Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea: Co - concediu de odihnă I - invoiri şi concediu fără retribuţie

Foaie colectivă de prezenţă Bo - boală obişnuită O - obligaţii cetăţeneşti


Bp - boală profesională N - absenţe nemotivate
pe luna ________ anul_________ Am - accident de muncă Prm - program redus maternitate
M - maternitate Prb - program redus boală

Din care Din care:

ore
lucrate

Total ore
Nr. crt.
Număr matricol

Numele şi Meseria sau


funcţia
ORE ZILNIC

nelucrate
prenumele
Ore Ore Ore de

întrerup.

Am
M
Co
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I
O
N

Prm
Ore de

Bo
Bp

Prb
supl. supl. noapt
50% 100% e

Total
1 Director
Executiv
2 Consilier 1A

3 Consilier RU 1A

4 Consilier juridic
gr. 2

5 Consilier
Economic 1A
6 Consilier 1

7 subinginer 1A

8 Consilier 1A

9 Consilier 1A

10 Consilier 1

11 Consilier 1A

12 Consilier 1A

13 Consilier 1

14 Consilier 1

15 Referent gr. IV

Intocmit, Director Executiv,


pe luna …………………
Foaie colectivă de prezenţă
pe luna ……………………………………..
Co - concediu de odihnă

Bo - boală obişnuită
Bp - boală profesională
Am - accident de muncă
M - maternitate
I - invoiri şi concediu fără retribuţie

O - obligaţii cetăţeneşti
N - absenţe nemotivate
Prm - program redus maternitate
Prb - program redus boală

S-ar putea să vă placă și