Sunteți pe pagina 1din 3

Acidoza respiratorie se defineşte prin creşterea anormală a pCO2 peste 55 mmHg

şi scăderea pH-ului sub 7,30 şi defineşte un status


în care CO2 nu este eliminat prompt pe cale respiratorie astfel încât dioxidul de carbon se
combină cu apa şi formează acid carbonic în exces (pH scăzut, PCO2 crescut şi HCO3-
normal).

Cauza este scăderea ventilaţiei alveolare (deprimarea centrilor cerebrali ai


respiraţiei, obstrucţii ale căilor respiratorii, rigiditatea peretelui toracic, dezechilibre
semnificative ale raportului ventilaţie/perfuzie la nivel pulmonar)

iar terapia constă în


asigurarea unei ventilaţii eficiente şi corecţia cauzei acidozei

Alcaloza respiratorie se defineşte prin scăderea anormală a pCO2 sub 25 mmHg şi


creşterea pH-ului peste 7,40 şi apare în situaţiile în care dioxidul de carbon este
eliminat excesiv pe cale respiratorie sau rata de producţie a acestuia scade (pH crescut,
PCO2 scăzut, HCO3- normal).

Cauza alcalozei respiratorii este hiperventilaţia alveolară


(ventilaţie mecanică excesivă, control anormal al respiraţiei precum, de exemplu în
encefalopatia hipoxic-ischemică)

iar terapia constă în elucidarea şi tratarea cauzei şi


scăderea minut-ventilaţiei

Acidoza metabolică se defineşte prin scăderea pH-ului sub 7,3 şi a deficitului de


baze sub – 5 mEq/l şi se însoţeşte de acumularea de acizi secundară metabolizării
anaerobe a glucozei

Acidoza metabolică (pH scăzut, PCO2 normal şi HCO3- scăzut)


apare în situaţiile în care se acumulează acizi în organism sau se pierd baze mai repede
decât pot sistemele tampon - respirator şi renal – să compenseze.

Cauzele acidozei
metabolice sunt anomaliile metabolice cu hiperproducţie de acizi (precum anomaliile
metabolice ale metabolismului anaerob) acidoză lactică (sepsis, hipotensiune), excreţia
redusă de acizi (imaturitate renală, funcţie renală afectată) sau pierderi excesive de
bicarbonat (de exemplu pe cale gastrointestinală) iar terapia constă în terapia afecţiunii de
bază, asigurarea unei ventilaţii eficiente şi administrarea de lichide sau soluţii tampon
(precum bicarbonatul de sodiu). Nu se recomandă administrarea de bicarbonat dacă PCO2
este crescut pentru că nu se va putea influenţa pH-ul în acest mod, conform formulei cel
mult se va transforma o acidoză metabolică în una respiratory

Alcaloza metabolică se defineşte prin creşterea pH-ului peste 7,40 şi a excesului de


baze peste + 5 mEq/l şi apare ori de câte ori se pierd în exces acizi sau se reţin în
exces baze (pH crescut, PCO2 normal, HCO3- crescut). Cauzele alcalozei respiratorii pot fi:
administrarea excesivă de bicarbonat, pierderea de secreţii acide digestive (ca de exmplu în
obstrucţii digestive), administrarea de diuretice care elimină excesiv, pe cale urinară, ionii
de hidrogen, mişcarea ionilor de hidrogen intracelular cu afectarea potasiului, etc
Tratamentul constă în elucidarea şi soluţionarea cauzei alcalozei metabolice.

Acidoza respiratorie •Prima modificare este creşterea PaCO2 care determină scăderea
pH-ului. Compensarea este renală şi constă în retenţia de bicarbonat. Este determinată
de:•depresia sistemului nervos (supradozare de medicamente)•tulburări de motilitate a
peretelui toracic (miastenia gravis)•afecţiuni pulmonare şi /sau ale căilor aeriene(astm,
BPOC, Edem pulmonar). Compensareapentru acidoză respiratorie•pentru fiecare
creştere cu 10mmHg a PaCO2:–Formele acute•creşte bicarbonatul cu 1mEq/l•scade
pH-ul cu 0,07 –Formele cronice •HCO3 creşte cu3-4 mEq/l•pH-ul scade cu 0,03.17
Simptomelesunt nespecifice în formele uşoare: tahipnee,cefalee. •În formele grave:
oboseală, confuzie, tremor, asterixis, semne de nervi cranieni, edem papilar, hemoragii
retiniene, semne de tract piramidal, creşte PIC, comă la PaCO2 > 70mmHg în funcţie
de pH şi viteza creşterii.•Tratament–forma cronică-corectarea tulburării responsabile.
•La valori crescute de PaCO2 -ventilaţie mecanică.

Alcaloza respiratorie•Prima modificare este scăderea PaCO2 şi creşterea pH-ului.


Compensarea este renală prin excreţia bicarbonatului. Cauze:•Hipoxemia (inclusiv cea
de altitudine)•embolism pulmonar•anxietate•sepsis•insuficienţă hepatică•boli pulmonare
acute•Compensarea-pentru fiecare 10mmHg CO2 scăzut •Formele acute:–scade
bicarbonatul cu 2mEq/l –pH-ul creşte cu 0,03•Formele cronice –bicarbonatul scade cu
5mEq/l–pH-ul creşte cu 0,03

Alcaloza respiratorie•Simptome: anxietate, iritabilitate, vertij prin hipotensiune arterială,


scade PPC, sincopă, tetanie, segment ST şi undele T plate.•Tratament–corectarea
cauzelor determinante•în timpul ventilaţiei mecanice se ajustează parametrii pentru –
reducerea ventilaţiei alveolare–creşterea spaţiului mort •pentru a favoriza reinhalarea

Acidoza metabolică•Prima modificare este scăderea HCO3 şi automat scade şi pH-ul.


Compensarea este hiperventilaţia. Cauzelecele mai frecvente sunt: •cu creşterea
hiatului anionic–acidoza lactică–cetoacidoza,–intoxicaţii (metanol, etilenglicol)–
supradozare de aspirină, izoniazidă. •cu hiat anionic normal–diareea –nefrită
interstiţială–acidoză tubulară.
Clinic–vasodilataţie periferică, scade contractilitatea miocardică, fatigabilitate,
stupoare,comă.•Tratamentul–cauzelor declanşatoare•administrare de bicarbonat la pH
< 7,2

Alcaloza metabolică•Prima modificare este creşterea bicarbonatului rezultând creşterea


pH-ului. Compensarea se face prin hipoventilaţie. Cauzelecele mai frecvente sunt:
•vomă•aspiraţie nasogastrică•depleţie de Cl şi/sau K prin diuretice,
corticosteroizi•hiperaldosteronism, sdr. Cushing, sdr Bartter•metabolizarea lactatului din
soluţia Ringer•metabolizarea citratului din sângele conservat •metabolizare acetatului
din soluţia de alimentaţie, la HCO3
Compensare–fiecare mEq/l de bicarbonat crescut creşte PaCO2 cu 0,6-
0,7mmHg.Tratament•Corectarea procesului responsabil•administrarea de KCl care
permite rinichilor să excrete excesul de bicarbonat•Perfuzarea de protoni sub formă de
NH4Cl 0,1 molară sau HCl max 0,2 mEq/kg/h