Sunteți pe pagina 1din 2

Punctajul:

Scala Ashworth Modificată este o scară de 6 puncte. Scorurile variază de la 0 la 4, în cazul în


care scorurile mai mici reprezintă tonusul muscular normal iar scorurile mai mari reprezintă
spasticitate sau o rezistență crescută la mișcarea pasivă.

Definițiile scorurilor specifice pentru Scala Ashworth și Scala Ashworth Modificată sunt
urmatoarele:

Scala Ashworth (Ashworth,


Scor Scala Ashworth Modificată(Bohannon & Smith, 1987)
1964)

0 Nici o creştere a tonusului. Nici o crestere a tonusului muscular.

1 Creșterea ușoară a tonusului ce Creșterea ușoară a tonusului muscular, manifestat printr-o


provoacă o captură atunci când captură și eliberare sau de rezistență minimă la sfârșitul
membrul este mutat în flexie intervalului de mișcare (ROM), în cazul în care partea
sau extensie. afectată este mutată în flexie sau extensie

1+ N/A Creșterea ușoară a tonusului muscular, manifestat printr-o


captură, urmat de o rezistență minimă pe tot restul timpului
din intervalul de mişcare (mai puțin de jumătate).

2 Creștere mai accentuată în Creștere mai accentuată a tonusului muscular, în cea mai
tonus, dar cu membrele ușor mare parte din intervalul de miscare, dar părțile afectate
flexate. sunt ușor de deplasat.

3 Creștere considerabilă a Creștere considerabilă a tonusului muscular, mișcarea


tonusului , miscarea pasivă pasivă efectuată dificil.
este dificilă.

4 Membrele rigide în flexie sau Partea afectată rigidă, în flexie sau extensie.
extensie

Timpul:

Neraportat însă va varia în funcție de numărul de mușchi testaţi.

Subscale:

nici una

Echipament:
• saltea pentru terapie

• Hârtie

Training:

Nici unul raportat de obicei.

Forme alternative modificate ale Scalei Ashworth:


• Scala Ashworth:

Publicată în 1964, Scala Ashworth a fost măsura inițială pentru rezistența la mișcarea pasivă.
Este o scală cu 5 puncte, cu un scor de grad 0, 1, 2, 3, sau 4. Scala Ashworth este mai puţin
sensibilă decât Scala AshworthModificată (Brashear, Zafonte, Corcoran, Galvez-Jimenez,
Gracies, Gordon et al., 2002).

• Scala Ashworth Modificată Modificată:

Publicată în 2006, Scala Ashworth Modificată Modificată are scopul de a îmbunătăți fiabilitatea
Scalei Ashworth Modificată. Este o scară de 5 puncte, în cazul în care autorii au omis clasa "1 +"
din Scala Ashworth Modificată și ușor au redefinit clasa "2" (Ansari, Naghdi, Younesian, si
Shayeghan, 2008). Definiția pentru fiecare grad este urmatoarea:

Score Modified Modified Ashworth Scale (Ansari, Naghdi, Moammeri, Jalaie, 2006)

0 Nici o crestere a tonusului muscular.

1 Creşterea ușoară a tonusului muscular, manifestat printr-o captură și eliberare sau de


rezistență minimă la sfârșitul intervalului de mișcare (ROM), în cazul în care partea
afectată este mutată în flexie sau extensie

2 Creștere marcată a tonusului muscular, manifestată printr-o captură la mijlocul intervalului


de mişcare, dar cu partea afectată ușor de deplasat.

3 Creştere considerabilă a tonusului muscular, mișcarea pasivă se efectuează dificil.

4 Partea afectată, rigidă, în flexie sau extensie