Sunteți pe pagina 1din 1

1 DECEMBRIE - SEMNIFICAŢIA ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Stimaţi invitați, dragi elevi, pe 1 Decembrie 2019 se împlinesc 101 ani de la


înfăptuirea Marii Uniri. Ziua de 1 Decembrie este considerată Ziua Naţională a
României datorită semnificaţiei aparte pe care o are evenimentul petrecut în anul 1918.
După cum bine ştiţi, din lecţiile de istorie studiate până acum, în destinele
naţiunilor există momente de referinţă, de strălucire istorică, care rămân neşterse în
conştiinţa generaţiilor. Un astfel de moment este neuitatul an 1918, an care s-a cufundat
într-un profund caracter naţional.
Unele ţări îşi sărbătoresc independenţa, instituirea regalităţii, reuşitele
religioase, căderea unui sistem.Noi, românii sărbătorim realizarea unităţii ca actde
căpătâi care a stat la baza formării naţiunii române.
Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba
Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi din
toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit
unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş,
Tisa şi Dunăre), Crişana şi Maramureş cu România.
Ziua de 1 Decembrie 1918 incununează deci lupta românilor transilvăneni pentru
Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Mari, situându-se in
continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918)
şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).
Marea Unire a fost şi va rămâne cea mai importantă pagină din istoria neamului
nostru.
Pregătită de Mihai Viteazul la 1600, de Alexandru Ioan Cuza la 1859, de lupta
eroică din Primul Război Mondial, Unirea cea Mare s-a înfăptuit şi a împlinit visul din
dintotdeauna al românilor- unirea lor într-o singură ţară.
Desăvârşirea unităţii naţionale a contribuit la făurirea României Mari şi a fost
rezultatul firesc al luptei de secole dusă de poporul român.
Noul stat românesc, având o suprafaţă de 295 049 km2 şi o populaţie de peste 18
milioane, a fost recunoscut pe plan internaţional prin tratatele de pace de la Paris în
anii 1919-1920.
Aşa cum sublinia si istoricul Florin Constantiniu, “…Marea Unire din 1918 a fost
şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici
unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu
putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii
politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]”

Prof. Șelaru Maria Cristina