Sunteți pe pagina 1din 5

Nervii cranieni

Numele Funcția Originea reală Traiect


Sunt formați din înmănunchierea Străbat orificiile lamei ciuruite a
Sunt nervi senzoriali, cu funcția mai multor axoni ai celulelor etmoidului și fac sinapse cu
I. Nervii olfactivi (10-20)
de a transporta excitații olfactive. bipolare din segmentul posterior dendritele celulelor mitrale din
al mucoasei olfactive. bulbul olfactiv.
Este format din axonii celulelor
multipolare din stratul 8 al retinei Nervul optic părăsește orbita prin
care converg spre papila optică, gaura optică și pătrunde în craniu,
II. Nervul optic Este un nerv senzorial.
unde traversează coroida și îndreptându-se spre corpii
sclerotica pentru a forma nervul geniculați laterali.
optic.

Numele Funcția Originea reală Originea aparentă Traiect Distribuție


Fibrele motorii se distribuie la
mușchii: drept inferior, drept
Fibrele motorii își au intern, drept superior și oblic
originea în nucleul inferior.
motor al nervului În spațiul De la originea sa Fibrele parasimpatice
oculomotor, situat în interpeduncular aparentă se îndreaptă preganglionare plecate din
Nerv motor, are în
III. Nervul mezencefal. Fibrele delimitat între spre înainte nucleul autonom al nervului III
contituția lui și fibre
oculomotor parasimpatice picioarele pătrunzând în orbită străbat nervul oculomotor pe
parasimpatice.
preganglionare își au pedunculilor prin fisura orbitară care apoi îl părăsesc
originea în nucleul cerebrali. superioară. îndreptându-se spre un ganglion
autonom al nervului vegetativ unde fac sinapsă cu
III din mezencefal. fibrele postganglionare, care
ajung la mușchiul sfincter al
pupilei și la mușchiul ciliar.
Numele Funcția Originea reală Originea aparentă Traiect Distribuție
De la originea sa aparentă,
pe fața posterioară a
Are originea aparentă
trunchiului cerebral,
Se află în nucleul motor al pe fața posterioară a
ocolește picioarele Inervează
IV. Nervul nervului trohlear, situat în trunchiului cerebral.
Este un nerv motor. pedunculilor cerebrali mușchiul oblic
trohlear mezencefal, imediat sub Este singurul nerv
urcând lateral de ele și apoi superior.
nucleul nervului oculomotor. care se încrucișează la
se îndreaptă spre orbită, în
originea sa aparentă.
care pătrunde prin fisura
orbitală superioară.

Numele Funcția Originea reală Originea aparentă Traiect Distribuție


De la originea sa
Fibrele senzitive își au aparentă, nervul se
originea în ganglionul îndreaptă înainte, iar
trigeminal, situat pe anterior de ganglionul
Fibrele senzitive
traiectul nervului. La acest trigeminal se împarte
inervează pielea
nivel se află primul neuron. în trei ramuri:
frunții, feței,
Axonii neuronilor din - nervul oftalmic, care
Este un nerv mixt, Pe fața anterioară a conjunctiva oculară,
V. Nervul ganglionul trigeminal se pătrunde în orbită
având fibre motorii punții, lateral de mucoasa nazală,
trigemen termină în nucleii senzitivi prin fisura orbitară
și senzitive. piramidele pontine. bucală, dinții și limba.
ai trigemenului din superioară;
Fibrele motorii
trunchiul cerebral unde se - nervul maxilar, care
inervează mușchii
află deutoneuronul. Fibrele iese din craniu prin
masticatori.
motorii își au originea în gaura rotundă;
nucleul motor al - nervul mandibular,
neuronului V în punte. care iese din craniu
prin gaura ovală.
Numele Funcția Originea reală Originea aparentă Traiect Distribuție
De la originea sa
aparentă se îndreaptă
În nucleul motor al
În șanțul bulbo- spre înainte, Inervează mușchiul
VI. Nervul abducens Este un nerv motor. nervului abducens din
pontin. pătrunzând în orbită drept extern.
punte.
prin fisura orbitară
superioară.

Numele Funcția Originea reală Originea aparentă Traiect Distribuție


Fibrele motorii își au originea
reală în nucleul motor din
punte. Fibrele senzitive
Fibrele motorii inervează
gustative își au originea în De la originea sa
mușchii mimicii. Fibrele
ganglionul geniculat de pe aparentă, nervul se
senzoriale culeg
traiectul nervului facial, unde îndreaptă spre
excitațiile gustative de la
se află protoneuronul. Cel de- stânca
nivelul corpului limbii.
al doilea neuron se află în temporalului,
Fibrele parasimpatice se
Este un nerv mixt, nucleul solitar din bulb. străbătând canalul
distribuie la glanda
VII. Nervul care are în structura Fibrele parasimpatice În șanțul bulbo- nervului facial,
lacrimală și la glandele
facial sa și fibre preganglionare își au originea pontin. situat în stâncă.
submandibulare și
parasimpatice. în nucleul lacrimal și nucleul Părăsește canalul
sublinguală. Fibrele
salivator superior, ambii facialului și
senzitive inervează
situați în punte. Fibrele sfârșește, prin
împreună cu o ramură din
provenite din nucleul lacrimal ramurile sale
nervul IX și nervul X o
fac sinapsă cu fibrele terminale, în
parte a pielii conductului
postganglionare în ganglionul glanda parotidă.
auditiv extern.
pterigopalatin, iar cele din
nucleul salivator superior în
ganglionul submandibular.
Numele Funcția Originea reală Originea aparentă Distribuție
Are originea reală în Ramura cohleară se îndreaptă
ganglionul apinal Corti, spre nucleii cohleari din punte
Nervul stato-acustic
pentru ramura cohleară și în (anterior și posterior), iar
VIII. Nervul statoacustic pătrunde în trunchiul
Este un nerv senzorial. ganglionul vestibular Scarpa, ramura vestibulară spre
(vestibulo-cohlear) cerebral la nivelul
pentru ramura vestibulară. nucleii vestibulului din bulb
șanțului bulbopontin.
Cele două ramuri se alătură, (superior, inferior, medial și
formând nervul respectiv. lateral).

Numele Funcția Originea reală Originea aparentă Traiect Distribuție


Fibrele motorii
Fibrele motorii își au inervează mușchii
originea în nucleul faringelui, cu excepția
ambiguu din bulb. constrictorului
De la originea sa
Fibrele senzitive își inferior, cât și muchii
aparentă, nervul se
Este un nerv mixt, au originea în extrinseci ai limbii.
îndreaptă spre gaura
IX. Nervul care are în structura ganglionul superior și Se află la nivelul Fibrele senzitive
jugulară ieșind din
glosofaringian sa și fibre inferior de pe traiectul șanțului retro-olivar. invervează mucoasa
craniu, după care se
parasimpatice. nervului unde se află linguală de la
termină în limbă și
protoneuronul; rădăcina limbii și
faringe.
deutoneuronul se află mucoasa faringelui.
în nucleul solitar din Fibrele parasimpatice
bulb. se distribuie la glanda
parotidă.
Numele Funcția Originea reală Originea Traiect Distribuție
aparentă
Fibrele motorii inervează musculatura
Fibrele motorii își au De la originea
laringelui și mușchiul constrictor inferior al
originea în nucleul ambiguu. sa aparentă,
faringelui. Fibrele senzitive inervează
Fibrele senzitive își au nervul se
mucoasa valeculelor și a laringelui. Fibrele
originea în ganglionul îndreaptă spre
Se află la parasimpatice se distribuie la organele din
Este un nerv superior și inferior de pe gaura jugulară,
nivelul torace și abdomen. În torace se distribuie
X. Nervul vag mixt, care are traiectul nervului unde se părăsind
șanțului cordului, traheei, bronhiilor, plămânului și
(pneumogastric) și fibre află protoneuronul; craniul,
retro- esofagului. În abdomen se distribuie
parasimpatice. deutoneuronul se află în străbate gâtul,
olivar. stomacului, intestinului subțire, cecului,
nucleul solitar din bulb. toracele,
colonului ascendent și transvers. Colonul
Fibrele parasimpatice provin diafragma și
descendent, sigmoid, rectul, vezica urinară și
din nucleul dorsal al sfârșește în
organele genitale primesc fibre parasimpatice
vagului. abdomen.
din măduva sacrată.

Numele Funcția Originea reală Originea aparentă Traiect Distribuție


Ramura internă conține fibre
Rădăcina bulbară își Nervul accesor provenite din rădăcina bulbară.
are originea reală în părăsește craniul Pătrunde în nervul vag,
nervul ambiguu. Rădăcina bulbară își are prin gaura jugulară și participând la inervația
XI. Nervul Este un nerv
Rădăcina spinală își originea aparentă în șanțul se împarte în două mușchilor laringelui. Ramura
accesor motor.
are originea reală în retro-olivar. ramuri: externă conține fibrele rădăcinii
cornul anterior al - ramura externă spinale ale nervului accesor și se
măduvei cervicale. - ramura internă. distribuie la mușchii
sternocleidomastoidian și trapez.
Părăsește craniul
Fibrele motorii provin
XII. Nervul Este un nerv prin canalul nervului Inervează mușchii limbii (cei
din nucleul mtr al În șanțul preolivar.
hipoglos motor. hipoglos și se intrinseci).
nervului XII.
îndreaptă spre limbă.