
Proprietarul se hotărăște să mărească o 7-8 persoane în jurul calitatea mesajelor
latură cu 1 m, iar cealaltă cu 3m. Acum catedrei și profesorul elevilor și apoi la sfârșit
terasa are o suprafață dreptunghiulară de desemnează un lider care face aprecieri verbale.
45 m2. Care a fost dimensiunea inițială? prezintă problema. Clasa
1 oră așezată în formă de
semicerc participă tăcut
la activitate trimițând
mesaje cu ajutorul
“injectorului de mesaje”.
Profesorul le mai dă
cartonașe verzi pentru
întrebări, maro pentru
completare de informații
și albastre pentru
exprimare de sentimente.
Clasa de elevi intervine
prin mesaje cu idei,
sugestii, la fel și ceilalți
până se rezolvă această
problemă.
Activitate frontală Verificare prin sondaj a
Rezolvări de ecuaţii reductibile la temei
ecuaţii de forma ax2 + bx + c = 0, a, b, Activitate individuală
c  , a ≠ 0 Sarcini unice Aprecierea calităţii
1 oră rezolvării
Temă pentru acasă
Observarea modului de
lucru
Prezentarea în scris si
oral a unor rezolvări

Activitate individuală Probă de evaluare


Evaluarea sumativă a unității de învățare 1 oră