Sunteți pe pagina 1din 1

(denumirea unităţii economice)

ORDIN
din “___”____________20 _ nr.____

Despre numirea persoanelor


responsabile în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă

În scopul respectării cerinţelor securităţii şi sănătăţii muncii la


întreprindere, prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale,
asigurarea unor condiţii de muncă sănătoase şi fără pericol, în conformitate cu
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă,
O R D O N:
1. A numi o comisie permanentă pentru instruirea şi examinarea
cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în următoarea
componenţă:
Preşedinte - _______________________
Membrii comisiei:_______________________
_______________________
2. A desemna lucrătorul care se v-a ocupa de activităţile de protecţie şi
prevenire la întreprindere - ______________________.
3. A numi persoana responsabilă pentru respectarea Normelor de
securitatea şi sănătate în muncă, exploatarea fără pericol a clădirilor şi utilajului
tehnologic ______________________________________________________.
4. A îndrepta persoanele noi primite la lucru pentru trecerea examenului
medical, responsabil ____________________________.
Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina
___________________________________________.

Director