Sunteți pe pagina 1din 2

,,Vom trăi în nişte condiții pe care nu le-am mai văzut în ultimii 10 ani și pe

care specia umană nu le-a mai experimentat niciodată."


Consider că afirmația făcută de Wilfried Haeberli face referire la viitorul
nesigur pe care îl vom avea datorită acțiunilor negative săvârșite de către
oameni,aceste acțiuni fiind reprezentate în principal de poluare si defrişări.
Aceste două acțiuni se întâmplă zilnic in orice colț al pământului,
consecințele acestora făcându-şi simțită prezența încă din zilele noastre.
Făcând referire la poluare,aceasta are ca și consecință încălzirea
globală. Fenomenul numit ,,încălzire globală" se află de mai bine de 50 de
ani în atenția cercetărilor,însă măsurile luate au fost nesemnificative.
Aceștia preconizau faptul că efectele acestui fenomen își vor face simțită
prezența într-un interval de 50-100 de ani. Cu toate acestea schimbările
climatice se resimt puternic chiar și in prezent. Comform celor spuse de
climatologi , ultimul deceniu din secolul al XX-lea și începutul secolului XXI
constituie cea mai caldă perioada din ultimii 2000 de ani. Epoca actuală
este mai caldă cu câteva zecimi de grad față de maximul medieval.
România nu face excepţie. La noi în țară au fost raportate creșteri ale
temperaturii cu 0,5°C în ultimul secol. Clima se schimbă datorită deplasării
pământului pe orbită în jurul Soarelui,erupţiilor vulcanice şi efectului de
seră.
Efectul de seră este un fenomen natural prin care o parte a radiaţiei
terestre în infraroşu este reținută de atmosfera terestră. Efectul actual al
existenței gazelor cu efect de seră este că temperatura medie a
Pământului este cu circa 33°C mai mare decât ar fi în lipsa lor. În acest
sens,efectul de seră este benefic,asigurând încălzirea necesară dezvoltării
vegetației.
Defrişarea este distrugerea permanentă a pădurilor în procesul de
transformare în terenuri propice pentru agricultură,păşunat,construcții sau
pentru a fi din nou împădurite. Se estimează că 18 milioane de acri,sunt
tăiate în fiecare an. Se mai cunoaște faptul că jumătate din suprafața totală
a pădurilor tropicale a fost tăiată. Motivele defrişării nu sunt multe la număr
si nici bine întemeiate. Principalele motive sunt reprezentate de nevoia
terenurilor pentru urbanizare,pentru fabricarea hârtiei si a mobilierului cât şi
pentru folosirea lemnului drept combustibil.
Defrişarea este considerată a fi unul dintre factorii principali care contribuie
la schimbarile climatice care au loc la nivel global. Problema principală pe
care o cauzează defrişarea este impactul asupra ciclului global al
carbonului. Moleculele care absorb radiațiile termice infraroșii sunt numite
gaze cu efect de seră. Dacă gazele cu efect de seră sunt in cantitate foarte
mare,ele pot forța producerea schimbărilor climatice. În timp ce oxigenul,al
doilea cel mai abundent gaz din atmosfera,nu absoarbe radiaţiile
infraroşii,dioxidul de carbon este cel mai răspândit gaz cu efect de seră.
Copacii pot ajuta deoarece 300 de miliarde de tone de carbon,de 40 de ori
mai mult decat emisiile de gaze cu efect de seră provenite anual de la
combustibilii fosili,sunt stocate in acestia.
Defrişările nu numai că diminuează cobsiderabil cantitatea de carbon
stocată de copaci, ci și eliberează dioxid de carbon in aer. Acest lucru se
datorează faptului că atunci cand mor,copacii eliberează carbonul
depozitat.
Peste tot în lume sunt luate măsuri împotriva defrişărilor ,utilizând
tehnologia prin satelit și datele deschise pentru a detecta si alerta
comunitatea când sunt sesizate defrişări.
Astfel,după prezentarea acestor factori, pot spune cu certitudine că
afirmația lui Wilfried Haeberli este una cât se poate de întemeiată deoarece
situația din prezent este foarte serioasă,planeta pe care cu toții trăim având
nevoie imediată de ajutor. Acest ajutor nu poate veni decat din partea
oamenilor,fiind de datoria noastră să îngrijim și să protejăm ecosistemul in
care trăim zi de zi. Dacă nu vom lua nicio măsură și vom rămâne indiferenți
față de această situație s-ar putea ca Wilfried Haeberli să aibă dreptate si
afirmația sa să fie viitorul trist de care vom avea parte.