Sunteți pe pagina 1din 2

Oferta urmează a fi prezentată pînă la data de 31.10.

2014 în
Direcţia Contractare şi Relaţii cu Prestatorii, telefon de
contact: 22-30-19, biroul 201

O FE R TA
serviciilor medicale pentru a fi prestate în cadrul
asistenţei medicale primare pentru anul 2015

Instituţia medico-sanitară ________________________________


I. Asigurarea cu cadre
Insitituţie Subdiviziune a
Nr. de medici Nr. de asistente medicale
IMSP medicală instituţiei
Nr. Codul
persoană fară medicale fără
d/o instituţiei funcţii funcţii persoane funcţii funcţii persoane
juridică personalitate personalitate aprobate ocupate fizice aprobate ocupate fizice
juridică juridică
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. Capacităţi de îndeplinire a prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă


medicală pe următoarele compartimente:

1. Investigaţii de laborator:
a) Laborator clinic
Tabelul nr.1
Capacitatea de îndeplinire totală a Capacitatea de îndeplinire parţială a
Lipseşte
prevederilor Programului unic prevederilor Programului unic

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Laborator biochimic
Tabelul nr.2
Capacitatea de îndeplinire totală a Capacitatea de îndeplinire parţială a
Lipseşte
prevederilor Programului unic prevederilor Programului unic

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) Laborator imunologic
Tabelul nr.3
Capacitatea de îndeplinire totală a Capacitatea de îndeplinire parţială a
Lipseşte
prevederilor Programului unic prevederilor Programului unic

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Laborator bacteriologic
Tabelul nr.4
Capacitatea de îndeplinire totală a Capacitatea de îndeplinire parţială a
Lipseşte
prevederilor Programului unic prevederilor Programului unic

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Imagistică medicală:
Tabelul nr.5
Capacitatea de îndeplinire totală a Capacitatea de îndeplinire parţială a
Lipseşte
prevederilor Programului unic prevederilor Programului unic

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Investigaţii de radiodiagnostic:
Tabelul nr.6
Capacitatea de îndeplinire totală a Capacitatea de îndeplinire parţială a
Lipseşte
prevederilor Programului unic prevederilor Programului unic

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Endoscopia de diagnostic:
Tabelul nr.7
Capacitatea de îndeplinire totală a Capacitatea de îndeplinire parţială a
Lipseşte
prevederilor Programului unic prevederilor Programului unic

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Servicii de fizioterapie şi de reabilitare medicală cu metode fizice:
Tabelul nr.8
Capacitatea de îndeplinire totală a Capacitatea de îndeplinire parţială a
Lipseşte
prevederilor Programului unic prevederilor Programului unic

Contracte încheiate cu alte instituţii medico-sanitare pentru grupul de servicii menţionate ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
III. Îngrijiri medicale la domiciliu (opţional)
Numărul solicitat de vizite asistate de îngrijiri medicale la domiciliu

IV. Date necesare pentru estimarea sumelor destinate compensării medicamentelor:


Tabelul nr.9
Numărul aşteptat de gravide
Numărul persoanelor asigurate aflate la evidenţă cu hipertensiune arterială
Numărul persoanelor cu diabet zaharat de tip I şi II
Numărul persoanelor cu afecţiuni psihice (schizofrenie şi epilepsie)
Numărul persoanelor cu boala şi sindromul Parkinson
Numărul persoanelor cu astm bronşic
Numărul persoanelor cu glaucom
Numărul persoanelor cu boli endocrine

Notă:

Semnătura conducătorului IMS ____________________________ L.Ş.