Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă”

Ploieşti

TEMATICA ŞEDINŢEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE


SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2019 – 2020

1. Stabilirea comisiilor pentru susținerea examenului de corigență.


Repartizarea învățătorilor și diriginților claselor.
Aprobarea transferurilor de elevi.
Diverse.
Termen: 28.08.2019
Răspunde: Dir. Prof. Dumitrache Ion

2. Aprobarea transferurilor de elevi.


Stabilirea componenței comisiilor care vor funcționa în anul școlar 2019 – 2020.
Stabilirea calificativelor cadrelor didactice pentru anul şcolar 2017 – 2019.
Diverse
Termen: 04.09.2019
Răspunde: Dir. Prof. Dumitrache Ion

3. Discutarea, completarea şi aprobarea activităţilor extracurriculare.


Aprobarea programelor de activităţi al comisiilor pe arii curriculare.
Prezentarea şi aprobarea raportului de autoevaluare internă pe anul şcolar 2019 – 2020 și a
planului de îmbunătățire a activității pe anul școlar 2019-2020.
Stabilirea responsabilităţilor membrilor Consiliului de Administraţie la nivelul şcolii.
Stabilirea tematicii şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru semestrul I.
Aprobarea dosarelor de burse și rechizite.
Diverse
Termen: 17.10.2019
Răspunde: Dir. Prof. Dumitrache Ion, Prof. Badea Daniela
Prof. Slăniceanu Raluca P.I.P. Ivan Ileana P.I.P. Oprea Daniela

4. Discutarea, completarea și aprobarea programului managerial pentru anul școlar 2019-2020 și a


materialului de analiză pentru anul școlar 2018-2019.
Analiza frecvenţei şi a notării ritmice.
Diverse.
Termen: 06.11.2019
Răspunde: Dir. Prof. Dumitrache Ion
Prof. Maxim Mihaela
5. Stabilirea concediilor de odihnă pe anul 2020 pentru personalul şcolii.
Analiza stării disciplinare a elevilor şi cadrelor didactice.
Realizarea ofertei curriculare a şcolii.
Analiza modului în care a fost parcursă materia la obiectele de studiu pe semestrul I, an școlar
2019-2020.

Diverse.
Termen: 13.12.2019
Răspunde: Dir. Prof. Dumitrache Ion Prof. Badea Daniela
P.I.P. Ivan Ileana

Notă: Consiliul de Administrație va fi convocat și în afara programului prezentat mai sus, ori de câte ori
situația o va impune conform ROFUIP/2016.