Sunteți pe pagina 1din 26

Subiectul lecției:

”Moldovă- gură de rai!”

Atât mi-e de ajuns pentru trai:


O ţară, o casă, un grai.
Dar nu orice ţară, frumoasă,
Ci ţara în care-s acasă.

O casă-în care să-mi vină


Din liniştea ţării lumină.
Un grai-din născare ales,
În ţară şi-n casă-nţeles.
O ţară, o casă, un grai-
Atât mi-e de-ajuns pentru trai.

V. Romanciuc

M-îndră
O-spitalieră
L-iberă
D-ragă
O-nestă
V-erde
A-trăgătoare
MOLDA, CĂŢELUŞA LUI DRAGOŞ VODĂ

Legenda lui Dragoş spune ca numele de Moldova, de Moldavia,


vine de la căţeaua lui, care a murit la vânătoarea zimbrului.
Dragoş, îndurerat si cu lacrimi in ochi, ar fi numit ţara după
cum işi botezase si căţeaua... Moldavia. Termenul de Moldova
apare din secolul al XIV-lea în forma de Moldo-Vlahia, deci
Valahia Moldovenească. Legenda spune că Dragoş a botezat un
râu cu numele de Moldova, iar de aici şi-a luat ţara numele.

Simbolurile țării:
Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor: culorile sunt dispuse
vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roşu. În
centru, pe fâşia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat a Republicii
Moldova.

Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală având în partea superioară
cromatică roşie, în cea inferioară - albastră, încărcat cu capul de bour având între coarne o stea cu opt raze.
Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stânga de o semilună conturată. Toate
elementele reprezentate în scut sunt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale
purtând în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi ținând în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în
cea stângă un sceptru de aur.

Limba noastră-i o comoară


În adîncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.
PERSONALITĂȚI ALE NEAMULUI
Sărbători şi tradiţii ale neamului
Sărbători naţionale:
Ziua Drapelului de Stat
Ziua Suveranităţii
Ziua Constituţiei
Ziua Independenţei
Sărbători religioase:
Crăciunul
Sfîntul Vasile
Boboteaza
Duminica Floriilor
Paştele
Paştele Blajinilor...

Sărbători familiale:
Căsătoria
Ziua noului –născut

OCUPAȚIILE MOLDOVENILOR
LOCURI PITOREȘTI
Muzica,cîntecul şi dansul.(CARTEA DE VIZITĂ)
Obiceiuri populare:
Paparuda
Mărţişorul
CE ESTE PATRIA?
„Patria e locul unde
am iubit şi am fost
iubit.” Alecu Russo
„Patria este
neliniştea fericită a
inimii mele”
Gr. Vieru
„Patria sunt eu, eşti tu, e tot
ceea ce iubim, tot ceea ce
visăm, tot ceeace va fi când
nu vom mai fi noi.” Romain
Rolland