Sunteți pe pagina 1din 4

Gheorghe Radu-Gabriel

Grupa 1744, seria B, Anul III

Marketingul evenimentelor în mediul online

Internetul a reușit să înlocuiască multe instrumente și aparate pe care le foloseam


înainte, de la cărți, dicționare și enciclopedii, la radio, CD-player și alte device-uri, iar, mai nou
poate lua locul televizorului. Astfel, multe televiziuni au început să emită și online, unele dintre ele
alegând să se mute exclusiv online, în special în străinătate. În prima parte a lucrării am prezentat
evenimentele în linii mari, am trecut prin istoria lor și am conturat definiții în baza studiilor realizate
anterior și a cercetărilor efectuate. În cea de-a doua parte, am conturat o campanie de promovare a
unui eveniment realizat online, urmând etapele unui eveniment clasic, prin analogie.
În contextul marketingului online, social media a devenit unul dintre mijloacele de
comunicare cu cea mai rapidă creștere /tehnologii adoptate în mediul internet și în marketingul
turistic(Buhalis and Law, 2008; Gretzel et al., 2008)
Când o organizație anunță un nou produs sau un eveniment prin intermediul site-urilor
de rețele sociale (SNS), utilizatorii învață rapid despre acesta și pot interacționa cu acesta înainte
de a-l încerca ca produs sau serviciu sau inainte de a-l testa la evenimentul de lansare.(Cong,2013).
Unul dintre obiectivele principale ale marketingului de evenimente este acela de a
ajuta participanții să afle cat mai mult despre eveniment în sine și să experimenteze ceva
nou(Hoyle,2002).
Rețelele de socializare oferă o ocazie excelentă de a interacționa cu organizatorii de
evenimente, marketeri și participanți. Ca rezultat, este de așteptat ca managerii de evenimente să
acorde o atenție și mai sporită rețelelor de socializare și să le includă în planurile lor de
marketing. (Lee et al., 2012).
În timp ce media socială a îmbunătățit marketingul pentru evenimente, literatura despre media
socială și industria evenimentelor se află în primele etape ale anchetei. Scopul acestui studiu a fost
completarea decalaj de cercetare prin utilizarea Teoriei comportamentului planificat (TPB)
(Ajzen,1991), pentru a evalua factorii care a afectat decizia participanților la eveniment sau intenția
de a participa la evenimente folosind informații de pe site-urile de rețele sociale. Studiul a analizat
impactul SNS în ceea ce privește motivarea oamenilor pentru a participa la evenimente. Mai precis,
Gheorghe Radu-Gabriel
Grupa 1744, seria B, Anul III

cercetarea a examinat impactul atitudinilor fanilor evenimentelor, a normelor subiective și a


controlului comportamental perceput asupra lor intențiile de a merge la evenimente bazate pe
marketingul SNS. În plus, cercetătorii au examinat impactul bucuriei percepute asupra atitudinilor
fanilor evenimentului față de paginile de evenimente pe SNS.
Se spune că marketingul social media este mai rentabil decât canalele de marketing
tradiționale. În acest context,( Kirtis și Karahan ,2011) au explorat importanța social media
marketing și dacă costul de marketing în social media a fost mai mic decât costul de marketing în
mass-media tradițională. Studiul lor a concluzionat că social media este un instrument eficient de
marketing și că asta a contribuit la reducerea cheltuielilor de marketing, deoarece este rapid,
accesibil și este o metodă ușoară de a împărtăși informații.
Mediul în schimbare a comunicațiilor de marketing se extinde pe toate piețele, iar
sectorul de evenimente și sport important nu face excepție. Prakash și Sharma (2010) au identificat
că marketingul evenimentelor, în special, are mai multe provocări care trebuie confruntate pe
măsură ce sectorul se extinde și opțiunile de comunicare de marketing continuă să evolueze.
Provocările sunt legate de creșterea gradului de conștientizare, crearea unei identități de marcă a
evenimentului în cazul în care mai multe evenimente au loc într-o singură locație, câștigarea
sponsorilor pentru un eveniment și atragerea unui public vizat.
Expunerea caracterului distinct și a utilității evenimentelor de marketing este
pertinentă, având în vedere prevalența comunicării integrate de marketing și necesitatea ca
organizațiile să activeze o proliferare de medii pentru a „domni supremul” (Fehrnstrom și Rich,
2009). Caracterul integrat și omniprezent al evenimentelor de marketing este pronunțat atunci când
reflectă faptul că comunicarea nu are loc în vid, ci într-un context mai larg care încorporează nu
numai media tradițională, ci și alte eforturi de comunicare, precum și întâlniri de produse și servicii
(Duncan și Moriarty, 1997).
Facebook sau alte retele de socialozare, contribuie la cresterea prezentei generale,
deoarece ajuta potentialii participant sa identifice si sa creeze evenimente si relatii publice rapid si
usor.(Liu and Arnett, 2000)

O serie de tendințe de comunicare de marketing acoperă provocările și


oportunitățile specifice pe care organizatorii de evenimente speciale le au în ceea ce privește
comunicațiile de marketing. De exemplu, comunicațiile de marketing au devenit tot mai dinamice
- astăzi, rolurile expeditorilor și ale receptorilor se schimbă din ce în ce mai mult pe parcursul
Gheorghe Radu-Gabriel
Grupa 1744, seria B, Anul III

interacțiunilor lor (Vlasic și Kesic, 2007). Ca atare, interesul a fost îndreptat către înțelegerea
modului în care Web 1.0 este utilizat ca instrument de comunicare de marketing de către
organizațiile speciale de evenimente. Filo and Funk (2005) și Filo și colab. (2009) s-au concentrat
pe acest domeniu de marketing special pentru evenimente și au constatat că organizațiile speciale
de evenimente își adaptează comunicările de marketing bazate pe web ca răspuns la ceea ce știu
despre motivațiile consumatorilor în ceea ce privește participarea la evenimente speciale (Filo și
Funk, 2005). În plus, Filo și colab. (2009) a concluzionat că consumatorii au fost mai mulțumiți de
site-ul web al unui eveniment special atunci când au participat la preluarea de informații
direcționate, decât atunci când recuperarea informațiilor lor a avut un caracter mai explorator.
Aceste constatări oferă informații pentru organizațiile de evenimente speciale pe măsură ce își
planifică strategiile de comunicare de marketing bazate pe web.

1. https://ideas.repec.org/a/ase/journl/v11y2017i1p46-58.html
2. Buhalis, D. and Law, R. (2008), “Progress in information technology and tourism management: 20 years on
and 10 years after the internet – the state of eTourism research”, Tourism Management, Vol. 29 No. 4, pp.
609-623
3. Business Dictionary (2015), Event Marketing Definition, 10 May, available at: www.
businessdictionary.com/definition/event-marketing.html
4. Cong, C.M. (2013),“Social media gathering eBook”, available at: www.congregation.ie
5. Hoyle, L. (2002), Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions,
and Expositions, Wiley, New York, NY
6. Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980), Understanding Attitudes and Predicting Social Change, Pearson
Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ
7. Gretzel, U. and Yoo, K.H. (2008), “Use and impact of online travel reviews”, Information and
Communication Technologies in Tourism, pp. 35-46.
8. Lee, W., Xiong, L. and Hu, C. (2012), “The effect of Facebook users’ arousal and valence on
intention to go to the festival: applying an extension of the technology acceptance model”,
International Journal of Hospitality Management, Vol. 31 No. 3, pp. 819-827.
9. Kirtis, A.K. and Karahan, F. (2011), “To be or not to be in social media arena as the most cost-
efficient marketing strategy after the global recession”, Procedia – Social and Behavioral Sciences,
Vol. 24, pp. 260-268.
10. Kotler, P., Bowen, J. and Maken, J. (2006), Marketing for Hospitality and Tourism, 4th ed., Prentice
Hall, Englewood Cliffs, NJ
11. Kirtiș, A.K. and Karahan, F. (2011), “To be or not to be in social media arena as the most cost-
efficient marketing strategy after the global recession”, Procedia – Social and Behavioral Sciences,
Vol. 24, pp. 260-268
12. Prakash, K.V. and Sharma, R. (2010), “Megamarketing an event using integrated marketing
communications: the success story of TMH”, Business Strategy Series, Vol. 11 No. 6, pp. 371-382.
13. Fehrnstrom, M. and Rich, D. (2009), “Using events to drive an integrated marketing model”,
Journal of Integrated Marketing Communications, pp. 31-7 (2009 edition).
Gheorghe Radu-Gabriel
Grupa 1744, seria B, Anul III

14. Duncan, T. and Moriarty, S. (1997), Driving Brand Value, McGraw-Hill, New York, NY
15. Liu, C. and Arnett, K.P. (2000), “Exploring the factors associated with Web site success in the
context of electronic commerce”, Information & Management, Vol. 38 No. 1, pp. 23-33
16. Vlasic, G. and Kesic, T. (2007), “Analysis of consumers’ attitudes toward interactivity and
relationship personalization as contemporary developments in interactive marketing
communication”, Journal of Marketing Communications, Vol. 3 No. 2, pp. 109-29
17. Filo, K. and Funk, D. (2005), “Congruence between attractive product features and virtual content
delivery for internet marketing communications”, Sport Marketing Quarterly, Vol. 14, pp. 112-22.
18. Filo, K., Funk, D. and Hornby, G. (2009), “The role of web site content on motive and attitude
change for sports events”, The Journal of Sport Management, Vol. 23, pp. 21-40.
19. Jackson, N., (2013). Promoting and marketing events: Theory and practice, Editura Routledge, New York,
USA
20. http://www.edumark.ase.ro/RePEc/rmko/112/4.pdf