Sunteți pe pagina 1din 9

Duhul Sfant:

Daruitorul si
darurile Sale12: 1-14:40
1 Corinteni
Dăruitorul—
 Divinitatea
F. Ap. 5:3 și 4—ați mințit pe Duhul
Sfânt = ați mințit pe Dumnezeu
 1 Cor. 3:16-17; 6:19-20—Templul lui

Dumnezeu = Templul Duhului Sfânt


 Atotștiința—1 Cor. 2:10-11; Ioan 16:13

 Atotputernicia—Luca 1:35; Rom.

15:19; Ioan 16:8-11; 3:5-8


 Eternitatea —Evr. 9:14, comp. 1:10-12

 Implicat în creație—Gen. 1:2; Iov

26:13
 Oferirea Scripturilor—2 Tim. 3:16; 2

Petru 1:21
 Egalitate cu Tatăl și Fiul—Mat. 28:19;
Dăruitorul—

Personalitatea
Folosirea pronumelui masculin—
Ioan 16:13-14; Efes. 1:14
 Comparat cu Domnul Isus—

Paraclet: Ioan 14:6


 Duhul Sfânt are calități personale

 Inteligență: cunoștință (Ioan 14:26)


 Voință: 1 Cor. 12:11
 Emoții: poate fi întristat (Efes. 4:30)
 Face lucrări și acțiuni morale: ajută
(Rom. 8:26), călăuzește (Ioan 16:13),
iluminează (1 Cor. 2:12), sfințește (Gal.
Darurile Duhului Sfânt
Ce NU este dar spiritual
Nu este o stare de extaz (1 Cor. 12:2)
Nu este Roada Duhului
Darurile Duhului Roada Duhului
Slujire Caracter
Au un sfârșit Sunt finalitatea (R. 1:13)
Ce are omul Ce este omul
Date dinafara omului Produse înlăuntrul lui
Un om nu le are pe toate Toate aspectele sunt în om
Vor înceta în timp Permanentă
Ce NU este dar
spiritual
Nu este talent natural
Talent Dar

Sursa: Harul comun Harul special

Timpul La nașterea fizică La nașterea din


primirii: nou

Natura: Abilitate naturală Împuternicire


spirituală
Scopul: Instruire, Împuternicre
amuzament pentru slujire
Daruri spirituale
—Texte biblice
Patru liste cu daruri spirituale:
Rom. 12; 1 Cor. 12-14; Efes. 4:11-
16; 1 Petru 4:9-10
Alte daruri spirituale: celibatul (1
Cor. 7:7), meșteșugitului (Exod
31:1-11), Muzicii (1 Cronici 16:41-
42), Exorcism (F. Ap. 16:16-18).
Clasificarea darurilor
spirituale
VESTIRE SLUJIRE SEMNE
Apostolia Ajutorări Minuni
Cuvinte despre Cârmuire Tîlmăcirea limbilor
cunoștință
Cuvinte despre Credință Vorbirea în limbi
învățătură
Evanghelizare Dărnicie Vindecări
Învățătură Discernământ
Păstorire Milă
Prorocie Ospitalitate
Sfătuire
Cum să-ți descoperi și
să-ți dezvolți darul
Condiții fundamentale: născut din nou,
spiritual

credință că Duhul Sfânt dă daruri, gata


să muncești din greu
 Învață despre darurile spirituale: din
Biblie, din cărți, prin studii și discuții cu
oameni daruri
 Pune la lucru toate darurile spirituale pe
care crezi că le ai
 Examinează-ți sentimentele
 Evaluează-ți eficiența
 Așteaptă confirmarea bisericii că ai darul
pe care ți l-ai descoperit
 Implică-te în lucrare și dezvoltă darul
Concluzii
 Duhul Sfânt este a treia Persoană
din Triunitatea Divină
 Duhul Sfânt este Cel care dă daruri

spirituale credincioșilor
 Darurile Duhului Sfânt sunt pentru

slujirea celor din jur


 Fiecare credincios are cel puțin un

dar spiritual pe care trebuie să și-l


recunoască, să și-l accepte, să-l
dezvolte și să-l pună în lucrare
 Biserica are datoria să recunoască